Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити

Код: 9789661785204
129 грн
Cравнить

Автор: Титаренко Н. В. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 320 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 430 / Видавництво: «Літера»

Характеристики
Автор Титаренко Н. В.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 320
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 430
Видавництво «Літера»

ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити

Посібник містить чотири розділи теоретичного матеріалу, опрацювання яких необхідно для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Для перевірки засвоєння вивченого матеріалу запропоновано тестові завдання у форматі ЗНО. Після кожного тематичного розділу посібника вміщено узагальнювальний тест. У посібнику подано відповіді до всіх тестових завдань. Призначається для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, абітурієнтів та вчителів хімії.

За допомогою цього посібника ви зможете повторити увесь шкільний курс хімії, добре підготуватися як до випускного, так і до вступного іспиту з хімії.
Зміст посібника та його структура відповідають чинній програмі для зовнішнього незалежного оцінювання. Він складається з чотирьох розділів. До складу кожного з них входять кілька блоків: блок теоретичного матеріалу, блок завдань у тестовій формі, блок завдань підсумкового тесту й бланка відповідей до нього. Тестові завдання вміщено в кожному розділі, вони відповідають тим формам завдань, що їх використовують у тестах для державної підсумкової атестації, а також у тестах для зовнішнього незалежного оцінювання. Вони допоможуть вам сформувати навички роботи із завданнями таких форм. Підсумковий тест охоплює матеріал даного розділу і структурований згідно з тестом, що його використовують під час зовнішнього незалежного оцінювання. Це дасть вам змогу навчитися раціонально розподіляти час, який відведений на тестування. Заповнюючи бланки відповідей до підсумкового тесту, ви навчитеся уникати помилок під час майбутніх тестувань.
У четвертому розділі наведено зразки розрахункових задач різних типів, що їх представлено в програмі. Тестові завдання наприкінці четвертого розділу призначені для набуття навичок розв’язування розрахункових задач.
Узагальнювальні тестові завдання наступного розділу охоплюють матеріал усіх розділів хімії. Розділ містить також розрахункові задачі, які відповідають формату зовнішнього незалежного оцінювання. До кожного узагальнювального тесту є бланк відповідей.
Останній розділ з відповідями на кожне завдання уможливить перевірку правильності виконання як окремих завдань, так і тестів. Крім основного матеріалу посібник містить додатки. За допомогою предметного покажчика ви зможете легко знайти в тексті необхідний термін.
Бажаю вам успіху!
Автор

Передмова 5
Розділ І. Загальна хімія
1. Основні хімічні поняття. Речовини 6
Визначення валентності елементів за форму¬лами сполук 8
Складання хімічних формул за валентністю ... 8 Визначення якісного і кількісного складу
речовини за її хімічною формулою 9
Тестові завдання МІ 10
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 10
Завдання на правильну відповідність 12
Завдання на правильну послідовність 14
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 15
2. Хімічні реакції 16
Класифікація хімічних реакцій 17
Тестові завдання №2 19
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 19
Завдання на правильну відповідність 20
Завдання на правильну послідовність 23
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 25
3. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 26
Тестові завдання № 3 28
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 28
Завдання на правильну відповідність 29
Завдання на правильну послідовність 31
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 33
4. Будова атома 34
Тестові завдання №4 37
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 37
Завдання на правильну відповідність 39
Завдання на правильну послідовність 41
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 42
5. Хімічний зв’язок 44
Тестові завдання Л® 5 47
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 47
Завдання на правильну відповідність. 48
Завдання на правильну послідовність 50
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 52
6. Розчини 53
Тестові завдання №6 57
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 57
Завдання на правильну відповідність 59
Завдання на правильну послідовність 61
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 62
Підсумковий тест до розділу І 64
Розділ II. Неорганічна хімія
1. Основні класи неорганічних сполук 71
Тестові завдання №7 76
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 76
Завдання на правильну відповідність 79
Завдання на правильну послідовність 83
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 86
Узагальнення відомостей про класи неорганічних сполук 88
Тестові завдання №8 89
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 89
Завдання на правильну відповідність 91
Завдання на правильну послідовність 93
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 95
2. Металічні елементи та їх сполуки.
Метали 96
Загальні відомості про металічні елементи
та метали 96
Лужні та лужноземельні метали 101
Твердість води 103
Алюміній та його сполуки 104
Ферум та його сполуки 105
Тестові завдання №9 . 107
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді .107
Завдання на правильну відповідність 110
Завдання на правильну послідовність 113
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 117
3. Неметалічні елементи та їх сполуки. Неметали 119
Водень і сполуки Гідрогену 119
Сполуки галогенів 120
Підгрупа Оксигену 122
Підгрупа Нітрогену 125
Сполуки Нітрогену і Фосфору 127
Підгрупа Карбону 131
Сполуки Карбону і Силіцію 133
Тестові завдання № 10 135
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 135
Завдання на правильну відповідність 139
Завдання на правильну послідовність 144

Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю І .. . 147
Підсумковий тест до розділу II 151
Розділ III. Органічна хімія
1. Теоретичні основи органічної хімії 158
Тестові завдання №11 166
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 166
Завдання на правильну відповідність 168
Завдання на правильну послідовність 170
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 172
2. Вуглеводні 173
Алкани 173
Алкени 175
Алкіни 177
Ароматичні вуглеводні (арени) 178
Природні джерела вуглеводнів 180
Тестові завдання №12 182
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 182
Завдання на правильну відповідність 185
Завдання на правильну послідовність 189
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 193
3. Оксигеновмісні органічні сполуки 195
Спирти 195
Одноатомні насичені спирти 196
Гліцерол (гліцерин) 199
Фенол 200
Альдегіди 202
Карбонові кислоти 204
Окремі представники карбонових кислот .. .206
Естери. Жири 207
Вуглеводи 209
Окремі представники вуглеводів 210
Сахароза 211
Крохмаль та целюлоза 211
Тестові завдання №13 213
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 213
Завдання на правильну відповідність 216
Завдання на правильну послідовність 220
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 224
4. Нітрогеновмісні сполуки 226
Тестові завдання №14 231
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 231
Завдання на правильну відповідність 233
Завдання на правильну послідовність 236
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 238
5. Синтетичні високомолекулярні речовини
і полімерні матеріали на їх основі 239
Тестові завдання №15 243
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 243
Завдання на правильну відповідність 244
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 247
6. Узагальнення відомостей про органічні
сполуки 248
Тестові завдання №16 248
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 248
Завдання на правильну відповідність 250
Завдання на правильну послідовність 252
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 254
Підсумковий тест до розділу III 256
Розділ IV. Обчислення в хімії
1. Розв’язування задач за хімічними формулами 263
Тестові завдання №17 266
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 266
Завдання на правильну відповідність 267
Завдання на правильну послідовність 269
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю .271
2. Вираження кількісного складу
розчину 272
Тестові завдання № 18 275
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 275
Завдання на правильну відповідність 276
Завдання на правильну послідовність 279
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 281
3. Розв’язування задач за рівняннями реакцій 282
Задачі на вихід продукту від теоретичного .. 283
Задачі на надлишок 284
Задачі на домішки 284
Встановлення формули речовини за рівнян¬ням реакції 285
Тестові завдання №19 287
Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 287
Завдання на правильну відповідність 289
Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 292
Узагальнювальний тест № 1 294
Узагальнювальний тест № 2 301
Відповіді 308
Додатки 314
Список рекомендованої літератури 317
Предметний покажчик 318

ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 1 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 2 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 3 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 4 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 5 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 6 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 7 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 8 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 9 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 10 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 11 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 12 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 13 ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно