Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити

Код: 9789668959967
67 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Хомченко Г. П. / Рік видання: 2020 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 480 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «Арій»

Характеристики
Автор Хомченко Г. П.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 480
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «Арій»

Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити

У посібнику висвітлено всі питання шкільного курсу хімії. Після кожного розділу подано приклади розв’язування типових задач.
Назви хімічних елементів відповідають рекомендаціям Національної комісії України (НКУ) з хімічної термінології та номенклатури згідно з правилами IUPAC. Для зручності користування посібником у додатках вміщено перевідну таблицю назв хімічних елементів.
Для вступників до вищих навчальних закладів, учнів шкіл, гімназій і ліцеїв, а також учителів і викладачів.

Вступний іспит з хімії складають у багатьох вищих навчальних закладах, що ведуть навчання з хімічних, хіміко-технологічних, біологічних, медичних, технічних і деяких інших спеціальностей. Подібний екзамен передбачений і в деяких середніх спеціальних закладах (коледжах, технікумах), програма яких складена на базі загальноосвітньої середньої школи. У посібнику висвітлено всі основні питання курсу хімії, що входять до програми для вступників до вищих навчальних закладів.
Перше видання “Посібника з хімії для вступників до вузів” було здійснено професором Г. П. Хомченком у 1963 р. у видавництві Московського університету. Відтоді книжка неодноразово перевидавалася, вдосконалювалася, перероблялася та доповнювалася відповідно до змін програми з хімії для вступників до вищих навчальних закладів, появи нових вимог, введеної Міжнародної системи одиниць (СІ) і нової хімічної номенклатури. Це видання, яке відповідає сучасним вимогам, підготовлене до друку доцентом І. Г. Хомченком. Під час переробки збережено стиль викладу, логічність і доступність у викладенні всіх питань — саме той стиль, що характерний для книжок Г. П. Хомченка та зумовлює їх популярність.
У посібнику подано матеріал з хімії, що вивчається в загальноосвітній середній школі. Однак розміщення матеріалу відрізняється від шкільних підручників, оскільки основне завдання — повторити курс хімії, а не вивчати його заново. У першій частині розглядаються основні поняття й закони, загальнотеоретичні основи хімії, на їх базі розглядаються неорганічна хімія (друга частина) і органічна хімія (третя частина).

Така побудова книжки дає змогу викладати весь фактичний матеріал на теоретичній основі. До посібника входить матеріал, який не завжди включають до програми для вступників до вищих навчальних закладів, але, на думку автора, його наявність бажана, оскільки він сприяє глибшому вивченню та розумінню курсу.
Книжка містить усі необхідні для абітурієнта розділи курсу хімії, але це не означає, що в ній можна знайти відповіді абсолютно на всі запитання, які можуть бути запропоновані абітурієнтам. Відповіді на екзаменаційні запитання потребують доброго розуміння матеріалу, вміння творчо його використовувати. Крім того, у деяких вищих навчальних закладах вимагають знання питань, що пов’язані з профілем обраної спеціальності. Наприклад, вступникам до медичних і біологічних навчальних закладів бажано знати про використання хімічних речовин і процесів у медицині, їх участь у біологічних процесах. Тому як доповнення до цього посібника потрібно використовувати рекомендації та методичну літературу для абітурієнтів обраного навчального закладу, особливо якщо в ньому ставляться підвищені вимоги до вступників.

ПЕРЕДМОВА З
ВСТУП 5
§ 1. Предмет хімії 5
§ 2. Роль хімії у промисловості та сільському господарстві . 6
§ 3. Хімія й екологія б
Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 9
Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ 9
§ 1.1. Атомно-молекулярне вчення в хімії 9
§ 1.2. Хімічні елементи 10
§ 1.3. Класифікація речовин. Алотропія 11
§ 1.4. Відносна атомна маса 13
§ 1.5. Відносна молекулярна маса 14
§ 1.6. Моль. Молярна маса 14
§ 1.7. Хімічні символи, формули і рівняння 16
§ 1.8. Хімічні реакції. Класифікація реакцій 18
§ 1.9. Закон збереження маси речовини 23
§ 1.10. Закон сталості складу речовини .24
§ 1.11. Газові закони. Закон Авогадро.
Молярний об’єм газу 26
§ 1.12. Розв’язування типових задач ЗО
Розділ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І БУДОВА АТОМІВ 46
§ 2.1. Відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону ... 46
§ 2.2. Періодична система елементів Д.І. Менделєєва .... 49
§ 2.3. Ядерна модель будови атомів 53
§ 2.4. Склад атомних ядер. Ядерні реакції 55
§ 2.5. Сучасна модель стану електрона в атомі 59
§ 2.6. Будова електронних оболонок атомів 61
§ 2.7. Електронні формули 64
§ 2.8. Теоретичне обгрунтування періодичної системи
елементів Д. І. Менделєєва 67
§ 2.9. Періодичний закон і періодична система
елементів у світлі вчення про будову атомів 70
§ 2.10. Періодичні властивості атомів 73
§ 2.11. Значення періодичного закону і теорії будови атомів 77
§ 2.12. Розв’язування типових задач 79
Розділ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК 83
§ 3.1. Ковалентний зв’язок 83
§ 3.2. Властивості ковалентного зв’язку 88
§ 3.3. Іонний зв’язок 94
§ 3.4. Полярні й неполярні молекули 96

§ 3.5. Металічний зв’язок 98
§ 3.6. Водневий зв’язок 99
§ 3.7. Типи кристалічних решіток 101
§ 3.8. Структурні формули 103
§ 3.9. Ступінь окиснення 105
§ 3.10. Хімічний зв’язок і валентність 109
§ 3.11. Розв’язування типових задач 113
Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.
ХІМІЧНА РІВНОВАГА 115
§ 4.1. Швидкість хімічних реакцій 115
§ 4.2. Фактори, що впливають на швидкість реакції .... 117
§ 4.3. Енергія активації 118
§ 4.4. Поняття про каталіз і каталізатори 120
§ 4.5. Необоротні й оборотні реакції 124
§ 4.6. Хімічна рівновага 125
§ 4.7. Принцип Ле Шательє 126
§ 4.8. Розв’язування типових задач 127
Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ
ДИСОЦІАЦІЇ 129
§ 5.1. Чисельне вираження складу розчинів 129
§ 5.2. Розчинність речовин у воді 131
§ 5.3. Теплові явища при розчиненні 134
§ 5.4. Електроліти і неелектроліти 136
§ 5.5. Теорія електролітичної дисоціації 137
§ 5.6. Механізм дисоціації 138
§ 5.7. Гідратація іонів 139
§ 5.8. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах . 140
§ 5.9. Ступінь дисоціації 142
§ 5.10. Сильні й слабкі електроліти 143
§ 5.11. Реакції іонного обміну 144
§ 5.12. Дисоціація води. pH 145
§ 5.13. Протолітична теорія кислот і основ 148
§ 5.14. Розв’язування типових задач 150
Розділ б. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ
НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 161
§ 6.1. Оксиди 161
§ 6.2. Кислоти 164
§ 6.3. Основи 167
§ 6.4. Солі ' 169
§ 6.5. Гідроліз солей 172
§ 6.6. Зв’язок між класами неорганічних сполук 178
§ 6.7. Розв’язування типових задач 179

Розділ 7. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ .... 183
§ 7.1. Теорія окисно-відновних реакцій 183
§ 7.2. Найважливіші окисники і відновники 186
§ 7.3. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій .... 188
§ 7.4. Вплив середовища на характер перебігу реакцій . . 194
§ 7.5. Класифікація окисно-відновних реакцій 196
§ 7.6. Суть електролізу 198
§ 7.7. Електроліз водних розчинів електролітів 199
§ 7.8. Застосування електролізу 201
§ 7.9. Розв’язування типових задач 202
Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 209
Розділ 8. ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ 209
§ 8.1. Загальні властивості неметалів 209
§ 8.2. Гідроген 212
§ 8.3. Вода 215
§ 8.4. Важка вода 216
§ 8.5. Загальна характеристика підгрупи галогенів 217
§ 8.6. Хлор 220
§ 8.7. Хлороводень і хлоридна кислота 223
§ 8.8. Солі хлоридної кислоти 224
§ 8.9. Короткі відомості про фтор, бром і йод 225
Розділ 9. ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ 227
§ 9.1. Загальна характеристика підгрупи оксигену 227
§ 9.2. Оксиген і його властивості 229
§ 9.3. Сульфур та його властивості 231
§ 9.4. Сірководень і сульфіди 233
§ 9.5. Оксид сульфуру(ІУ). Сульфітна кислота 235
§ 9.6. Оксид сульфуру(УІ). Сульфатна кислота 238
§ 9.7. Властивості сульфатної кислоти та її практичне
значення 240
§ 9.8. Солі сульфатної кислоти 242
Розділ 10. ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ 243
§ 10.1. Загальна характеристика підгрупи нітрогену .... 243
§ 10.2. Азот. Сигма- та пі-зв’язки 245
§ 10.3. Аміак 247
§ 10.4. Хімічні основи виробництва аміаку 250
§ 10.5. Солі амонію 252
§ 10.6. Оксиди нітрогену 253
§ 10.7. Нітратна кислота 255
§ 10.8. Взаємодія нітратної кислоти з металами і неметалами . 257
§ 10.9. Солі нітратної кислоти 259
§ 10.10. Фосфор 260
§ 10.11. Оксиди фосфору і фосфатні кислоти 263
§ 10.12. Мінеральні добрива 265

Розділ 11. ПІДГРУПА КАРБОНУ 267
§ 11.1. Загальна характеристика підгрупи карбону 267
§ 11.2. Карбон та його властивості 269
§ 11.3. Оксиди карбону. Карбонатна кислота 273
§ 11.4. Солі карбонатної кислоти 276
§ 11.5. Силіцій та його властивості 277
§ 11.6. Оксид силіцію(ІУ) та силікатна кислота 279
§ 11.7. Поняття про колоїдні розчини 282
§ 11.8. Солі силікатної кислоти 284
§ 11.9. Виробництво скла та цементу 285
§ 11.10. Розв’язування типових задач 288
Розділ 12. ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ 291
§ 12.1. Положення металів у періодичній системі
елементів Д. І. Менделєєва 291
§ 12.2. Фізичні властивості металів 291
§ 12.3. Хімічні властивості металів 293
§ 12.4. Метали та сплави в техніці 295
§ 12.5. Ряд стандартних електродних потенціалів 297
§ 12.6. Основні способи добування металів 301
§ 12.7. Корозія металів 303
§ 12.8. Захист від корозії 307
Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП 309
§ 13.1. Загальна характеристика підгрупи літію 309
§ 13.2. Натрій і калій 310
§ 13.3. їдкі луги 312
§ 13.4. Солі натрію і калію 314
§ 13.5. Загальна характеристика підгрупи берилію 314
§ 13.6. Кальцій 316
§ 13.8. Солі кальцію 318
§ 13.9. Твердість води та способи її усунення 318
§ 13.10. Загальна характеристика підгрупи бору 322
§ 13.11. Алюміній 323
§ 13.12. Оксид та гідроксид алюмінію 326
§ 13.13. Застосування алюмінію та його сплавів 328
Розділ 14. МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП 329
§ 14.1. Загальна характеристика підгрупи хрому 329
§ 14.2. Хром 330
§ 14.3. Оксиди та гідроксиди хрому 331
§ 14.4. Хромати і дихромати 334
§ 14.5. Загальна характеристика родини заліза 335
§ 14.6. Залізо 337
§ 14.7. Сполуки заліза 338
§ 14.8. Доменний процес 340

§ 14.9. Чавун і сталі 343
§ 14.10. Розв’язування типових задач 346
Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 352
Розділ 15. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ . . 352
§ 15.1. Предмет органічної хімії 352
§ 15.2. Особливості органічних сполук 352
§ 15.3. Ізомерія 354
§ 15.4. Теорія хімічної будови органічних сполук
О. М. Бутлерова 356
§ 15.5. Гомологічні ряди органічних сполук 358
§ 15.6. Класифікація органічних сполук 359
§ 15.7. Типи органічних реакцій 362
Розділ 16. ВУГЛЕВОДНІ 364
§ 16.1. Насичені вуглеводні (алкани) 364
§ 16.2. Номенклатура алканів та їх похідних 364
§ 16.3. Хімічні властивості метану та його гомологів . . . 367
§ 16.4. Циклоалкани 371
§ 16.5. Ненасичені вуглеводні 372
§ 16.6. Етилен та його гомологи 374
§ 16.7. Реакції полімеризації. Поліетилен 378
§ 16.8. Ацетилен та його гомологи 380
§ 16.9. Дієнові вуглеводні 383
§ 16.10. Природний і синтетичний каучуки 384
§ 16.11. Ароматичні вуглеводні (арени) 385
§ 16.12. Бензол та його гомологи 388
§ 16.13. Нафта та її переробка 392
§ 16.14. Природні гази та їх використання 394
§ 16.15. Розв’язування типових задач 395
Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 400
§ 17.1. Насичені спирти 400
§ 17.2. Метанол і етанол 404
§ 17.3. Етиленгліколь і гліцерин 406
§ 17.4. Феноли 409
§ 17.5. Альдегіди 412
§ 17.6. Формальдегід 414
§ 17.7. Ацетальдегід 416
§ 17.8. Реакції поліконденсації 417
§ 17.9. Кетони 419
§ 17.10. Карбонові кислоти 420
§ 17.11. Мурашина кислота 423
§ 17.12. Оцтова кислота 424
§ 17.13. Складні ефіри (естери). Реакції етерифікації
та омилення 425
479

§ 17.14. Жири
§ 17.15. Мила та інші мийні засоби
§ 17.16. Вуглеводи
§ 17.17. Моносахариди та дисахариди
§ 17.18. Полісахариди
§ 17.19. Розв’язування типових задач
Розділ 18. АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 18.1. Нітросполуки
§ 18.2. Аміни
§ 18.3. Анілін
§ 18.4. Амінокислоти
§ 18.5. Аміди кислот
§ 18.6. Білки
§ 18.7. Розв’язування типових задач
ДОДАТОК
1. Умовні позначення, назви та одиниці фізичних
величин
2. Розчинність основ і солей у воді
3. Групові назви хімічних елементів
4. Назви найважливіших кислот
5. Назви солей
6. Десяткові префікси до назв одиниць
7. Грецький алфавіт
8. Назви хімічних елементів
Предметний покажчик

Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 1 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 2 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 3 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 4 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 5 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 6 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 7 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 8 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 9 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 10 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 11 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 12 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 13 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 14 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 15 Посібник з хімії для вступників : Хомченко Г. Арій. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно