Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити

170 грн 150 грн
Cравнить


Характеристики
Автор Глазова О. П.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 320
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 561
Видавництво «Освіта»

Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити

Посібник містить теоретичний матеріал, комплекс' вправ і завдань, а також типові тести для підготовки до ЗНО. правильність виконання завдань можна звірити з поданими наприкінці посібника відповідями до тестів.
Теоретичний матеріал структуровано відповідно до чинно.і. програми ЗНО, що дає змогу здійснювати підготовку вже із 5 класу як самостійно, так і на уроках української мови.
Видання адресовано абітурієнтам, учням та вчителям української мови.

Завдання цієї книжки - не лише узагальнити й систематизувати вивчене вами на уроках української мови. Посібник допоможе замислитися: де і як ви зможете здобуті знання використати? У який спосіб і за яких обставин застосувати вміння? І головне: як впливатиме на все ваше наступне життя якісна мовна освіта? Як змінюватиме вашу долю добре знання мови і гарне володіння мовленням?
Незмінною залишатиметься лише роль спілкування - на розвиток подій воно впливатиме якнайбільше. Саме ґрунтовне знання мови і бездоганне володіння мовленням забезпечить можливості для вашої самореалізації як особистості, професіонала, а можливо, й громадського і державного діяча.
Освіту часто зображають у вигляді сходів, які ведуть людину до майбутнього. Цей посібник має стати важливою сходинкою у вашому навчанні. На цю сходинку ви зможете стати як перед закінченням шкільної освіти, тобто навчаючись у випускному класі, так і навчаючись у такому важливому дев'ятому або навіть восьмому чи сьомому класі! Адже навчатися не тільки ніколи не пізно, а й ніколи не рано! Тим більше навчатися мови!
Отже, користуючись посібником, ви зможете:
о закріплювати й узагальнювати здобуті на уроці мови теоретичні знання - із цією метою в книжці подано лаконічно викладені мовні правила і як найсучасніші таблиці та схеми;
о свідомо виробляти здатність вправно та швидко розпізнавати й аналізувати мовні явища - посібник включає призначені для цього алгоритми;
о тренуватися в застосуванні мовних знань - посібник містить різноманітні вправи.
Проте головне призначення навчально.і. книжки - підготовка до ЗНО, формування навичок правильно і швидко виконувати тестові завдання різних форматів. 3авдання посібника - зробити так, щоб тестове завдання стало для вас звичним інструментом самооцінювання. Тест ви виконуватимете для об'єктивної самоперевірки, безупинно розширюючи діапазон власних навчальних можливостей, оцінюючи не лише рівень своїх знань, а ще й тренуючи себе н; швидкість реакції.
Будемо раді, якщо книжка допоможе вам безперервно поповнювати знання мови, формувати все нові й нові вміння, тобто безупинно рухатися вперед, розвиваючи упевненість у своїх силах.

Дорогий учню! Люба ученице! ..................................................... 3
Розділ l
ОРФОГРАФІЯ
3вукова система української мови. Творення звуків мови ............................... 4
Тестові завдання ................................................................ 1O
Голосні та приголосні звуки ...................................................... 13
Тестові завдання ............................................................... 18
Позначення м'якості приголосних на письмі ........................................ 22
Тестові завдання ............................................................... 25
Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних
звуків і подовження м'яких приголосних ........................................... 28
Тестові завдання,............................................................... ЗL
Правопис префіксів ............................................................. 33
Правопис суфіксів .............................................................. 36
Тестові завдання ................... : ........................................... 89
Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків .............................. 42
Тестові завдання............................................................... 44
Правопис великоЇ літери. Лапки у власних назвах .................................... 47
Тестові завдання ............................................................... 49
Написання слів іншомовного походження .......................................... 53
Тестові завдання............................................................... 56
Написання складних слів. Правопис складноскорочених слів .......................... 59
Тестові завдання ............................................................... 62
Правопис відмінкових закінчень іменників ......................................... 64
Тестові завдання ................................................................ 72
Правопис відмінкових закінчень прикметників ...................................... 74
Тестові завдання ............................................................... 76
Правопис у прикметниках і дієприкметниках ................................. 78
Тестові завдання ............................................................... 8О
Нє з різними частинами мови ..................................................... 82
Тестові завдання ............................................................... 86

Розділ ІІ
ЛЕКСИКОЛОГlЯ. ФРА3ЕОЛОГІЯ
Лексичне значення слова ........................................................ 88
Тестові завдання ............................................................... 92
Лексика украЇнськоЇ мови за походженням. Активна і пасивна
лексика украЇнськоЇ мови. 3астарілі й нові слова (Неологізми) ......................... 96
Тестові завдання ............................................................... 99
3агальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика.
Терміни. Нейтральна та емоційно забарвлена лексика ............................... 102
Тестові завдання .............................................................. 104
Фразеологізми................................................................107
Тестові завдання ............................... .............................. 109
Розділ ІІІ
БУдоВА ОЛОВА
Будова слова..................................................................114
Тестові завдання..............................................................118
Розділ lV
морФологія
Самостійні та службові частини мови ............................................. 122
Іменник......................................................................122
Тестові завдання............................................................... 128
Прикметник..................................................................132
Тестові завдання .............................................................. 189
Числівник....................................................................145
Тестові завдання .............................................................. 152
3айменник....................................................................155
Тестові завдання .............................................................. 16О
дієслово.....................................................................165
Тестові завдання .............................................................. 178
Прислівник..................................................................177
Тестові завдання........................................:і:І....................181
Дієчрикметник. дієприслівник .................................................. 185
Тестові завдання .............................................................. 191
Службові частини мови ......................................................... 196
Тестові завдання .............................................................. 202
Вигук.......................................................................206
Тестові завдання .............................................................. 210

Розділ V
Словосполучення..............................................................212
Тестові завдання .............................................................. 21Т
Речення......................................................................219
Тестові завдання .............................................................. 228
Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні
члени діюскладного речення ..................................................... 227
Тестові завдання .............................................................. z88
другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні ................... 236
Тестові завдання.............................................................. 244
Просте ускладнене речення ...................................................... 248
Тестові завдання .............................................................. 261
Складне речення .............................................................. 263
Складносурядне речення ........................................................ 264
Тестові завдання .............................................................. 268
Складнопідрядне речення, його будова. Головна й підрядна частини .................... 271
Тестові завдання..............................................................27Т
Безсполучникове складне речення ................................................. 280
Тестові завдання ............................................................. 283
Складне речення з ріними видами сполучникового
й безсполучникового зв'язку .................................................... 285
Способи відтворення чужого мовлення ............................................ 288
Тестові завданняя .............................................................. z92
Розділ VI
Стилі мовлення ............................................................... 295
Тестові завдання .............................................................. 300
Розділ VII
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Орієнтовні завдання для створення власних висловлень .............................. 305
Відповіді до тестових завдань ..................................................  311

Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 1 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 2 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 3 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 4 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 5 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 6 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 7 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 8 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 9 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 10 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 11 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 12 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 13 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 14 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 15 Українська мова ЗНО 2021. Комплексне видання : Глазова О. Освіта купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно