Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити

82 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Квартник Т. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 192 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Вага, гр: 122 / Видавництво: «Асса»

Характеристики
Автор Квартник Т.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 192
Формат, мм 148x210мм (А5)
Вага, гр 122
Видавництво «Асса»

Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити

Для кращої підготовки до ЗНО та засвоєння вивченого матеріалу запропонований посібник розділено на 100 тем, затверджених чинною програмою. Без сумніву, виграшними є розміщення теми чітко в межах сторінки, методом слайдів, що активізує зорову пам'ять, та організація тексту в дві колонки для полегшення сприйняття предмета вивчення та відповідних прикладів.

Граматика української мови представлена в основних термінах, правилах, визначеннях. Усе практично необхідне в межах шкільного курсу, і програми «ділової української мови»: літера Г, правила переносу, основні правила чергування прийменників у/в та часток і/й, правопис прізвищ, відмінювання числівників.

Розділ «Стилістика» містить коментар щодо всіх стилів та підстилів мовлення, розглядає зразки конфесійного та епістолярного стилів, які зазвичай учні плутають і нечітко вирізняють. Окремо виділена тема, що має високий коефіцієнт складності на ЗНО, щодо правил коректного вживання мовних виразів .

Мовний простір довідника не обмежений шкільною підготовкою, правила вживання розділових знаків тема доволі складна, тому даний посібник – для абітурієнта.

Способи подачі матеріалу сприяють успішній самореалізації учнів, зокрема, широкому використанню для самостійної роботи та повторення правил при підготовці до ЗНО та ДПА.

Серія " Експрес-допомого : 100 тем " це:

Найважливіші теми зі шкільного курсу з української мови;

Одна тема за 5 хвилин! Експрес-підготовка до ДПА, ЗНО, контрольної або самостійної роботи;

Одна тема - з одного погляду;

Тільки найнеобхідніша теорія з прикладами.

Мова і мовознавство. Орфографія
1. Роль мови . Літературна мова . ....... . .. . . .. ·.. 10
2. КуЛьтура мови і мовлення ... ... ......... .. . . · 13
3. Український мовленнєвий етикет .... . . . ... ... 15
4. ЗвертЦння в українській мов!і . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5. Висловлювання подяки в україНській мов! . . . . . 18
6. Словники й довідкова· література ... .. , . . . . . . . 19
7. Типові помилки у слововживанні . . . . . . . . . . . . . 22 .
8. Мовознавство як наука . Орфографія . Сполучення букв ЙО. Буквосполучення ЬО . . . . . . . 24
9. Літера Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
10. Основні правила переносу. Абревіація' .  . . . . . . 27
11. Правопис м'якого знака .. . . .... , .. .. . . .... . . 29
12. Вживання апострофа . ..... : ... . . . . .... .. . · .. 31
13. Подвоєння приголосних . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 33
14 . . Зміни ·приголосних . при словотворенні. Чергування ... .....  . . . . . . . . 35
15. Спрощення у групах приголосних . . . . . . . . . . . . 36
16. Основні правила чергування прийменників і часток .... . ... . . . . . 38
17. Букви И - І у словах іншомовного походження . Правило «дев'ятки» . .... .. . . ... · .... 40
18. Правопис префіксів ........ . .. . ... . ........ · 42
19. Правопис слів із частинами НАПІВ- і ПІВ - ... : · 44
20. Вживання велиісої літери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
21. Творення Чоловічих і жіночих імен по батькові . . 46
22. Написання прізвищ прикметникової форми . . . 47
23. Закінчення родового відмінка іменників . . . . . . 49
24. Правопис суфіксів іменників ~ . . . . . . . . . . . . . . . 51
25. Правопис складних слів (іменників та прикметників) через дефіс . . ... .... . ..... : . . . 52 ·
26. Правопис складних слів разом . ...... ..... .. . 56
Морфологія
27. Морфологія як наука про частини мови . . . . . . . 58
28. Іменник. Складні випадки визначення назв істот у іменників . . . . . . . . . . . . . . 59
29. Незмінювані Іменники · .... ...... . . ·. .. 60
30. Відміни і відмінки іменнИЕів . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ·
31. Кличний відмінок . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 64
32. Словотвір . Способи творення іменників . . . . . . . 67
33. Прикметник. Розряди прикметників. Повна і коротка форма якісних · прикметників . . . . . 69
34. Відносні та присвійні щ:іикметющи . . . . . . . . . . 70
35. Ступені порівняння Якіснй:х прикметників· ... : 71
36. Прикметники твердої та м'якої групи. ! . . . .. . : 73
37 . . Числївюш і його _ розряди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
38. У живання числівників з іменниками ..
Відмінювання . складних і дробових числівників . . . 75
39. Правопис складних числівників : ... . .. : . . . . . 77
40. Займенник і його розряди . . .. : .. :. . . .. . . . ... 78
41. Дієс.Лово як . частина мови. Перехідність . . ..... · 79
42. Ви,rіи дієслова .... : < . . . .. . . ~ . ... .. : . . . . . . . . 80
43. Способи Дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
44. Дієвідміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
45. Уживання одних граматичних форм
у значеню ~нших . ... . ... ... . " . . .. . .. .... . • .. . " 84
46. Дієприкметник як особлива форма дієслова . . . 87
47. Правопис дієприкметників ." .. .. . . . . ... . .... 88
· 48 . . Дієприслівник Я:К особлива форма дієслова.
Правопис дієприслівюшів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
49. Прислівник і його розряди ..... . . .. . .. · . ... :. . 91
50. С.тупені порμшяннЯ прислівників . . : . . . . . . . . . 92
51 . . Правопис прислівни~ів . . . . .. . . . .. . ......... 93
Службові частини мови
52. hри:Й~~нник як частина мови,
Прав опис прийменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ·
53. Сполучник як частина мови . Правопис
. сполучників .. ... . ..... . · .. . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
54. Правопис часток .НЕ/НІ : · ... .. . . . . . ... '. ... . 100
Синтаксис· і пунктуація .
Словосполучення і речення
· 55. Стилістика речення . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
56. Словосполучення і речення ЯІ( синтаксичні
одиниці · . . . . " ..... : . , ..... .. .. . .. .. ·. . . . . . . . . . 106
57. Види словосполучень . . ... . .. . . . ; . . . . . . . . . . 108
58. Речення та його види . . . . .. . .. ... . ~ ... . .. . . 109
-59. Просте речення та його види .. · .. . . . . . . . . . .. 111
60: Головні чfrени речення. Підмет .. . .. . ·. .. ... . . 112
61. Головні члени речення . Присудок .. . . . : . . . : . 114
62. Другорядні чЛени речення . . . . . .. . ... . : . . . . 116
63. Прикладка ЯК різновид означення . . . . . . . . . . 118
64. Однорідні члени речення .. .. ... . . . ·... .. .. . 119
65. Односкладне речення . . .. ... . .. : . .. . .. : . . . 121
66. У сн:ладнене речення . . . . ' . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . 124
· 67. Складне речення .. .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
68. Складносурядне р ечення . .. .. . .. .. . : . . . . . . 127
69, Складнопідрядне речення з Підрядним
озна:чаЛьЦим і з'ясувальним . .. . . . . " .. .. . : . . .. . 129
70.· Складнопідрядні речення з підрядНИ!\1И
.обставинними . . . . . . . . . . ..... . .. ; . . . . . . . . . . . . . 131
71. Складне речення із різними
типами зв'язку . . . ~ . .. .' .. : . '. .. . . . .. : . . · . . . . . : . .. 134 "
Р о зді.іюві знаки
72 .. Кома при однорідних членах речення . . . . . . . 138
73. Кома при зв ертаннях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7 4. :Кома при вставних словах . . . . . ... . : . . . . , . . -1 42
· 75. Кома при відокремлщшх означеннях . . . . . . . . 143
76. Кома при відокремлени:х прикладках . . . . .... · 145
77. Кома при відокремленій обставині . . . . . . . . . . 147
78. Кома при порівняльному звороті . . . . . . . . . . . . 149 .
79. · Кома перед спо.і:r)тчником ЯК ..... . ... . ..... 150
80. Кома у складних синтаксичних
конструкціях . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . ... . . . . . : . . 152
81. Двокрапка при однорідних членах
речення .· . . . . " .... . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
82. Двокрапка у складному реченні . . . . . . . . . . . . 156
83. Тире при . однорідних членах р ечення .. . . .. .. . 157
84. Тире при в~о1~ремлених уточнюю~:rих .
членах р ечення . . : . . .. . . . .. . , . : ... . . . .. . ... ... · 158
85. Тире між підметом і присудком: . . . . . . . . . . . . . 159
86. Тире у безсполучниковому реченні .. : . . . . . . . . 161
87. Тире в неповному_ реченні . .... . .. .' .. ,: . .. . . 162
88. Іlряма мов а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
89. Непряма мов а . . . . ... . .. .... . ·: . . . . . . . . . . . . 165
90. Діалог. Цитата ... . . .. .... . ..... . . .. ... .. '. 166
· Стилістика
91. Мова і мов.Лення .... ~ .. : . . . · . . . .. . . ....... : .
92. Типи мовле:Ння . . " : . . ..... . .. .. . . .... : .· ... ;
93·. Стилі мовлення .. · .. ..... . ... .. . . .. . ... . · .. .
94. Офіційно~діЛовий стиjrь . ... . , . . . .. .. . ... . ,
95. Науков~ стиль .· . . . . ; . . ...... . .. . ... '. . : ..
96. Художнш стиль .... . ... .. . . .. .. ... . ...... .
97. Розмовщ1й Стиль .. : . . .. .. ..... . . . . . . . . ... .
98 . п у б mц. истичнии- СТ. ИЛЬ ....... .. ....\ ...... ·. .
99. Конфесійний стиль ....................... .
100. ЕпістолЯрн:И:й Стиль . ....... .. ..... . ... . . .
Літ~ратурне слововживання . . . ... . . : .. .... : . . 185
ПредметFJиЙ покажчик 188

Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 1 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 2 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 3 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 4 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 5 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 6 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 7 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 8 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 9 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 10 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 11 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 12 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 13 Українська мова 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Квартник Т. Асса. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно