Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити

170 грн 150 грн
Нет в наличии
Cравнить


Характеристики
Автор Глазова О. П.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 320
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 561
Видавництво «Освіта»

Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити

Посібник містить теоретичний матеріал, комплекс' вправ і завдань, а також типові тести для підготовки до ЗНО. правильність виконання завдань можна звірити з поданими наприкінці посібника відповідями до тестів.
Теоретичний матеріал структуровано відповідно до чинно.і. програми ЗНО, що дає змогу здійснювати підготовку вже із 5 класу як самостійно, так і на уроках української мови.
Видання адресовано абітурієнтам, учням та вчителям української мови.

Завдання цієї книжки - не лише узагальнити й систематизувати вивчене вами на уроках української мови. Посібник допоможе замислитися: де і як ви зможете здобуті знання використати? У який спосіб і за яких обставин застосувати вміння? І головне: як впливатиме на все ваше наступне життя якісна мовна освіта? Як змінюватиме вашу долю добре знання мови і гарне володіння мовленням?
Незмінною залишатиметься лише роль спілкування - на розвиток подій воно впливатиме якнайбільше. Саме ґрунтовне знання мови і бездоганне володіння мовленням забезпечить можливості для вашої самореалізації як особистості, професіонала, а можливо, й громадського і державного діяча.
Освіту часто зображають у вигляді сходів, які ведуть людину до майбутнього. Цей посібник має стати важливою сходинкою у вашому навчанні. На цю сходинку ви зможете стати як перед закінченням шкільної освіти, тобто навчаючись у випускному класі, так і навчаючись у такому важливому дев'ятому або навіть восьмому чи сьомому класі! Адже навчатися не тільки ніколи не пізно, а й ніколи не рано! Тим більше навчатися мови!
Отже, користуючись посібником, ви зможете:
о закріплювати й узагальнювати здобуті на уроці мови теоретичні знання - із цією метою в книжці подано лаконічно викладені мовні правила і як найсучасніші таблиці та схеми;
о свідомо виробляти здатність вправно та швидко розпізнавати й аналізувати мовні явища - посібник включає призначені для цього алгоритми;
о тренуватися в застосуванні мовних знань - посібник містить різноманітні вправи.
Проте головне призначення навчально.і. книжки - підготовка до ЗНО, формування навичок правильно і швидко виконувати тестові завдання різних форматів. 3авдання посібника - зробити так, щоб тестове завдання стало для вас звичним інструментом самооцінювання. Тест ви виконуватимете для об'єктивної самоперевірки, безупинно розширюючи діапазон власних навчальних можливостей, оцінюючи не лише рівень своїх знань, а ще й тренуючи себе н; швидкість реакції.
Будемо раді, якщо книжка допоможе вам безперервно поповнювати знання мови, формувати все нові й нові вміння, тобто безупинно рухатися вперед, розвиваючи упевненість у своїх силах.

Дорогий учню! Люба ученице! ..................................................... 3
Розділ l
ОРФОГРАФІЯ
3вукова система української мови. Творення звуків мови ............................... 4
Тестові завдання ................................................................ 1O
Голосні та приголосні звуки ...................................................... 13
Тестові завдання ............................................................... 18
Позначення м'якості приголосних на письмі ........................................ 22
Тестові завдання ............................................................... 25
Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних
звуків і подовження м'яких приголосних ........................................... 28
Тестові завдання,............................................................... ЗL
Правопис префіксів ............................................................. 33
Правопис суфіксів .............................................................. 36
Тестові завдання ................... : ........................................... 89
Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків .............................. 42
Тестові завдання............................................................... 44
Правопис великоЇ літери. Лапки у власних назвах .................................... 47
Тестові завдання ............................................................... 49
Написання слів іншомовного походження .......................................... 53
Тестові завдання............................................................... 56
Написання складних слів. Правопис складноскорочених слів .......................... 59
Тестові завдання ............................................................... 62
Правопис відмінкових закінчень іменників ......................................... 64
Тестові завдання ................................................................ 72
Правопис відмінкових закінчень прикметників ...................................... 74
Тестові завдання ............................................................... 76
Правопис у прикметниках і дієприкметниках ................................. 78
Тестові завдання ............................................................... 8О
Нє з різними частинами мови ..................................................... 82
Тестові завдання ............................................................... 86

Розділ ІІ
ЛЕКСИКОЛОГlЯ. ФРА3ЕОЛОГІЯ
Лексичне значення слова ........................................................ 88
Тестові завдання ............................................................... 92
Лексика украЇнськоЇ мови за походженням. Активна і пасивна
лексика украЇнськоЇ мови. 3астарілі й нові слова (Неологізми) ......................... 96
Тестові завдання ............................................................... 99
3агальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика.
Терміни. Нейтральна та емоційно забарвлена лексика ............................... 102
Тестові завдання .............................................................. 104
Фразеологізми................................................................107
Тестові завдання ............................... .............................. 109
Розділ ІІІ
БУдоВА ОЛОВА
Будова слова..................................................................114
Тестові завдання..............................................................118
Розділ lV
морФологія
Самостійні та службові частини мови ............................................. 122
Іменник......................................................................122
Тестові завдання............................................................... 128
Прикметник..................................................................132
Тестові завдання .............................................................. 189
Числівник....................................................................145
Тестові завдання .............................................................. 152
3айменник....................................................................155
Тестові завдання .............................................................. 16О
дієслово.....................................................................165
Тестові завдання .............................................................. 178
Прислівник..................................................................177
Тестові завдання........................................:і:І....................181
Дієчрикметник. дієприслівник .................................................. 185
Тестові завдання .............................................................. 191
Службові частини мови ......................................................... 196
Тестові завдання .............................................................. 202
Вигук.......................................................................206
Тестові завдання .............................................................. 210

Розділ V
Словосполучення..............................................................212
Тестові завдання .............................................................. 21Т
Речення......................................................................219
Тестові завдання .............................................................. 228
Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні
члени діюскладного речення ..................................................... 227
Тестові завдання .............................................................. z88
другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні ................... 236
Тестові завдання.............................................................. 244
Просте ускладнене речення ...................................................... 248
Тестові завдання .............................................................. 261
Складне речення .............................................................. 263
Складносурядне речення ........................................................ 264
Тестові завдання .............................................................. 268
Складнопідрядне речення, його будова. Головна й підрядна частини .................... 271
Тестові завдання..............................................................27Т
Безсполучникове складне речення ................................................. 280
Тестові завдання ............................................................. 283
Складне речення з ріними видами сполучникового
й безсполучникового зв'язку .................................................... 285
Способи відтворення чужого мовлення ............................................ 288
Тестові завданняя .............................................................. z92
Розділ VI
Стилі мовлення ............................................................... 295
Тестові завдання .............................................................. 300
Розділ VII
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Орієнтовні завдання для створення власних висловлень .............................. 305
Відповіді до тестових завдань ..................................................  311

Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 1 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 2 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 3 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 4 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 5 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 6 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 7 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 8 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 9 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 10 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 11 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 12 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 13 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 14 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 15 Українська мова ЗНО 2024. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно