Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити

Код: 9789661785136
165 грн 140 грн
Cравнить

Характеристики
Автор Власов B.C.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 416
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 435
Видавництво «Літера»

ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити

Посібник розроблено з метою допомогти вчителеві та учням організувати системну підготовку до зовнішнього І'!езалежного оцінювання (ЗНО) з історії України. Стане в пригоді він і під час підготовки до державної підсумкової атестації (ДПА) з історії України. Видання містить усі складники, передбачені шкільною програмою та програмою ЗНО для підготовки з історії України: факти, дати, поняття та терміни, персоналії, пам'ятки для розпізнавання тощо.
У пропонованому посібнику автори прагнули узагальнити навчальний матеріал курсу історії У країни, подати його в систематизованому, конспективному викладі, щоб випускники та абітурієнти мали можливість пригадати і повторити вивчене та потренуватися у розв'язуванні типових тестових завдань.
Посібник містить відповіді до всіх тестових завдань.
Видання призначено для випускників закладів загальної середньої освіти, абітурієнтів, учителів історії.
Призначення книжки, яку ви тримаєте в руках, - допомогти вам у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України: пригадати вже вивчене та повторене за шкільними підручниками і потренуватися у розв'язуванні тестових завдань у форматі ЗНО.
У структурі посібника реалізовано три принципи:
1) виклад навчального матеріалу за розділами відповідно до програми ЗНО з історії України;
2) оптимальна пропозиція тестових завдань до розділу на перевірку опрацьованого змістового матеріалу;
З) достатня кількість тренувальних тестів (варіантів у форматі ЗНО) за специфікацією Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Навчальний матеріал подано конспективно, щоб привернути увагу до основного, :нагадати канву історичного процесу, допомогти відновити в пам'яті логіку історичних подій та явищ, найважливіші дати та персоналії. Якщо під час підготовки у вас виникає потреба пригадати деталі перебігу історичних подій, подробиці життя історичних постатей, звертайтеся до підручників та посібників, де матеріал викладено докладніше (приміром, «довідника для абітурієнтів та школярів: повний курс підготовки  для вступу до вищих навчальних закладів», автори В. Власов, С. Кульчицький, О.  Панарін; видавництво «Літера ЛТ д» ), адже інколи тестові завдання охоплюють більший обсяг навчального
матеріалу, ніж той, що його викладено в посібнику.
Чимало тестових завдань передбачають опрацювання фрагментів історичних джерел, яких, як відомо, щороку стає більше в тесті ЗНО. Використання таких завдань цілком виправдане з огляду на практичну,
компетентніс:ну спрямованість шкільної· історичної освіти. Тож у посібнику дібрано хрестоматійні, класичні фрагменти, які найвірогідніше можуть бути :наведені у тесті ЗНО УЦОЯО.
На окрему увагу заслуговують завдання, що перевіряють уміння працювати з історичною картою.
Відповідно до чинної програми ЗНО абітурієнтам пропонуватимуть завдання, у яких використовуються не контурні карти, а навчальні історичні карти, з яких знято прямі підказки. Саме такі завдання знайдете в посібнику.
Належну увагу приділено й ще одній новації програми ЗНО з історії України - вмінню абітурієнтів розпізнавати пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва. Посібник пропонує завдання, у яких
використано зображення обов'язкових пам'яток, а також завдання на їх розпізнавання.
Варто наголосити, що в тестових завданнях, розроблених за розділами, запропоновано всі типи завдань, що їх використовує УЦОЯО для перевірки історичної компетентності абітурієнтів: з вибором
однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; з короткою відповіддю множинного вибору. Завдання складено з урахуванням методичних вимог
до такого виду оцінювальних матеріалів: варіанти відповідей до завдань підібрано коректно (всі однорідні та правдоподібні), що істотно підвищує рівень підготовки.
У третій qастині посібника подано тренувальний тест з історії України у форматі ЗНО відповідно до специфікації, розробленої УЦОЯО. Виконавши кілька запропонованих варіантів, переконаєтеся, наскільки
rрунтовно ви опанували курс вітчизняної історії та чи готові до складання зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, з'ясуєте, чи потрібно повертатися до якихось тем.
Успішної підготовки!

1. Вступ до історії України - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
2. Стародавня історія України - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Тренувальний тест до теми 2 - - - - - - - - - - - - - - 15
З. Русь-Україна (Київська держава) - - - - - - - - - - - 19
Тренувальний тест до теми З - - - - - - - - - - - - - - З 1
4. Королівство Руське (Галицько-Волинська
держава). Монгольська навала - - - - - - - - - - - - - 39
Тренувальний тест до теми 4 - - - - - - - - - - - - - - 44
5. Руські удільні князівства у складі іноземних
держав у другій половині 14 - першій
половині 16 ст. Кримське ханство - - - - - - - - - - - 49
Тренувальний тест до теми 5 - - - - - - - - - - - - - - 58
6. Українські землі у складі Речі Посполитої
у другій половині 16 ст. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64
Тренувальний тест до теми 6 - - - - - - - - - - - - - - 71
7. Українські землі у складі Речі Посполитої
у першій половині 17 ст. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76
Тренувальний тест до теми 7 - - - - - - - - - - - - - - 82
8. Національно-визвольна війна українського
народу середини 17 ст. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86
Тренувальний тест до теми 8 - - - - - - - - - - - - - - 92
9. Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр.
17 ст. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97
Тренувальний тест до теми 9 - - - - - - - - - - - - - 102
10. Українські землі наприкінці 17- у першій
половині 18 ст. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 107
Тренувальний тест до теми 10 - - - - - - - - - - - - 114
11. Українські землі в другій половині 18 ст. - - - - 118
Тренувальний тест до теJІtи 11 - - - - - - - - - - - - 125
12. Українські землі у складі Російської імперії
наприкінці 18 - у першій половині 19 ст. - - - - - 130
Тренувальний тест до теми 12 - - - - - - - - - - - - 136
13. Українські землі у складі Австрійської імперії
наприкінці 18 - у першій половині 19 ст. - - - - - 140
14. Культура України кінця 18 - першої
половини 19 ст. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146
Тренувальний тест до тем 13- 14 - - - - - - - - - - 151
15. Українські землі у складі Російської імперії
у другій половині 19 ст. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 156
Тренувальний тест до теми 15 - - - - - - - - - -162
16. Українські землі у складі Австро-Угорщини
в другій половині 19 ст. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167
17. Культура України в другій половині 19 -
на початку 20 ст. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172
Тренувальний тест до теJІt 16-17 - - - - - - - - - -18Q
18. Українські землі у складі Російської імперії
в 1900- 1914 рр. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 185
19. Українські землі у складі Австро-Угорщини
в 1900-1914 рр. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 192
Тренувальний тест до тем 18-19 - - - - - - - - - - 196
20. Україна в роки Першої світової війні - - - - - - - - 199
21. Початок Української революції - - - - - - - - - - - - 205
Тренувальний тест до тем 20-21 - - - - - - - - - - 214
22. Розгортання Української революції. Боротьба
за відновлення державності - - - - - - - - - - - - - - - 220
Тренувальний тест до теми 22 - - - - - - - - - - - - 233
23. Встановлення комуністичного тоталітарного
режиму в У країні- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 239
Тренувальний тест до теми 23 - - - - - - - - - - - - 246
24. Утвердження більшовицького тоталітарного
режиму в У країні- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - 250
Тренувальний тест до теми 24 - - - - - - - - - - - - 258
25. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період - 263
Тренувальний тест до теми 25 - - - :. - - - - - - - - 269
26. Україна в роки Другої світової війни
( 1939- 1945) - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 273
Тренувщьний тест до теми 26 - - - - - - - - - - - - 287
27. Україна в перші повоєнні роки (1945 - початок
1950-х рр . )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 292
Тренувальний тест до теми 27 - - - - - - - - - - - - 299
28. Україна в умовах десталінізації ( 1953- 1964) - - 303
Тренувальний тест до теми 28 - - - - - - - - - - - - 312
29. Україна в період загострення кризи радянської
системи (1965- 1985)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 315
Тренувальний тест до теми 29 - - - - - - - - - - - - 326
ЗО. Відновлення незалежності України
( 1985- 1991) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 330
Тренувальний тест до теми ЗО 1 - - - - - - - - - - - - 339
31. Становлення України як незалежної держави - 343
Тренувальний тест до теми З 1 - - - - - - - - - - - - 350
32. Творення нової України - - - - - - - - - - - - -1- - - - 355
Тренувальний тест до теми 32 - - - - - - - - - - - - 362
Тренувальні тести у форматі ЗНО - - - - - - - - - - - - 365
Відповіді на тестові завдання - - - - - - - - - - - - - - - - 414

ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 1 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 2 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 3 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 4 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 5 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 6 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 7 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 8 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 9 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 10 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 11 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 12 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 13 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 14 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 15 ЗНО 2021 Історія України. Комплексне видання: Власов В. Літера. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно