Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити

95 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Квартник Т. / Рік видання: 2018 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 296 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Асса»

Характеристики
Автор Квартник Т.
Рік видання 2018
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 296
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Асса»

Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити

Квартник Т. О., Приходько В. В. Експрес-підготовка до 3НО 2018. Українська мова та література. АССА, 2018. - 296 с.

«Експрес-підготовка» — це можливість опрацювати величезний обсяг матеріалу протягом декількох місяців і повторити безпосередньо перед тестуванням, адже у книзі:

  • тільки необхідна теорія з прикладами;
  • усі теми в таблицях і схемах;
  • контрольні самодиктанти;
  • 270 тренувальних тестових завдань;
  • алгоритми виконання тестових завдань;
  • поради щодо написання власного висловлювання.

Експрес - курс підготовки у таблицях і схемах - незамінний помічник випускника школи, який готується до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Посібник містить теоретичні відомості з усіх тем, які перевіряють на ЗНО 2018 з української мови та літератури, самодиктанти для тренування моторної пам'яті . Після кожного розділу наводяться тренувальні завдання різних типів із відповідями, а також алгоритми їх виконання.
Наочне і доступне викладення матеріалу дозволить швидко знайти потрібну інформацію, усунути прогалини в знаннях і в найкоротші терміни повторити великий обсяг інформації.
Посібник можна використовувати як на уроках, так і для самостійної роботи вдома.

УКРАЇНСЬКА МОВА
1. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ .. . .... ........... ........ 9
Алфавіт . . .......... ........ .. .. . ........ ... . ..... . ... . . , .. . ..... . ... . .. . ............ 9
Склад . Наголос. ........... . ............ .... ..... ... . .. : ..... .. .......... . .. .. . . .... 1 О
Основні випадки уподібнення приголосних звуків .. ..... . . ... ........ . . . . ......... 11
Спрощення в групах приголосних .......... . ........... .... .. . ............. .. . .... 11
Основні випадки чергування .......... .... . ... . . . . ... " ... .. . ... ... .............. . . 13
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е), [и) , [о), [а)
в коренях слів . . . . ... . . . . .. ... . . . . . ..... . . ..... ... .... .. ......... . ... . . ... . .. . . ... . . 14
Сполучення ЙО, ЬО . ..... . ........... .. . . . . .... .. ..... ...... .. ..... . .. . . . .. . ..... .. 14
Правила вживання м'якого знака (знака м'якшення) ........ .. ...... ... . . ...... . .. . 15
Правила вживання апострофа .... ..... . ... . . ........ ........ . ..... . . . . . . . .... ..... 17
Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних і збігу
однакових приголосних звуків ..... .. . . ......... . ................. .... ............. 19
Правопис префіксів і суфіксів ...... ..... ... ...... ... ..... . . . .. . .. . .... . ... . ... .. . .. 22
Правопис префіксів з-, с-, зі- (зо-) ............ . ............ . . ..... ...... . . .. ..... .... 22
Правопис суфіксів ................ . .. .. . . . . .. .... .. . . .. . . .. . ..... .. .... . .. ... . ..... 24
Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків . ...... . . . . .. .. . .... .. .. . . 25
Правопис великої літери . ... . .................... . . .. ........ . . . .... ....... ... . .. . . 29
Лапки у власних назвах . ...... . ... . ...... . ....... . . .... .. ... .. . ......... ... . . . . .... 31
Написання слів іншомовного походження ........ . . . . .... ... ..... ....... . .... . .. .. 32
Основні правила переносу слів .... . .. . . ... . .. .. ...... . . .. . . .. . .. . ... . . . . .. ........ 36
Правопис складних прикметників ..... . .. ... ... ....... . . . . .. ............. .... . .. .. 36
Написання складних слів разом і через дефіс ....... .. .. ........ . .. . ......... . ..... 37
Правопис складноскорочених слів ... .. . . . ......... .... . ... ...... ... . . .... .. ...... 38
Правопис - н- та -нн- у прикметниках і дієприкметниках .... . .... . ................. 38
Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметник і в .... ... .. .. . . . . . . ... . .... 39
НЕ з різними частинами мови . ...... .. . . .. .............. . ...... . .. ...... ...... . .. .. 40
Приклади тестових завдань до теми
«Фонетика. Орфоепія. Орфографія» ................ . ....... .. ..... . .............. 41
2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ . ..................... ... ..... .... ... . ..... .44
Приклади тестових завдань до теми Лексикологія. Фразеологія» ............ : ....... . . .. .... . . . ...... . ... .... ..... ... . 46
3. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР ... .. ... ... .. ... .. ... ........... .. .... ... . . .... 50
Спільнокореневі слова. Форми слова ...... ... ......... . ............ .. . .... ........ 50
Приклади тестових завдань до теми
((Будова слова. Словотвір» . ... . .......... .. ...... .... ..... . .... . ..... .... ...... ... 51
4. МОРФОЛОГІЯ ... .. . . . ...... . .... ...... .. . .... . ... .. ...... .. ........ . ... .. .. 53
Іменник як частина мови : значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль ..... . 53
Приклади тестових завдань до теми ((Іменник» ..... .... .... . . ..... .. . . .. . .. ... . 59
Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки,
синтаксична роль . ......... .. . . . .... .. . . ... .. ... ... . . . . . . ... . . ........ . ..... . ... ... 62
Приклади тестових завдань до теми ((Прикметник» . .... . . . ... .... .. .. .... .. .. . 64
Числівник як частина мови: морфологічні озна ки , синтаксична роль ... ..... . . .. .. 67
Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, .
синтаксична роль .. .. ..... . .... .... .... .... ..... ..... . .. ................ . .. . . ...... 70
Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознак и,
синтаксична роль . .... ... . .. ... . ..... ... .... .... . ..... ... ... .. ... . ..... . . ... . .... .. 72
Приклади тестових завдань до тем
((Числівник. Займенник. Прислівнию> .... . .. .. . .. ........ ........ .. ..... . . .. ..... . . 75
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки,
синтаксична роль ....... . .. ... . ... . . ........ . .... . ....................... .. . .... ... 78
Дієприкметник як особлива форма дієслова:
значення, морфологічні ознаки , синтаксична роль .. .. .. .. .. .. ...... · .. . . . . ..... . . . 81
Дієприслівник як особлива форма дієслова: 1
значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль ...... . .... ........ ... ....... ... 83
Приклади тестових завдань до теми ((Дієслово» ........... .. .... · ... . ...... . .. .. 85
Службові частини мови ... . .. . ..... . ... .. . . ... ... . . ... . ... . .... . ....... . ... . . .. ... . 88
Приклади тестових завдань до теми
((Службові частини мови» . . . .. ....... . .................. .... ... ......... .... .. . ... 90
Приклади тестових завдань.
((Узагальнення. Частини мови» ........... . ........... ......... ....... .. ......... . 91
5. СИНТАКСИС . .............. . .. . ............ ... . .. ........... .... .. ... ....... 94
Словосполучення . .... . . . . . . .. ... . .. .. ....... . . .................... .. . . ... .. . .. .... 94
Приклади тестових завдань до теми ((Словосполучення» . .... . ..... . .. .. ... .... 95
Речення .............. .... .. ........ . . . . . .. ......... ...... ... .. . . . ... ....... . . . .... . 97
Приклади тестових завдань до теми
((Речення. Граматична основа речення» ... .. . . . . . . ..... . ......... . ... . ..... . .. .. 102
Просте двоскладне речення . .. . . . . . . ..... ........ .. .. . ................... ... ..... 104
Приклади тестових завдань до теми
<<Речення. Просте двоскладне речення» . ................. . ..... . .......... ..... .. 108
Односкладне речення . . . ......... . . .. . . . . ... . .............. .... . ..... ..... .. .. ... 111
Приклади тестових завдань до теми
«Речення. Односкладне речення» . .......... .. .... ....... . .. ........ ... . . . . ... . . .. 11 2
Просте ускладне tJ е речення ............. ... ................... . ........... .. ..... 114
Приклади тестових завдань до теми
((Просте ускладнене речення» . ... .. ...... . ............ . ...... . .... . ......... . .... 123
Складне речення .... . . . .. ........ .. . ..... .. ............. . . . ..... . . . ... . ....... ... 126
Приклади тестових завдань до теми ((Складне речення» . . . ...... . . ......... .. . 134
Способи відтворення чужого мовлення ... . . .. . . . ... . ...... . .. ........ ...... . ... . . 137
Приклади тестових завдань. Узагальнення . ... ...... · ............... .......... .. 139
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ... . .... .. .......... .... .. . ... ... . .. ......... 144
Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових
і родинно-побутових пісень .... .. ..... . .. ... . . . . ... . .. . . ... .. .. .......... ........ . 144
Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри». «За сві т встали козаченьки» .......... ........ .. 147
Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то хміль ... » ............ . . ... 149
Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю
Богуславку», балада «Ой летіла стріла » . . . . .. ... . . .. . ... .... ... ... ... ... . ... . . .. ... 150
Приклади тестових завдань .. . ....... .. ...... . .... . . . .............. ....... .. . .. 153
2. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА . . ..................................... 156
« Повість минулих літ » . . ................ .. .. .. . . . . ... .... .............. . . . ...... . .. 156
«Слово про похід Ігорів» . .... ... .. ... . .. . . . ........................ .. . ...... ... . . . 158
Григорі й Сав и ч Сковорода (1722-1794) .. ...... . .. ... .... .. .... .. ........ . ...... .. 159
Приклади тестових за вдань ... . . . ..... . .. . ... . ... . ... . . .. ... ............ . ..... . 164
З. ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ ХХ СТ . . . . .. .. . . . . . . . .. . ...... . .. . 167
Іва н Петров и ч К отляревськи й (1769-1838) . . . . .. . . . .... .. ... . . . .. . . .... . .. . .... . . . 167
Григорій Федоров и ч Кв і тк а-Основ 'яне нко ( Григор і й Федорович Квіт к а)
(1778-1843) . .. . . . . . ... . .. .. ............ .. ... . . ... . . .... . . . ... . . . .... .. · ... . .. . ..... 170
Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) .......... .... .... .. . ~ ... .... . ....... . . . . 171
Пантелеймон Олександров и ч Куліш (1819-1897)1 179
Іва н Семенович Нечу й -Лев и цьки й (Іван Семе н ович Лев и цьки й ) (1838-1918) .. . . . 181
Панас М и рн ий ( П анас Якович Рудченко) (1849-1920) . ... .. .. .... . . . .. . ..... .... . . 182
Іва н Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич) (1845 -1907) . . . . . .. .... . .. . . . .. . . 183
Іван Якович Франко (1856-1916) ........ .. . . .. .. . .. ... . . .. . ... .. ... . ........ . . . . . . 185
Приклади тест о вих з а вдань . . . ...... . ......... . .... . ... . . . . ...... . ..... .. . . . . . . 190
4. ЛІТЕРАТУРА ХХ СТ . .... . .. . ..... . . . . . ........ . . .. . . . .. ... . . .. . . . .. . . . ... .. 196
Мих айло Ми х айлович Коцюб и нський (1864-1913) .. .. . . ... .. " ...... . ... . . . " ... . 196
Ольга Юліанівна Кобилянська (1863-1942) . ..... ... . .... .. .. . ... . ..... . .......... . 200
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) . . ... .... . .. . .... . ..... .. . .. . . . 203
Микола Кіндратович Ворон и й (1871-1942) . .. . . ..... . ...... . ....... . .. ...... ... .. 207
Олександр Олесь (Олександр Іванович Кандиба) (1878-1944) . .. . .. ...... .. .. .. .. 209
Павло Григорович Тичина (1891-1967) .. . .... .. . . . . . .. .. .. ..... . .. .. . . ...... . . .. . . 214
Максим Тадейович Рильський (1895-1964) .. . ... . ........ . . ..... .. .. . . .... ....... . 220
М ико л а Костьович Зеров (1890-1937) . ... .. . . ......... . .... ... .. . . .... . . . .. . ..... 222
М и кола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов) (1893-1933).
« Розстр і ляне відродження » .. .. ... . . . ... . .... .. . .. .. . ... . ...... . . . ........ . .. . .. .. 224
Юр і й Іванович Яновський (1902-1954) .. . . . ... .. .. ... .... . .... . . . .... .. . . .. ... .... 226
Володимир Миколайович Сосюра (1898-1965) . .. ......... . ... ... . .... .. ......... 228
Валер'ян Петрович Підмогильний (1901-1937) .. . . . .... . . . . . " .. ..... . . . . ... . .. .. . 230
Остап Вишня (Павло Ми х айлович Губенко) (1889-1956) . . ... . . . . . . . .... . . . . .... . . 232
Микола Гуревич Куліш (1892-1937) ...... " .... . . . . . . ...... .. " . ..... . . .. ... ... . .. 235
Богда н -Іго Васильович Антонич (1909-1939) .... ........ . ... .. ......... . .. . ... . . 237
Олександр Петрович Довженко (1894-1956) . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . ...... . .. . . .. 239
Андрій Самійлович Малишко (1912-1970) . .... .. . ... . .... ... " ... . .. . . . . .. .. .... . 243
Василь Андрій9вич Симоненко (1935-1963) . ... . ... . .... . . . ... . .......... . . . . . . . . 245
Олесь Гончар (Олександр Терентійович Гончар) (1918 - 1995) . ....... ... ...... . . . . 249
Григір Михайлович Тютюнник (1931-1980) . . .... .. .. ...... .. . ... . ... . ..... ... . . ... 251
Василь Семенович Стус (1938-1985) .. . . . ..... . .. · ........ . . . . " . . .. ... . .. . . .. . .... 253
Іван Федорович Драч (1936 р.) .. . . . . .. . . . . . . ... .. . . ........ ... .. ... .. .. .... . .. . . . . 258
Ліна Васил і вна Костенко (1930 р . ) . . .... .. ... ...... . . ... ..... . ... . . . . .... . . . .... .. . 259
Приклади т естових завдань .......... .. .... . . . ........ ... .. ... .. . . ........ . .... 266
5. ТВОРИ УКРАЇНСЬК ИХ ПИ СЬ МЕННИКІВ- ЕМІГРАНТІВ .... . . . ..... .. ... . 274
Іван Багряни й (1907- 1963, за дея к ими джерелами - 1906-1963) ... .. . .... . . .. . 274
Евген Филимонович Маланюк (1897-1968) . .. .. ... . . . . . . ............ .. . ....... .. . 27б
Приклади тестов их завдань . . . . .. .... . . .. . . .. ....... . . ..... . ...... . .... .. .. .... 279
б. СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС . . . .. . . .. ... .. . ... .. ... . . . . .... . .. . 282
Приклади т естов их завдань .. . . . ... . . . . .. . .. . .. .. .. .. ........ . .... . . . . . . . .... .. 285
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ
Структура власного в и словлення .. ... . ... . .... . ... . ............ . .. .. . .. . . . . ...... 287
Значення компонентів власного висловлення .. . ... . .. . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . .. ... 287
Як працювати над власним висловленням .... .. ........ . . . . . . ... . ..... . ... . . . . . .. 289

Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 1 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 2 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 3 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 4 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 5 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 6 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 7 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 8 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 9 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 10 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 11 Експрес-підготовка до ЗНО 2021. Українська мова та література : Квартник Т. Асса. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно