Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити

170 грн 145 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Бевз В. Г. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 176 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 335 / Видавництво: «Освіта»

Характеристики
Автор Бевз В. Г.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 176
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 335
Видавництво «Освіта»

Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити

Посібник укладено відповідно до програми з математики для середньої загальноосвітньої школи та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Призначення видання - забезпечити користувачам ефективне систематичне  повторення (вивчення) навчального матеріалу з математики на кожній з освітніх ланок, і, як результат, створити міцне підгрунтя для отримання високих балів під час різних видів оцінювання: ЗНО, ДПА, підсумкові контрольні роботи тощо.

Вас зацікавило це видання? Чудовий вибір! Ця книжка саме для вас - доступний, сучасний, комплексний тренажер для набуття математичних знань і формування умінь Їх застосовувати на практиці. ЇЇ особливість -різноманітність форм подання матеріалу та масовість цільової аудиторії. 
Посібник укладено відповідно до програми з математики для середньої загальноосвітньої школи та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Призначення видання - забезпечити користувачам ефективне систематичне (самостійне та колективне) повторення (вивчення) навчального матеріалу з математики на кожній з освітніх ланок і, як результат, створити міцне підгрунтя для отримання високих балів під час різних видів оцінювання: 3НО, ДПА, підсумкові контрольні роботи тощо.
Посібник структуровано за основними змістовими лініями шкільного курсу математики, а тому його можуть використовувати учні різних класів:
• Випускники основної та старшої школи, а також інших середніх закладів освіти, для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (3НО) та державної підсумкової атестації (ДПА).
• Учні 7, 8 і 10 класів -для систематичної роботи над удосконаленням знань і вмінь з математики та набуття досвіду в розв'язуванні різних видів задач.
• Учні 5-6 класів -для мотиваціЇ вивчення нових тем і закріплення отриманих раніше знань.
Пропонований посібник також має на меті допомогти вчителям організовувати повторення навчального матеріалу та удосконалення набутого досвіду для учнів будь-якого класу. Аналіз і розв'язування завдань посібника сприяє Формуванню дієво.і. мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів та реалізації внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків.
Батьки старшокласників мають можливість (використовуючи подані наприкінці посібника відповіді незаангажовано перевірити знання та вміння своєї дитини з окремих тем та ЇЇ готовність до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Систематичний і виважений контроль і самоконтроль стосовно обсягу, глибини і дієвості засвоєних учнями знань і умінь з математики - вагома складова навчального процесу і підготовки
молодої людини до навчання у вищій школі. На підвищення ефективності такого контролю і самоконтролю спрямований даний посібник.
 У результаті посібник містить:
• короткі теоретичні відомості (згруповані у 7 тем);
• приклади розв'язування типових задач до відповідноЇ теми;
• тренувальні завдання (22 тематичні тести по 30 завдань кожний, з яких 20 завдань - з вибором однієї правильно.і. відповіді, 4 завдання на встановлення відповідності, 2 завдання відкритої форми, кожне з яких складене з двох підзавдань і ще 4 завдання відкритої форми);
• довідковий матеріал (основні формули);
• відповіді до усіх завдань.
3авдання, що пропонуються в посібнику, різноманітні як за темами програми і формою подання, так і за рівнем складності від найпростіших до логічних і практичних. Автори сподіваються, що посібник стане гарним,.помічником для учнів і вчителів, слухачів підготовчих курсів, а також для всіх зацікавлених і бажаючих повторити та поглибити свої знання з математики.
Бажаємо натхнення, наполегливості та успіхів!

Шановний читачу! .... ... . . . .. ... ... . . ... ... . . . ... ........ . ... . . . . . .. .. . ....... .. ... . . .. . ... . . . . ... . . .. . .... . ...... . . . . З
Розділ 1. Числа і вирази .. ... ... .. .. . .. . ... . .. .. .... ... ....... .. . .. . .. ........ .. ............... .. ... . . .... .... ........ 4
1.1 Дійсні числа і числові множини .... . . ... .. ... ... ...... ... .. .. . . .... . .. ....... .... . . . . . . . ... .. ... .... . .... ..... . ... 4
1.2 Відношення. Пропорції. Відсотки .. .. . . . . . . . ... .. . . ... . . .... . . . .. . . . . . .. . .. .. ........ . ...... . .. .. . . . ... . . ... . ... . 11
1.3 Раціональні та ірраціональні вирази . . . . . . .... . ...... . . . . .. . . .. . . ... .. ... . ................ . . .. .. . . ... ... . .... . . . . 19
1.4 Тригонометричні вирази .. . . . . . . . .... . . . . . .. . .... ... .. . . ... .. . .. . . . . ... . .. .. . ............... ... . . . .. .. ... .. . ... . . 26
1.5 Логарифмічні вирази . . .... . . .. ... .. . . . . . . .. . . . . .. ... . . . .. .. .. . . .. . ...... . . ... .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . 33
Розділ 2. Рівняння, нерівності та їх системи ... . ..... . .... .. .. ... . .... ..... ....... ...... .. . ..... ... .. .. ... .. ... . 38
2.1 Раціональні рівняння, нерівності та їх системи . Рівняння і нерівності, що містять модулі ...... . . .. . .. . . . .. . ..... 38
2.2 Ірраціональні рівняння , нерівності та їх системи .. . .. .. ..... . . .. . . . ... . . . ... . ...... ........ . . .. .... . . .. . .. . ... . . 45
2.3 Показникові та логарифм і чн і рівняння, нерівності та їх системи . . ... . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. ... . .. .. .. . .. . . .. .... . . 51
2.4 Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. ...... 57
Розділ З. Функції ... ...... ..... ....... .. ...... ...... .. ........ .... . ...... ... .... ....... . ...... .... ....... .. ...... ... .. 65
3.1 Числові послідовності .... . ..... . . . . ... . .... . .. .... ... ....... . . ....... . . . . . .. . .. . . ............ . . . . . . .. . . .. .. . .... 65
3.2 Функція . Способи задання функції. Основні властивості функції .. .. . .... . . ... . . . ...... .. . . . . ... .. . . .. . .... ... . .. 71
З.З Похідна та правила її знаходження .. . . . . . ... ........... . . . . ...... .. . . . . . .... ......... .. .. . . . . . . .. . ...... . . ... . .. 78
3.4 Дослідження функцій за допомогою похідної ........... ... ..... ... .. . ..... .... . ..... . . . . .. .... ..... . .. . .. . ...... 85
3.5 Первісна та визначений інтеграл .. ...... . . .. .... . .... .. . . . ..... . .. . .... . .. . ... . ..... . .... . . . . . . . .. ... . . . .. . ..... 93
Розділ 4. Елементи комбінаторики. Статистика. Ймовірність ... . ... . .... . .... ... ... .... .. .... ... . .. ... .. .. 100
Розділ 5. Планіметрія .. ......... ..... .. .. ... .. .................... . ... . ... ..... . .... . ....... .. ... ... ...... . ....... .. 108
5.1 Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості . Коло та круг ..... . .. ...... . . . .. . .. . . ... . . .. . .... 108
5.2 Трикутники . Площа трикутника . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. ... . . .. . . .... . .. . . . . ...... .... .. . .. ... . .. .. . ... . .. . .... . . 116
5.3 Чотирикутники . Многокутники . Площі многокутників . .... . . . . . . . .. ...... . . . . . ...... . . .... . .. . . . . .. . . ... . . ..... 124
Розділ б. Стереометрія .... . .. .. . .. ... . ... ... .. .. .. ... .... .... ... .. ... .. .. .. .. ... .. ........ .. ....... .. .. .. ... ...... . 132
6.1 Прямі та площини у просторі . . ... .. . . . . . ... . ... . . .............. . . .. . .... . ... . . . . ... ....... .... . . .. . . ... . .... . .. 132
6.2 Многогранники тіла й поверхні обертання ... . .. 141
Розділ 7. Координати та вектори ........... .. .. .. ...... . ..... ..... .. .. ..... . ... .. ... . ..... . .... ... .. ... ... .. .. ... 148
7.1 Координати та вектори на площині . Геометричні перетворення . . .. .. . . . .. . .. . .... . .. . . ......... . . ... .. . . .. . .. 148
7.2 Координати та вектори у просторі . .. ... . .. .... . . ..... ........... ..... . . ... ...... .. . . . .. ... . . .. .. ....... . .. .... . 156
Відповіді .. ...... ..... .. ... ...... .. .. ... . ... .. .. ... .. .. ...... " .... . ..... .. .. .. .... ... .. .. . ... .. .. ..... .. ... . .... .... ... 162
Довідковий матеріал .... ... .. .. ... .... .... ......... .... .. .. .. .... .... .. ..... . ...... . ....... ... .... .. .. . .. .......... 167
Для нотаток . ... .... .. . .... .. ... .. ..... .. ... .. . .. ............ ......... . .. .... .. .. .. .. . .. ... .... . .... ... .... ..... . ... . 173

Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 1 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 2 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 3 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 4 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 5 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 6 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 7 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 8 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 9 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 10 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 11 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 12 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 13 Математика ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Бевз В., Буковська О. Освіта купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно