Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити

300 грн 240 грн
Cравнить

Автор: Панчук І. / Рік видання: 2023 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 496 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 665 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Панчук І.
Рік видання 2023
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 496
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 665
Видавництво «Підручники та посібники»

ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити

Пропонований посібник призначено для самостійної підготовки до ЗНО НМТ і ДПА з історії України, а також для поурочної роботи. Він укладений відповідно до чинної програми з історії України для закладів загальної середньої освіти та чинної програми ЗНО. У виданні представлено теоретичні відомості, різноманітні словниково-довідкові й інші допоміжні матеріали та тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до наших днів) з відповідями, що дають змогу здійснити перевірку знань, умінь і навичок з цього курсу.

Пропонований посібник спрямований на забезпечення комплексної підготовки до складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, адже в 2024 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (період ХХ – початку ХХІ століття) зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію.
Тести, до яких в узагальненому вигляді подано необхідні теоретичні відомості, укладено відповідно до чинної програми з історії України для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО й угруповано за темами. У кожній темі представлено тестові завдання різних типів: завдання, у яких слід вибрати з кількох одну правильну відповідь, завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи, завдання на встановлення відповідності та послідовності подій, завдання, пов’язані зі знанням карти, розпізнавання портретних рис персоналій, а також пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва. Основну увагу акцентовано на темах з історії ХХ – початку ХХІ ст. Виконанню тестових завдань повинно передувати ґрунтовне повторення теоретичного матеріалу. З метою полегшення перевірки знань та вмінь учнів, випускників та абітурієнтів наприкінці кожного розділу посібника подано відповіді до тестів.

Щоб допомогти випускникам та абітурієнтам у швидкому та якісному вивченні історичних фактів, пов’язаних із минулим України, у додатках до кожної теми вміщено хронологічний довідник. Представлені в ньому події відтворюють власне фактографічну основу історії України. У багатьох випадках подано не лише саму суть подій, а й короткий коментар до них, зазначено їх причини і наслідки, наведено прив’язки до місця, де вони відбулися. Звичайно, неможливо передати весь загал фактичного матеріалу, тому дібрано лише найважливіші з погляду історії події. Перевагу надано фактам, які віддзеркалюють історію Українського державотворення: докладно відтворено події часів Київської держави, періоду Б. Хмельницького, епохи Української революції 1917–1921 рр., сучасної незалежної України. Більше уваги приділено політичним подіям, але відображено також і соціально-економічне та культурне життя. 
У словнику персоналій, поданому до кожної теми (крім перших двох), висвітлено діяльність представників різних політичних і соціальних таборів та ідеологічних напрямів крізь призму сьогодення. Наведено також інформацію про відвертих ворогів України, про представників інших народів, які мають стосунок до нашої історії. Чималу увагу приділено діячам культури, їхній творчості. За допомогою життєписів політичних, військових, господарських і культурних діячів можна простежити найголовніші віхи історії нашого народу від найдавніших часів до наших днів, успіхи та досягнення, поразки і невдачі, боротьбу за національне й соціальне визволення. 
Як свідчить практика, система освіти України відчуває брак посібників, зокрема довідкової літератури, пов’язаної з історичними термінами, визначенням і тлумаченням найважливіших понять. Саме вони допомагають зрозуміти ті чи інші події, засвоїти й узагальнити найголовніші історичні факти. Тому в посібнику також уміщено (до кожної теми) термінологічний словник, покликаний допомогти абітурієнтам подолати труднощі, які постають під час засвоєння навчального матеріалу. Тематика словника охоплює основні поняття, що стосуються історії України від найдавніших часів до наших днів. У ньому враховано нові підходи, що з’явилися за останні десятиліття в історичній літературі. Головним принципом викладу матеріалу є якнайширше охоплення і стисле розкриття понять і термінів, їх змісту і значень, використовуваних сучасною наукою, на матеріалах і прикладах з історії України.

Пропоновані матеріали дають змогу майбутнім випускникам та абітурієнтам поглибити, систематизувати, перевірити свої знання з історії України та зробити об’єктивний висновок про їх загальний рівень, а отже — ґрунтовно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Старанно опрацювавши всі запропоновані теоретичні та словниково-довідкові відомості й варіанти тестових завдань, вони зможуть успішно скласти ДПА та ЗНО і вступити до обраного вишу. 
Посібник має універсальний характер, тому його можуть використовувати і вчителі — для поурочної роботи та складання варіантів завдань до узагальнення вивченого, а також учні загальноосвітніх середніх навчальних закладів — для повторення програмового матеріалу та поглиблення знань, умінь і навичок з цього предмета.

Успіху вам, шановні випускники, абітурієнти, вчителі та учні!

Передмова ................................................................................................... 3
Основні скорочення .......................................................... .......... ................ 4
1. Вступ до історії У країни ............................................................... . ........... 7
2. Стародавня історія України ............................······································....... 9
3. Русь-Україна (Київська держава) .................... .......... ........................ 23
4. Королівство руське (Галицько-Волинська держава) ; Монгольська навала ... .. ..................... 51
5. Руські удільні князівства у складі іноземних дер)І(аВ у другій половнні XIV - першій половині XVI ст. Кримське ханство ... ........... , ....... ....... , ................................ .... ·· ···· ···· 59
6. Українські землі у складі речі Посполитої в другій половині XVI ст ............................. .... 73
7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст ..... ..... .. ....... .. ............. 87
8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст .......... .. .. .................... 99
9. Козацька Україна наприкінці 50-у 80-х рр . ХVІІ ~ст ......................................... ............ ....... 111
10. Українські землі наприкінці XVII- в першій половині ?CVIII ст ...... ....... .......................... 126
11. Українські землі в другій половині XVIII ст . .. ............ .......... ............................. 141
12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII- в першій половині ХІХ ст .... 155
13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII- в першій половині ХІХ ст ..... 167
14. Культура України кінця XVIII - першої половини: ХІХ ст ...... .. .. .......... ... ..... ................. .. 176 
15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст . ....... ................. .....  185
16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в .другій. половині ХІХ ст .............................. 201
17. Культура України в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст ......... ..... ............... ................. 211
18. Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 рр ......................... .... ...... .......... 228
19. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 · рр . ............................................ 239
20. Україна в роки Першої світової війни .............. ........ ......................................................... .245
21. Початок Української революції .................... , ................................................................. 253
22. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності ........ .............. 267
23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні ......................................... 295
24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні .............. ....................... 310
25. Західна Україна в 1921- 1939 рр ...................................................... .. .. ................... 327
26. Україна в роки Другої світової війни .............. ......... ........ ........... . .............. ........... .......... 342
27. Україна в перші повоєнні роки ........... .... ... ... ..................................................................... 361
28. Україна в умовах десталінізації ........................................................ ...... .......... .... 376
29. Україна в період загострення кризи радянської tистеми .................... .... .. ............ .. .. .......... 393
30. Відновлення незалежності України ....................................... ............................................... 414
31. Становлення України як незалежної держави .............. ...... .............. .......... ........................... .428
32. Творення нової України ............................................................... ........... .... ........................ ... 444
Відповіді до тестів ................................... .. ............... ...... ............... ...... ................................ 455
Демонстраційні варіанти сертифікаційної роботи з історії України ................... ...................... 458
Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з історії України 2021 року ..... .. .... .. ...... .. .477
Додатки ....... ........ ..................... .. .............................................. .................... ........ .. ...... 490

ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 1 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 2 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 3 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 4 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 5 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 6 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 7 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 8 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 9 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 10 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 11 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 12 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 13 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 14 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 15 ЗНО 2024 Історія України. Комплексне видання : Панчук І. Підручники і посібники. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно