Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити

250 грн 225 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Жовтобрюх В. Ф. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 496 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Ранок»

Характеристики
Автор Жовтобрюх В. Ф.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 496
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Ранок»

Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити

Видання являє собою збірник тестових завдань з української мови та літератури і містить усі основні типи тестових завдань, які використовуються під час оцінювання якості знань. Матеріал посібника структуровано за типами тестових завдань і тематичними блоками, які відтворюють змістовні лінії сучасного шкільного курсу української мови та літератури (5-11 класи). До всіх завдань закритого типу й на встановлення відповідності подано відповіді.
Посібник призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів і тих, хто хоче систематизувати й повторити матеріал шкільного курсу української мови та літератури; вчителів української мови та літератури.

Повний курс української мови та літератури в тестах» - це спроба оптимізувати й полегшити роботу вчителів і учнів у процесі вивчення зазначених навчальних предметів. Поєднання двох предметів у посібнику не випадкове, адже обов'язковим у зовнішньому незалежному оцінюванні є іспит з української мови та літератури. Пропоновані тестові завдання за своєю формою відповідають і завданням державної підсумкової атестації , і вимогам зовнішнього незалежного оцінювання.
Призначення видання досить широке: з посібником можна працювати протягом усього навчального року в 5-11 класах. Учитель може скористатися збірником тестових завдань на будь-якому уроці або застосувати його як джерело домашніх завдань. Учитель також має можливість дібрати завдання для контрольної роботи таким чином, щоб вони охоплювали весь вивчений матеріал. «Повний курс української мови та літератури в тестах» складається із двох частин - «Українська мова» та «Українська література»,- кожна з яких має свою структуру.
Першу частину - «Українська мова» - побудовано за розділами науки про мову (від фонетики до синтаксису). Кожен розділ у свою чергу поділяється на блоки за темами, які їх пропонує до вивчення чинна програма . Усі блоки містять такі групи завдань: 1) тестові завдання закритого типу із чотирма варіантами відповідей, із яких правильний один; 2) тестові завдання закритого типу із п'ятьма варіантами відповідей, із яких правильний один; 3) завдання на встановлення відповідності. 
Кожна група тестових завдань супроводжується інструкцією до їх виконання.

Другу частину - «Українська література - побудовано за класами. Такий принцип подання матеріалу продиктований особливостями програми з літератури. Тестові завдання для кожного класу розділено на блоки за персоналіями або
темами. Усі блоки містять такі групи завдань: 1 ) тестові завдання закритого типу із чотирма варіантами відповідей, із яких правильний один; 2) завдання відкритої. форми; 3) завдання на встановлення відповідності. Кожна група тестових завдань, як і в першій частині, супроводжується інструкцією до Їх виконання

Системне використання завдань посібника в навчальному процесі, з одного боку, ефективно адаптує учнів до проходження ними державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного . оцінювання; з іншого боку, різноманітність форм завдань, які пропонують автори посібника, дає, змогу уникнути появи залежності школярjв від певного виду завдань, робить Їх мислення більш гнучким, прищеплює вміння орієнтуватися в різних навчальних ситуаціях.

Передмова................................................................ 3
Українська мова
Розділ 1. Фонетика
Звуки мови й звуки мовлення 6
Вимова звуків і позначення їх на письмі....................................... 8
Склад. Наголос............................................................ 13
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
Розділ 2. Лексикологія. Фразеологія
Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Лексична помилка...... 19
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Групи слів за походженням. Активна й пасивна лексика.
Групи слів за їх уживанням ........................................ :........ 27
Фразеологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Розділ 3. Будова слова
Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і :>акінчення - значущі частини слова 34
Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова.................... 37
Розділ 4. Словотвір
Словотвір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Розділ 5. Морфологія
Іменник ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Прикметник ... .. .... .. ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Числівник................................................................ 65
Займенник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Дієслово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Дієприкметник - особли:еа форма дієслова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Дієприслівник - особлива форма дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Прислівник .............................................................. 92
Прийменник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Сполучник ..... ... .... .. .............. . ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Частrtа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Вигук ................................................................... 107
Розділ 6. Орфографія
Орфографія. Орфоепія. Будова слова. Словотвір ................................ 109
Орфографія. Морфологія .................................................... 115
Правопис іменників . . ................................................. 115
491
Зміст
Правопис прикметників ................................................ 117
Правопис числівників ................................................. 119
Правопис займенників ................................................. 120
Правопис дієслів ...................................................... 121
Правопис дієприкметників ............................................. 122
Правопис дієприслівників ...... .......... .. .... .... ......... .. . ........ 123
Правопис прислівників ................................................ 124
Правопис прийменників ............ .... ....... ................... ...... 125
Правопис сполучників ................................................. 125
Правопис часток ... ............................... . ................... 125
Розділ 7. Синтаксис
Словосполучення. Речення .................................................. 128
Просте двоскладне речення. Підмет і присудок
як головні члени двоскладного речення . ..... ....... .......... .............. .. 132
Односкладні речення ....................................................... 137
Другорядні члени у двоскладному та односкладному реченні ... .. . . .. ............. 145
Речення з однорідними членами ............................................. 150
Речення зі звертаннями, вставними словами ..... .............. . ............... 157
Речення з відокремленими членами .......................................... 162
Складносурядне речення .................................................... 168
Складнопідрядне речення ................ .. ................. . .. ..... ...... .. 175
Безсполучникове складне речення ............................................ 185
Складне речення з різними видами зв'язку .................................... 192
Способи передачі чужого мовлення ........................................... 202
Українська література
5 клас
Міфи та легенди українців, народні перекази ................ . ................. . 208
Народні й літературні казки .. .. ................... .. . ........ .. .......... .. . 215
Загадки. Прислів'я та приказки ............................................. 229
Творчість Леоніда Глібова ................................................... 232
Літописні оповіді. Творчість О. Олеся .. .... ... ................. . .............. 234
Творчість 3. Мензатюк .............. ... . . . .......... ................... .... 241
Творчість Т. Шевченка, П. Тичини, Є. Гуцала, М. Рильського ................. .... 244
Творчість Гр. Тютюнника, М. Вінграновського ................................. 251
6клас
Усна народна творчість. Календарно-обрядові пісні .............................. 255
Пісні літературного походження ................ . ............................ 260
492
Зміст
М. Вороний. •Євшан-зілля» ...... .. .. ........ .............. ....... .......... 263
Творчість Т. Шевченка ..................................................... 265
Творчість В. Рутківського ................................................... 267
Творчість Лесі Українки .................................................... 269
В.Винниченко. •Федько-халамидник • ........................................ 272
Творчість С. Чернілевського .... ...... ........ .. ... . ..... .... ... ... ......... . 27 4
Творчість І. Жиленко ...................................................... 276
Творчість І. Калинця .... .... ... .... . .......... ............... ; . ........... . 278
Творчість Е. Авдієвської ................... .. . ......... .. ...... . ............ 281
В. Нестайко. (<Тореадори з Васюківки• . .. ..... ... . . ........................... 283
Я. Стельмах. •Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера ~ ................ 285
Леся Воронина. •Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку No 9» .. . ....... 287
Творчість Л. Глібова ..... .... ......... . ........... .. .. ...... .. ... ......... . 292
Творчість С. Руданського .. .. .. . ....... .. ......... . . . ... .. . . ........ .... .... 294
Творчість П. Глазового ....... ... ....... ................. . . . .... .. .... . ... .. 295
7клас
Усна народна творчість. Суспільно-побутові пісні. Коломийки .............. . ..... 297
Іван Франко . •Захар Беркут• ................................................ 299
Творчість Т. Шевченка .. . ........ . . .... .. ... ........... .. ...... . . . .... .... . 302
А. Чайковський. • За сестрою» ............................................... 304
М. Стельмах. •Гуси-лебеді летять• ......... .... ..................... . ...... .. 306
Гр. Тютюнник. •Климко» ................................................... 308
О. Стороженко. •Скарб» .................................................... 312
Б. Лепкий. •Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)» ............. . . ... ... 313
Творчість Л. Костенко ... ..... .. .... ......... .................. . ..... .. ..... 314
Творчість В . Симоненка ................................. .... .. .... .. .... ... 318
М. Павленко. (<Русалонька із 7-В, або Про кляття роду Кулаківських» .............. 320
Л. Пономаренко. •Гер переможений» .......... .. .. ... .. ..... ... ......... .... . 322
Творчість О. Ольжича ..... ... ............. ......... . ...... ... ... . ... ... .... 324
Творчість О . Теліги ... .. .............. ... _ ............................. .. .. 326
Творчість О. Гавроша .. .... ........ . ...... .. ........................... ... . 327
Творчість А. Малишка ..................................................... 329
8 клас
Українські історичні пісні .. .... ........ .... ... ... .. .. ...... .. ... . .......... 330
Пісні Марусі Чурай . .......... ...... . .... .. ... .. ....................... .. .. 334
Українські народні думи ..... ... ........... . ............................ . ... 336
Творчість Т. Шевченка ........ . . ' ........................................... 338
493
Зміст
Творчість Лесі Українки .... ... ......... .................................... 341
Творчість В. Сосюри ....................................................... 343
Творчість В. Підпалого . ................................................ .. .. 345
Творчість В. Голобородька .................................................. 34 7
Із сучасної української поезії (кінця ХХ - початку ХХІ ст.) ...................... 348
І. Карпенко-Карий. •Сто тисяч• ............................................. 351
М. Коцюбинський. «Дорогою ціною• . ...................................... .. 355
О. Довженко. «Ніч перед боєм• .............................................. 357
Н. Бічуя. «Шпага Славка Беркути• ........................................... 359
Творчість В. Дрозда ... ..................................................... 362
Творчість Ю. Винничука ......... .... ..................................... . . 363
Творчість В. Чемериса ...................................................... 366
9 клас
Родинно-побутові пісні, народні балади ....................................... 369
Українська середньовічна література XI-XV ст. Біблія ...... .. .................. 372
Оригінальна література княжої Руси-України.
«Повість минулих літ>) ... ................................................ .. 373
Оригінальна література княжої Руси-України.
«Поученьє Володимира Мономаха• ......................................... .. 374
Оригінальна література княжої Руси-України.
«Києво-Печерський патерик• ... ... ................................ ......... . 375
Давньоруська пам'ятка «Слово о полку Ігоревім• ............................... 375
Творчість Г. Сковороди ..................................................... 377
ТворчkтьІ.Котляревського ....................................... . ......... 379
Творчість Г. Квітки-Основ'яненка ............................................ 381
Українські поети-романтики ............................... . ................ 383
Творчість М. Гоголя ............................................ · ............ 385
Творчість Т. Шевченка ..................................................... 387
Творчість П. Куліша ....................................................... 391
Марко Вовчок. «Інститутка• ................................................ 392
10 клас
І. Нечуй-Левицький. «Кайдаше ва сім'я• .................. . ............ ...... . 395
Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?• .............................. 397
І. Карпенко-Карий. «Мартин Боруля• ......................................... 400
М. Старицький. «Оборона Буші• ................. ... ........... . ............. 402
Творчість І. Франка ........................................................ 403
Б. Грінченко. «Каторжна• .................................................. 407
Творчість М. Коцюбинського ................................................ 408
494
Зміст
О. Кобилянська. «Земля• ............................................... . ... 411
В. Стефаник. •Камінний хрест • .. ... . .... . .. . .. .... .. ...... ................ .. 413
Творчість Лесі Українки .................................................... 414
Творчість М. Вороного ...................................................... 416
Творчість О. Олеся ......................................................... 418
В. Винниченко. •Момент• ........ .. ... .......... . .......................... 419
11 клас
Поезія. П. Тичина ......................................................... 421
Літературний авангард. М. Семенко . ............ ..... .............. . ......... 422
Київські •неокласики•. М. Зеров ............................................ 423
Київські «неокласики•. М. Рильський ........................................ 424
Поезія. Є. Плужник ......... . .............................................. 424
Проза. М. Хвильовий ...................................................... 425
Проза. Ю. Яновський ................... .. ... ..... ................ ......... 427
Проза. В. Підмогильний ...... . .... . ........................... .. .. ......... 429
Проза. Остап Вишня ........................................................ 431
Драматургія. М. Куліш ..................................................... 432
Українська література за межами України. Б.-1. Антонич ........................ 434
Українська література за межами України . О . Турянський ....................... 435
Еміграційна література. Є. Маланюк .......................................... 436
Еміграційна література. І. Багряний .......................................... 43Ь
Українська література 1940-1950-х рр. О. Довженко ............................ 440
Поети-шістдесятники. В. Симоненко .......................................... 442
Поети-шістдесятники. Д. Павличко .......................................... 443
Поети-шістдесятники. І. Драч ....... ... ................ . ......... .... . ...... 444
Поети-шістдесятники. М. Вінграновський ................................. .... 445
Поети-шістдесятники. Л. Костенко ........................................... 445
Поети-шістдесятники. В. Стус .................................... . .... .. . .... 448
Проза другої половини ХХ ст. О. Гончар ....................................... 450
Проза другої половини ХХ ст. Гр. Тютюнник ........................... ..... . . . 451
Проза другої половини ХХ ст. В . Шевчук ...................................... 452
Українська історична проза. П. Загребельний .................................. 453
Повторення, сучасний літературний процес .................................... 454
Відповіді
Українська мова .......................................................... 461
Українська література ................... ..... ......... .. .... ....... ........ 469

Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 1 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 2 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 3 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 4 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 5 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 6 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 7 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 8 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 9 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 10 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 11 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 12 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 13 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 14 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 15 Українська мова та література в тестах до ЗНО 2024. Енциклопедія : Жовтобрюх В., Паращич В. Ранок. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно