Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити

60 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Копитіна І. В. / Рік видання: 2020 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 128 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Вага, гр: 130 / Видавництво: «Ранок»

Характеристики
Автор Копитіна І. В.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 128
Формат, мм 148x210мм (А5)
Вага, гр 130
Видавництво «Ранок»

Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити

Перед вами, шановні читачі, посібник «"Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах», назва якого говорить сама за себе. Він буде корисний тим, хто хоче мати під рукою коротке довідкове видання, де можна знайти відповіді на різні питання з теорії української мови , орфографії та пунктуації. В одній книзі зібрано весь матеріал, що вивчається у 5-11 класах, і подано його у зручній для сприйняття формі: у вигляді схем і таблиць з опорою на приклади.

Посібник дає змогу представити українську мову як систему взаємопов'язаних елементів, що складають одне гармонійне ціле. Водночас кожен розділ мовознавства розглянуто окремо, з характеристикою його основних положень. 

Посібник пропонує у зручному для запам'ятовування записі (у вигляді схем) усі види лінгвістичного розбору (фонетичного, словотворчого, за будовою, морфологічного, синтаксичного) та зразки його письмового оформлення.

Навчальний довідник «Українська мова у таблицях і схемах 5-11 клас» це :

  • Теоретичні відомості;
  • Правила орфографії та пунктуації;
  • Приклади та винятки;
  • Коментарі.

Навчальний довідник «Українська мова у таблицях і схемах 5-11 клас» дуже знадобиться при підготовці до ЗНО та ДПА з української мови та літератури у 2022 році.

Передмова
Розділи мовознавства
Фонетика
Звуки мови
Класифікація приголосних звуків
Склад
Наголос
Графіка
Український алфавіт
Фонетична транскрипція
Фонетичній алфавіт
Правила переносу частин слів
Орфоепія Орфографія
Передача іншомовних власних назв українською мовою
Вживання великої літери
Вживання апострофа перед я, ю, є, ї
Сполучення йо, ьо
Вживання м’якого знака
Ненаголошені голосні
Правопис О та А
Правопис Е, И та І
Правопис І, Ї та И в основах іншомовних слів
Чергування голосних і приголосних
Чергування О, Е з І
Чергування Е з И
Чергування У — В
Чергування І — Й
Чергування прийменників З — ІЗ — ЗІ (ЗО)
Правопис префіксів
Подвоєння і подовження приголосних
Подвоєння букв в іншомовних словах
Спрощення у групах приголосних
Чергування приголосних при додаванні суфіксів
Будова слова і словотвір
Значущі частини слова
Способи словотворення
Правопис складних і складноскорочених слів
Правопис складних іменників
Правопис складних прикметників
Правопис складних прислівників
Правопис складних числівників
Морфологія
Іменник
Частини мови
Число іменника
Деякі іменники мають лише одну з форм числа
Поділ іменників на відміни
Відмінки іменника
Поділ іменників на групи
Відмінкові закінчення іменників І відміни
Відмінкові закінчення іменників ІІ відміни
Відмінкові закінчення іменників ІIІ відміни
Відмінкові закінчення іменників ІV відміни
Букви А, У, Я, Ю в закінченнях родового відмінка однини
іменників ІІ відміни
Незмінювані іменники
Правопис іменникових суфіксів
Прикметник
Види прикметників за значенням
Поділ прикметників на групи
Граматичні форми прикметника
Творення форм ступенів порівняння якісних прикметників
Відмінкові закінчення прикметників
Прикметникові суфікси
Числівник
Види числівників за будовою
Види числівників за значенням і граматичними ознаками
Відмінювання числівників
Займенник
Розряди займенників
Відмінювання займенників
Дієслово
Перехідність (неперехідність) дієслів
Види дієслів
Способи дієслів
Часи дієслів
Дієвідміни дієслів
Особові закінчення дієслів у теперішньому (або майбутньому
простому) часі
Дієприкметник
Стан дієприкметників
Дієприкметниковий зворот
Творення дієприкметників
Дієприслівник
Дієприслівниковий зворот
Творення дієприслівників
Прислівник
Групи прислівників за значенням
Ступені порівняння прислівників
И та І в кінці прислівників
Н і НН у прислівниках
Прийменник
Види прийменників
Правопис прийменників
Сполучник
Види сполучників
Правопис сполучників
Частка
иди часток
Правопис часток -бо , -но , -то , -от , -таки
Правопис частки НЕ з частинами мови
Правопис частки НІ з частинами мови
Вигук
Види вигуків
Синтаксис і пунктуація
Словосполучення
Типи словосполучень
Типи синтаксичного зв’язку у словосполученнях
Просте речення
Види речень
Члени речення
Головні члени речення
Тире між підметом і присудком
Додаток
Означення
Правопис прикладок
Обставина
Односкладні речення
Ускладнені речення
Однорідні члени речення
Кома між однорідними членами речення
Розділові знаки при узагальнюючих словах в реченнях
з однорідними членами
Відокремлені члени речення
Кома і тире при відокремленому означенні
Кома і тире при відокремленій прикладці
Кома при відокремленій обставині
Кома при відокремленому додатку
Відокремлені уточнюючі члени речення
Звертання
Кома та знак оклику при звертанні
Вставні і вставлені слова та речення
Кома і тире при вставних словах і реченнях
Пряма мова
Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
Складне речення
Види складних речень
Складносурядні речення
Розділові знаки у складносурядних реченнях
Складнопідрядні речення
Складнопідрядні речення з однією підрядною частиною
Складнопідрядні речення з кількома підрядними
Розділові знаки у складнопідрядних реченнях
Безсполучникове складне речення
Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях
Складне речення з різними видами зв’язку
Типи складних синтаксичних конструкцій
Схеми мовних розборів
Фонетичний розбір слова
Розбір слова за будовою
Словотвірний розбір
Морфологічний розбір
Іменник
Прикметник
Числівник
Займенник
Дієслово
Дієприкметник
Дієприслівник
Прислівник
Прийменник
Сполучник
Частка
Вигук
Синтаксичний розбір
Словосполучення
Просте неускладнене речення
Просте ускладнене речення
Складносурядне речення
Складнопідрядне речення
Безсполучникове складне речення
Складне речення з різними видами зв’язку
Речення з прямою мовою
Лексикологія Фразеологія
Лексичне значення слова
Групи слів за походженням
Групи слів за їх уживанням
Групи слів за активністю вживання
Стилі української мови
Стилі та підстилі української мови
Ознаки стілів мови
Риторика
Будова промови
Основні етапи підготовки і проведення промови
Основні вимоги до мови виступу
Основні вимоги до оратора

Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 1 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 2 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 3 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 4 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 5 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 6 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 7 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 8 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 9 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 10 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 11 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 12 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 13 Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах для учнів 5—11 класів. Серiя " Рятівник " : Копитіна І. Ранок. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно