Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити

Код: 9789665090052
58 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Чукіна В. Ф. / Рік видання: 2017 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 176 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Логос»

Характеристики
Автор Чукіна В. Ф.
Рік видання 2017
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 176
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Логос»

Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити

У пропонованому навчальному посібнику ви знайдете основні правила української орфографії та пунктуації і викладені стисло теоретичні поняття, необхідні для правопису.
Схеми, таблиці та приклади, які подаються в ньому, підібрано з урахуванням найбільш типових помилок у роботі учнів.
Посібник розрахований на учнів середніх і старших класів, абітурієнтів, учителів та всіх тих, хто хоче навчитись писати грамотно.

У таблицях, які є в цьому посібнику, узагальнено й систематизовано основні правила української орфографії та пунктуації. До всіх правил наводяться приклади-ілюстрації. Добираючи їх, автори враховували найбільш типові помилки в учнівських роботах.
Посібник складено відповідно до нового видання “Українського правопису” (1993).
Перед правилами, якщо це необхідно для їх свідомого розуміння, стисло подається теоретичний матеріал.
Не лякайтеся: не все те, що є в цьому довіднику, вам доведеться вчити напам’ять.
Не тіште себе мріями: далеко не всі складні питання, пов’язані з правописом, автоматично розв’яжуться, як тільки ви придбаєте цю книгу.
Автори свідомі того, що ніякий посібник, навіть найдосконаліший, не дасть вичерпної відповіді на всі ті питання, які виникають у конкретній мовній практиці, але сподіваються, що саме ця книга допоможе вам зрозуміти основні закономірності українського правопису, навчитися самостійно шукати і неодмінно знаходити відповіді на всі ті “як” і “чому”, яких з’являється ще більше тоді, коли щось ґрунтовніше й детальніше вивчаєш.
Перспектива прекрасна, правда?
Бажаємо успіху.

Принципи української орфографії 9
Принципи пунктуації. Інтонація і пунктуація 10
Типи орфограм 11
А тепер це пишеться так (слова, написання яких змінилося за «Правописом»-93) 11
Український алфавіт 13
Співвідношення між буквами і звуками. Голосні 13
Приголосні звуки та букви, якими вони позначаються на письмі 14
Про літеру Ґґ 15-16
Будова слова 17-18
Упізнавай іншомовні слова 19
Як треба переносити слова 20
Милозвучність (евфонія) 21
Велика буква (загальні правила) 22-23
З великої букви пишемо кожне слово 24-25
З великої букви лише перше слово 26
У лапках і з великої букви 27
Чергування, пов’язані з милозвучністю у-в, і-й 28
Чергування, пов’язані з милозвучністю з-із-зі(зо) 29
Чергування голосних ЗО
Чергування О, Е з І 31
О, Е, що не переходять в І 31-32
Відхилення від закономірного чергування О, Е з І 33
Чергування [е] з [о] після шиплячих та [j] 34
Основні чергування приголосних 35
Вимова та написання дзвінких і глухих приголосних 36
Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ, -ств 37
Спрощення в групах приголосних 38
Подвоєння приголосних (загальні правила) 39
Подвоєння внаслідок подовження 39

Подвоєння приголосних внаслідок збігу 40
Подвоєння букв у суфіксах прикметників та похідних словах 41
Подвоєння букв в іншомовних словах (загальні назви) 42
Подвоєння букв в іншомовних словах (власні назви) 43
М’який знак 44
Написання Ь: нюанси, деталі 45
Апостроф 46
Нюанси: апостроф, роздільна вимова 47
Правопис ненаголошених голосних. О чи А? 48
Е чи И? 49
О чи У? И чи І? 50
И чи І в українських словах 51
И, І, ї в іншомовних словах 52
Правопис російських прізвищ 53
Правопис префіксів 54
Правопис суфіксів в іменниках 55
Правопис суфіксів у прикметниках 56
Правопис складних слів. Загальні правила 57-60
Сполучні голосні 57
Складні слова, що пишуться разом 57-58
Складні слова, що пишуться через дефіс 58-60
Прикладки 60
Складні іменники 61
Правопис складноскорочених слів 62
Складні прикметники 63
Числівники 64
Прислівники, що пишуться через дефіс 65
Прислівники, що пишуться разом 66
Відрізняй прислівники від однозвучних сполучень слів 67
Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником 68
Прислівникові сполуки 69
Прислівники: порівняй, запам’ятай 70
Інші орфограми в прислівниках 71
Прийменники і префікси 72
Написання прийменників разом, окремо, через дефіс 73
Написання сполучників 73
Розрізнення сполучників та однозвучних сполучень слів 74

Написання часток разом, окремо, через дефіс 75
НЕ з різними частинами мови 76-77
Як писати НІ (частку, сполучник, префікс)? 77
Правопис графічних скорочень 78
Правопис закінчень відмінюваних слів 79
Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни 79
Поділ іменників І та II відміни на групи 80
Відмінювання іменників І відміни 81
Відмінювання іменників II відміни 82-83
Закінчення родового відмінка однини іменників II відміни 84-85
Кличний відмінок 86
Відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові 86
Відмінювання іменників III і IV відміни 87
Творення форм вищого ступеня порівняння прикметників 88
Присвійні прикметники 89
Поділ прикметників на групи 89
Відмінювання прикметників твердої, м’якої груп
та прикметників на -ЛИЦИЙ 91-92
Відмінювання числівників 93-94
Відмінювання займенників 95
Пиши правильно. Написання займенників разом, окремо, через дефіс 96-97
Дієвідмінювання дієслів дійсного способу 97
Чергування приголосних при дієвідмінюванні 98
Розділові знаки. Віддільні розділові знаки 98
Крапка. Крапка з комою 99
Знак оклику, знак питання 100
Тире 101
Двокрапка 102
Видільні розділові знаки. Коми. Тире 103
Дужки, знак виноски 104
Лапки 105
Розділові знаки в кінці речення 106-107
Розділові знаки в простому реченні 
Тире між підметом і присудком 108
Тире між різними членами речення 111
Тире в неповному реченні 112

Авторське тире 112
Чим ускладнюються речення (однорідні члени речення, відокремлені члени речення, звертання, вставні і вставлені слова, словосполучення, речення) 113-115
Однорідні члени речення (узагальнення, схеми) 116
Кома між однорідними членами речення 117
Крапка з комою між однорідними членами речення 119
Однорідні й неоднорідні означення 120
Порівняй: означення однорідні, неоднорідні чи відокремлені? 122
Неоднорідні означення 123
Однорідні й неоднорідні прикладки 123
Однорідні й неоднорідні обставини 124
Двокрапка при узагальнювальних словах в реченнях з однорідними членами 125
Тире при узагальнювальних словах в реченнях з однорідними членами 126
Відокремлені члени речення. Основні умови відокремлення 127-128
Коми при відокремлених означеннях 129-131
Не відокремлюються означення 131
Тире при відокремлених означеннях 132
Розділові знаки при відокремлених прикладках. Коми 132-154
Тире при відокремлених прикладках 135
Коми при відокремлених обставинах 136
Дієприслівникові звороти після сполучників 137
Коми при відокремлених обставинах, виражених іменниково- прийменниковими сполученнями 138
Коми не ставляться і обставини не відокремлюються 139
Коми при відокремлених додатках 140
Відокремлені уточнювальні члени речення 141
Коми при відокремлених уточнювальних членах речення 142
Інші знаки при уточнювальних і пояснювальних членах речення 144
Обов’язкові та факультативні відокремлення 144
Вставні слова і словосполучення. Групи за значенням.
Коми при вставних словах і словосполученнях 145
Як відрізнити вставні слова від інших слів у реченні 146
Вставні слова: нюанси 149
Вставлені слова і речення та розділові знаки при них
(коми, тире, дужки) 150

Звертання. Коми при звертаннях 151
Знак оклику при звертанні 152
Розділові знаки в реченнях із вигуками 152
Питальні, стверджувальні, заперечні слова 153
Розділові знаки в складному реченні
Кома, крапка з комою, тире в складносурядному реченні 154
Коли не ставиться кома в складносурядному реченні 155
Кома в складнопідрядному реченні 156
Кома в складнопідрядному реченні. Особливості сполучників 157
Розділові знаки в реченнях з підрядними однорідними частинами (кома, крапка з комою) 158
Двокрапка й тире в складнопідрядних реченнях 159
Кома й тире в складнопідрядних реченнях 160
Кома при збігові сполучників 161-162
Розділові знаки в безсполучниковому реченні. Загальні схеми 163
Кома і крапка з комою в безсполучникових складних реченнях 164
Двокрапка в безсполучниковому складному реченні 165
Тире в безсполучниковому складному реченні 166
Розділові знаки в реченнях з прямою мовою 167
Діалог 170
Цитати 171
Розділові знаки в реченні зі словами ЯК, МОВ, НАЧЕ 173
Ще раз про кому й тире 176

Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 1 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 2 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 3 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 4 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 5 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 6 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 7 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 8 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 9 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 10 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 11 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 12 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 13 Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно