Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити

175 грн 155 грн
Cравнить

Автор: Клочко І. / Рік видання: 2023 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 368 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Навчальна книга - Богдан»

Характеристики
Автор Клочко І.
Рік видання 2023
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 368
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Навчальна книга - Богдан»

Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити

Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання вимагає нових підходів щодо викладання математики у старшокласників. Насамперед, це впровадження у шкільний процес тестових завдань різноманітного характеру та змісту.

Тому, автор Ігор Якович Клочко створив комплект з 4-х книг для якісної підготовки до ЗНО з математики, таких як:

 • Математика ЗНО. Тестові завдання з алгебри (Частина І);
 • Математика ЗНО. Тестові завдання з алгебри і початки аналізу (Частина ІІ);
 • Математика ЗНО. Тестові завдання з геометрії (Частина ІІІ);
 • Математика ЗНО. Тестові завдання з стереометрії (Частина IV).

Посібник є важливою складовою комплексної авторської програми підготовки старшокласників до ЗНО та містить:

 • Тематичні тести;
 • Відповіді;
 • Довідник;
 • Приклади з розв’язування типових завдань.

Даний посібник є третьою частиною цього комплекту та дає змогу самостійно організувати роботу учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з математики Метою пропонованого тестового зошита є організація самостійної роботи учнів при підготовці до ЗНО . Зошит містить тести з усіх основних тем геометрії 7-го - 9-го класів , усього 22 теми. Тести укладено за темами , що сприяє успішному засвоєнню учнями матеріалу. Структура кожного тематичного тесту є аналогічною структурі тестів , що пропонуються на зовнішньому оцінюванні знань математики абітурієнтами. Кожний тест з тієї чи іншої теми укладено у двох рівноцінних варіантах , а тестові завдання підібрано за трьома рівнями складності . До посібника додається довідник, у якому роз’яснена теорія кожної з тем та запропоновано розв’язання типових вправ і задач. До всіх завдань тестів подано відповіді.

Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо знань абітурієнтів на ЗНО.

Посібник адресується учням загальноосвітніх шкіл і профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування при підготовці до ЗНО з математики. 

Передмова......................................................................................................3
Навчальнітемитапослідовністьїхвивчення..................................4
ТЕстовіЗАВДАННЯ
Тема1.Найпростішігеометричніфігури......6
Варіант1.....................................................6
Варіант2.....................................................11
Тема2.Взаємнерозміщеннятрьохпрямихнаплощині..16
Варіант1.:...............................................16
Варіант2...........................................................22
Тема3.Трикутншш.Ознакирівностітрикутників.Рівнобедрений
трикутник.Сумакутівтрикутника.Нерівністьтрикутника27
Варіант1...............................................27
Варіант2...................................33
Тема4.Зовнішнійкуттрикутника.Прямокутнийтрикутник.39
Варіант1...............................................39
Варіант2.................................................45
Тема5.Колотайогоелементи.Коло,вписанеутрикутник,іколо,
описаненавколотрикутника.Геометричнемісцеточок51
Варіант1...............................51
Варіант2.....................................57
Тема6.Багатокутники.Чотирикутники.Паралелограм...63
Варіант1.............................................................................................63
Варіант2.........................68
Тема7.Прямокутник,квадрат,ромб.73
Варіант1...............................................73
Варіант2.........................................................78
Тема8.Середнялініятрикутника.Трапеція.Середнялініятрапеції.83
Варіант1...................................................83
Варіант2....................................................88
Тема9.Центральнітавписанікути..92
Варіант1.....................................92
Варіант2.......................................98
Тема10.Вписанітаописанічотирикутники.103
Варіант1.......................................103
Варіант2...........................................................................................108
Тема11.ТеоремаФалеса.Теоремапропропорційнівідрізки.
Теоремапромедіанитрикутника.Теоремапробісектрису
трикутника.........................................113
Варіант1.113
Варіант2...118
Тема12.Подібністьтрикутників124
Варіант1.......................................124
Варіант2.130
Тема13.Подібністьіколо.Застосуванняподібності.............................135
Варіант1...............................................................................135
Варіант2.............................................................................141
Тема14.Метричніспіввідношенняупрямокутномутрикутнику.
ТеоремаПіфагора...................................................147
Варіант1.....................................................................147
Варіант2.................................................................152
Тема15.Співвідношенняміжкутамитасторонамипрямокутного
трикутника.....................................................................157
Варіант1...................................................................157
Варіант2.............................................................................162
Тема16.Теоремакосинусів.Теоремасинусів..........................167
Варіант1...............................................................................167
Варіант2...............................................172
Тема17.Площапаралелограма(квадрата,прямокутника,ромба)177
Варіант1.......................................................177
Варіант2...................................................................................182
Тема18.Площатрикутника...................................................187
Варіант1.............................................................................187
Варіант2.............................................................................192
Тема19.Площатрапеції.......................................................197
Варіант1.......................................................................197
Варіант2.........................................................................202
Тема20.Описанітавписаніправильнібагатокутники.Довжина
кола.Площакруга.Площасектора.Площасегмента..............207
Варіант1.....................................................................207
Варіант2.................................................................212
Тема21.Декартовікоординатинаплощині.............................217
Варіант1.................................................................217
Варіант2.............................................................222
Тема22.Вектори............................................................................226
Варіант1.......................................................................226
Варіант2...................................................................231
ТЕСТИНАПОВТОРЕННЯ
Тест1.Взаємнерозташуванняпрямихнаплощині.Вертикальні
тасуміжнікути.Трикутники.........................236
Тест2.Неосновніелементитрикутника.Колотайогоелементи........238
Тест3.Багатокутники.Чотирикутники............................240
Тест4.Центральнітавписанікути...........................................242
Тест5.Застосуванняподібності.......................................244
Тест6.Вписанейописанекола........................................247
Тест7.Прямокутнийтрикутник......................................249
Довідник
Тема1.Найпростішігеометричніфігури........................251
Тема2.Взаємнерозміщенняпрямихнаплощині..................255
Тема3.Три:кутнmш.Ознакирівностітри:кутни:ків.Сума:кутів
три:кутни:ка.Зовнішній:куттри:кутни:ка.Рівнобедрений
трикутникНерівністьтри:кутни:ка.........258
Тема4.Прямокутнийтри:кутни:к...265
Тема5.Колотайогоелементи.Коло,вписанеутри:кутни:к,і:коло,
описаненавколотри:кутни:ка.Геометричнемісцеточо:к..270
Тема6.Багато:кутни:ки.Чотири:кутни:ки.Паралелограм.275
Тема7.ПрямокутникКвадрат.Ромб....280
Тема8.Середнялініятри:кутни:ка.Трапеція.Середнялініятрапеції.
Властивостітрапеції...............................283
Тема9.Центральнітавписані:кути....287
Тема10.Вписанійописанічотири:кутни:ки...292
Тема11.ТеоремаФалеса.Теоремапропропорційнівідрізки.
Теоремапромедіанитри:кутни:ка.Теоремапробісектрису
три:кутни:ка.......................297
Тема12.Подібністьтри:кутни:ків..301
Тема13.Подібністьі:коло.Застосуванняподібності.....307
Тема14.Метричніспіввідношенняупрямокутномутри:кутни:ку.
ТеоремаПіфагора.........................................311
Тема15.Співвідношенняміж:кутамитасторонамипрямокутного
три:кутни:ка.......................................................316
Тема16.Теоремакосинусів.Теоремасинусів....321
Тема17.Площапаралелограма(прямокутника,квадрата,ромба)328
Тема18.Площатри:кутни:ка.........332
Тема19.Площатрапеції.......337
Тема20.Описанітавписаніправильнібагатокутники. Довжина :кола.Площа:круга.Площасектора.Площасегмента.340
Тема21.Декартові:координатинаплощині...344
Тема22.Вектори....................................349
Історичнадовідка..................................................355
Відповідідотестів.........................356
Опорний:конспектзгеометріїпрямокутноготрикутника.363

Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 1 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 2 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 3 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 4 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 5 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 6 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 7 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 8 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 9 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 10 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 11 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 12 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 13 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 14 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 15 Математика ЗНО тестові завдання . Частина ІІІ - геометрія : Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно