Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити

150 грн 125 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Березан О. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 368 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 675 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Березан О.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 368
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 675
Видавництво «Підручники та посібники»

ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії на 2020 рік. Він містить теоретичний матеріал, поданий відповідно до чинної програми з хімії для загальноосвітніх шкіл та програми ЗНО; приклади розв’язання типових задач; тематичні тестові завдання.

У посібнику, відповідно до чинної програми з хімії для загальноосвітніх закладів та програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, висвітлено навчальний матеріал, наведено приклади розв’язання типових задач, запропоновано розв’язати тематичні тестові завдання.

У розділі I («Загальна хімія») сформульовано основні поняття, закони і загально-теоретичні основи хімії: будова атома, хімічний зв’язок, хімічна реакція, періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, електролітична дисоціація, окисно-відновні реакції.

У розділі II («Неорганічна хімія») розглянуто основні класи неорганічних хімічних сполук, подано відомості про металічні та неметалічні елементи, їхні сполуки (описано хімічні властивості, лабораторні й промислові способи добування, застосування).

Розділ III («Органічна хімія») містить дані про будову, склад, номенклатуру, властивості основних класів органічних сполук; у ньому розглянуто синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі, показано генетичні зв’язки між класами органічних сполук.

У додатках, крім таблиць Д. І. Менделєєва і розчинності речовин у воді, містяться дані про якісні реакції на катіони, аніони, органічні речовини; лабораторні та промислові способи добування органічних речовин; склад і назви мінералів, сумішей, кристалогідратів. Ця інформація допоможе школярам повторити та узагальнити важливий матеріал різних розділів.

До всіх тестових завдань уміщено відповіді.

Назви сполук та хімічних елементів подано за номенклатурою IUPAC[1].

Автор вважає доцільним при підготовці до ЗНО скористатись Збірником тестових 
завдань.

ПЕРЕДМОВА 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4
1. Основні хімічні поняття. Речовина 4
1.1. Предмет хімії 4
1.2. Речовина 4
1.3. Хімічні символи і формули 4
1.4. Валентність 5
1.5. Прості та складні речовини. Алотропія 7
1.6. Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса 8
1.7. Кількість речовини, молярна маса 8
1.8. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу. Об’ємні співвідношення газів у реакціях 9
Приклади розв’язування типових задач 11
І. Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини 11
ІІ. Обчислення масової частки елемента в сполуці 14
ІІІ. Обчислення відносної густини газу 14
ІV. Визначення масової та об’ємної часток компонента в суміші 15
V. Визначення середньої молярної маси суміші газів 17
VI. Виведення формули сполуки 18
Тести 21
2. Будова атома 29
2.1. Склад атома. Нуклон, протонне число, нуклонне число 29
2.2. Нукліди, ізотопи 30
2.3. Радіоактивність 30
2.4. Електрон. Електронні шари́ 31
2.4.1. Послідовність заповнення орбіталей електронами 32
2.4.2. Збуджений стан атома 33
2.4.3. Стійкість електронних шарів. Перетворення атомів на йони 34
Приклади розв’язування типових задач 34
Тести 36
3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 42
3.1. Основні закономірності зміни властивостей елементів 48
4. Хімічний зв’язок 49
4.1. Поняття про електронегативність елемента 49
4.2. Атомний радіус 49
4.3. Ковалентний зв’язок 50
4.4. Гібридизація електронних орбіталей 51
4.5. Сигма- і пі-зв’язок 52
4.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку 54
4.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки 56
4.7.1. Йонний зв’язок 56
4.7.2. Металічний зв’язок 56
4.7.3. Водневий зв’язок 56
4.8. Кристалічні та аморфні речовини 57
Приклади розв’язування типових задач 58
4.9. Ступінь окиснення 59
Приклади розв’язування типових задач 64
Тести 65
5. Хімічна реакція 68
5.1. Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння 68
5.2. Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин 69
5.3. Типи хімічних реакцій 70
5.4. Енергетика хімічних реакцій. Тепловий ефект реакції 71
Приклади розв’язування типових задач (розрахунки за термохімічними рівняннями) 73
5.5. Окисно-відновні реакції 74
5.6. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 74
Приклади розв’язування типових задач 75
5.7. Типи окисно-відновних реакцій 76
5.8. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор 77
5.9. Оборотність хімічних реакцій 79
5.9.1. Хімічна рівновага 79
Приклади розв’язування типових задач 82
І. Швидкість хімічної реакції 82
ІІ. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій 84
Тести 94
6. Суміші речовин. Розчини 99
6.1. Чисті речовини та суміші 99
6.2. Суміші, їхні типи, назви, склад, методи розділення 99
6.3. Розчини 101
Приклади розв’язування типових задач 103
6.4. Будова молекули води. Водневий зв’язок між молекулами води 107
6.5. Сольвати, гідрати, кристалогідрати. Теплові ефекти, які супроводжують процес 108
6.6. Електролітична дисоціація 108
6.6.1. Механізми електролітичної дисоціації у водному розчині 108
6.6.2. Основні положення теорії електролітичної дисоціації 109
6.6.3. Ступінь електролітичної дисоціації 110
6.6.4. Константа дисоціації 110
6.7. Властивості кислот, основ і солей з погляду теорії електролітичної дисоціації 112
6.8. Дисоціація води. Водневий показник 112
6.9. Забарвлення індикаторів 113
6.10. Реакції в розчинах електролітів. Складання молекулярних і йонно-молекулярних рівнянь 113
Приклади розв’язування типових задач 115
6.11. Гідроліз солей як окремий випадок реакцій йонного обміну у водних розчинах електролітів 116
Приклади розв’язування типових задач 118
6.12. Ряд електрохімічних потенціалів металів 122
6.13. Електроліз 122
6.13.1. Електроліз розплавів 123
6.13.2. Електроліз водних розчинів електролітів (кислот, основ, солей) 124
Тести 126
РОЗДІЛ ІІ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 130
7. Основні класи неорганічних сполук 130
7.1. Оксиди 130
7.1.1. Осно́вні оксиди 130
7.1.2. Кислотні оксиди 132
7.1.3. Амфотерні оксиди 133
7.2. Основи 133
7.3. Кислоти 135
7.4. Солі 138
7.5. Амфотерні сполуки 140
7.5.1. Амфотерні оксиди 140
7.5.2. Амфотерні гідроксиди 141
7.6. Генетичні зв’язки між класами неорганічних речовин 142
Приклади розв’язування типових задач 143
Тести 145
8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 151
8.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали 151
8.1.1. Електронна будова атомів металічних елементів 152
8.1.2. Фізичні властивості металів 152
8.1.3. Загальні хімічні властивості металів 153
8.1.4. Корозія металів 154
8.1.5. Загальні способи добування металів 156
8.1.6. Сплави на основі заліза (чавун, сталь) 157
8.2. Елементи головної підгрупи І групи 159
8.2.1. Загальна характеристика 159
8.2.2. Натрій і Калій 159
8.2.3. Оксиди і гідроксиди Натрію та Калію 161
8.2.4. Калійні добрива 163
8.3. Металічні елементи головної підгрупи ІІ групи 164
8.3.1. Загальна характеристика 164
8.3.2. Магній 164
8.3.3. Магній оксид 165
8.3.4. Магній гідроксид 166
8.3.5. Кальцій 166
8.3.6. Кальцій оксид 167
8.3.7. Кальцій гідроксид 168
8.3.8. Солі Кальцію 168
8.3.9. Твердість води 169
8.4. Алюміній 170
8.4.1. Алюміній оксид 171
8.4.2. Алюміній гідроксид 172
8.4.3. Солі Алюмінію 172
8.5. Ферум 173
8.5.1. Сполуки Феруму (ІІ) 175
8.5.2. Сполуки Феруму (ІІІ) 176
Тести 177
9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 186
9.1. Гідроген 186
9.1.1. Водень 187
9.1.2. Вода 189
9.1.3. Очищення води 191
9.1.4. Гідроген пероксид 192
9.2. Галогени 193
9.2.1. Хлор 194
9.2.2. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота 196
9.2.3. Хлориди 198
9.3. Елементи VІА групи 198
9.3.1. Загальна характеристика 198
9.3.2. Оксиген 199
9.3.3. Кисень 199
9.3.4. Озон 201
9.3.5. Сульфур 202
9.3.6. Сірка 202
9.3.7. Сірководень (гідроген сульфід). Сірководнева (сульфідна) кислота. Сульфіди 204
9.3.8. Оксиди Сульфуру 206
9.3.9. Сульфітна кислота та її солі 208
9.3.10. Сульфатна кислота 209
9.4. Елементи VА групи 212
9.4.1. Загальна характеристика 212
9.4.2. Нітроген 213
9.4.3. Амоніак 214
9.4.4. Солі амонію 216
9.4.5. Нітроген(ІV) оксид 218
9.4.6. Нітратна кислота 219
9.4.7. Нітрати 221
9.4.8. Нітратні добрива 222
9.4.9. Фосфор 222
9.4.10. Фосфор(V) оксид 224
9.4.11. Ортофосфатна кислота 224
9.4.12. Солі ортофосфатної кислоти 226
9.4.13. Фосфорні добрива та їхнє добування 227
9.5. Елементи ІV групи 227
9.5.1. Загальна характеристика 227
9.5.2. Карбон 228
9.5.3. Оксиди Карбону 231
9.5.4. Карбонатна кислота 233
9.5.5. Добування кальцинованої соди амоніачно-хлоридним способом 234
9.5.6. Силіцій 234
9.5.7. Силіцій(ІV) оксид 236
9.5.8. Силікатна кислота, силікати 237
9.5.9. Силікатні матеріали 237
Тести 238
РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 246
10. Теоретичні основи органічної хімії 246
10.1. Найважливіші елементи-органогени, природні та синтетичні органічні сполуки 246
10.2. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.) 247
10.3. Формули в органічній хімії 247
10.4. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук 248
10.5. Класифікація органічних речовин 249
10.6. Гомологічний ряд 249
10.7. Функціональна група 250
10.8. Ізомерія 251
10.9. Типи реакцій в органічній хімії 252
11. Вуглеводні 253
11.1. Алкани 253
11.1.1. Циклоалкани 257
11.1.2. Галогенопохідні алканів 259
11.1.3. Застосування насичених вуглеводнів та їхніх похідних 260
11.2. Речовини з подвійними зв’язками (алкени, алкадієни) 261
11.2.1. Алкени (олефіни) 261
11.2.2. Алкадієни 265
11.3. Алкіни 266
11.3.1. Етин 269
11.4. Арени 270
11.4.1. Бензен. Особливості будови молекули. Поняття про ароматичність 271
11.5. Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка 273
11.6. Детонаційна стійкість бензину 274
11.7. Добування рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел 275
Тести 275
12. Оксигеновмісні органічні сполуки 281
12.1. Спирти 281
12.1.1. Насичені одноатомні спирти 281
12.1.2. Згубна дія алкоголю 285
12.1.3. Багатоатомні спирти 285
12.2. Феноли 287
12.2.1. Фенол 287
12.3. Альдегіди 289
12.4. Карбонові кислоти 292
12.4.1. Насичені монокарбонові кислоти 293
12.5. Естери. Жири 296
12.5.1. Естери 296
12.5.2. Жири 298
12.5.3. Мила і синтетичні мийні засоби 300
Тести 301
12.6. Вуглеводи 307
12.6.1. Моноcахариди 308
12.6.2. Дисахариди. Сахароза 310
12.6.3. Полісахариди. Крохмаль і целюлоза 311
Тести 313
13. Нітрогеновмісні органічні сполуки 316
13.1. Нітросполуки 316
13.2. Аміни 317
13.2.1. Аліфатичні аміни 317
13.2.2. Ароматичні аміни. Анілін 318
13.3. Амінокислоти 320
13.4. Білки 323
Тести 325
14. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі 328
14.1. Основні поняття хімії високомолекулярних сполук 328
14.2. Класифікація високомолекулярних сполук 329
14.3. Способи синтезу високомолекулярних речовин 330
14.4. Властивості полімерів 331
14.5. Значення полімерів у суспільному господарстві та побуті. Поняття про синтетичні волокна 332
14.5.1. Пластичні маси 332
14.5.2. Каучуки і гуми 333
14.5.3. Волокна 334
14.5.4. Лаки і фарби 334
14.5.5. Клеї 335
14.5.6. Іоннообмінні смоли 335
14.5.7. Композиційні матеріали 335
14.5.8. Біополімери 336
14.6. Екологічні аспекти виробництва, зберігання, транспортування і застосування органічних сполук 336
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 339
Що потрібно робити у день тестування 339
Що потрібно робити під час тестування 339
Зміст тесту 340
Як визначити результат ЗНО з хімії (після здачі тесту) 341
Завдання сертифікаційної роботи з хімії 2018 р. (зошит 7) 342
Завдання сертифікаційної роботи з хімії 2019 р. (зошит 1) 348
ДОДАТКИ 355
Додаток 1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 355
Додаток 2. ЕлекПотронегативність елементів (за Полінгом) 356
Додаток 3. Таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді за температури 25 ºС 357
Додаток 4. Ряд електроактивності металів 357
Додаток 5. Назви та склад найпоширеніших неорганічних речовин, мінералів та деяких сумішей 357
Додаток 6. Числові префікси, які використовуються у назвах кристалогідратів 360
Додаток 7. Склад і назви найважливіших кристалогідратів 360
Додаток 8. Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та їхніх сумішей 360
Додаток 9. Якісне виявлення деяких іонів 362
Додаток 10. Якісні реакції на органічні сполуки 363
Додаток 11. Взаємодія деяких оксигено- та нітрогеновмісних сполук з реагентами 365
Додаток 12. Взаємодія вуглеводнів з деякими реагентами 366
Додаток 13. Лабораторні та промислові способи добування деяких неорганічних речовин 366
Додаток 14. Реакції термічного розкладу деяких солей 367
Додаток 15. Використання деяких неорганічних сполук 367
Додаток 16. Використання деяких органічних сполук 369
Додаток 17. Іменні реакції в органічній хімії 370
Додаток 18. Перелік рекомендованої навчальної літератури 370
ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 371
ДЛЯ НОТАТОК 378

ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 1 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 2 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 3 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 4 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 5 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 6 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 7 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 8 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 9 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 10 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 11 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 12 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 13 ЗНО 2021 Хімія. Комплексне видання : Березан О. Підручники і посібники. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно