Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити

119 грн
Cравнить

Автор: Клочко І. Я. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 464 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Вага, гр: 403 / Видавництво: «Навчальна книга - Богдан»

Характеристики
Автор Клочко І. Я.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 464
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 403
Видавництво «Навчальна книга - Богдан»

Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити

Метою пропонованого навчального посібника є організація самостійної роботи учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестові завдання частини ІІ містять тематичні тестові завдання, укладені у двох рівноцінних варіантах до двадцяти тем з алгебри та початків аналізу. До всіх завдань тестів є відповіді. До кожної теми пропонується відеоурок, який можна переглянути за відповідним посиланням. Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо написання сертифікаційної роботи ЗНО. Структура кожної із тем є аналогічною структурі тестів, пропонованих на зовнішньому оцінюванні. До посібника додається довідник, у якому роз’яснена теорія кожної із тем та запропоновано розв’язання типових вправ і задач. Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл та профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.

Метою пропонованого навчального посібника у форматі тестового зошита є організація самостійної роботи учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та державної підсумкової атестації (ДПА). Зошит містить тести з усіх основних тем алгебри та початків аналізу. Тести укладено за темами, що сприяє успішному засвоєнню учнями матеріалу. Структура кожного тематичного тесту є аналогічною структурі тестів, що пропонуються на зовнішньому оцінюванні знань абітурієнтами. Кожний тест з тієї чи іншої теми складено у двох рівноцінних варіантах, а тестові завдання підібрано за трьома рівнями складності. Завдання з першого по двадцять друге передбачають вибір правильної відповіді з п’яти запропонованих. Серед наведених відповідей є лише одна правильна відповідь. Далі пропонується три завдання (23, 24 і 25) на встановлення відповідностей, у яких до кожного із чотирьох завдань потрібно підібрати логічну пару з п’яти запропонованих. Завдання з 26-го по 36-е — без поданих відповідей, тому потрібно розв’язати кожну із запропонованих задач і вписати отриману відповідь. За таким принципом побудовано тести ЗНО знань випускників загальноосвітніх шкіл. Завдання з 31* по 36* помічено зірочкою, тобто це завдання поглибленого рівня. Також зірочкою помічено теми 24* і 26*, які подано в одному варіанті. Ці теми не є обов’язковими для вивчення, бо відповідні перетворення тригонометричних виразів (тема 24*) і методи розв’язання тригонометричних рівнянь, систем тригонометричних рівнянь і тригонометричних нерівностей (тема 26*) відсутні в тестових завданнях ЗНО. Тестовий зошит містить також дев’ять тестів на повторення, які подано після певного блоку вивчених тем і завдання в яких укладено з вивчених раніше тем. До кожної теми тестового зошита пропонується відеоурок, який можна переглянути за відповідним посиланням. У тестовому зошиті міститься довідник з викладеною теорією до кожної теми, а також запропоновано розв’язані вправи та задачі, що створюють практичну базу для самостійного розв’язування завдань тестового зошита. Наприкінці тестового зошита подано відповіді до всіх тестових завдань. Посібник є другою частиною програми підготовки старшокласників з алгебри для написання сертифікаційної роботи, яка починається темою 18 і охоплює властивості функцій, тригонометрію, показникову та логарифмічну функції, диференціальне та інтегральне числення, комбінаторику й основи теорії ймовірностей та математичної статистики. Посібник є важливою складовою комплексної авторської програми підготовки старшокласників до ЗНО та ДПА. Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо знань абітурієнтів на зовнішньому тестуванні

Передмова
Навчальні теми та послідовність їх викладення
Тестові завдання
Тема 1. Числові множини. Модуль числа. Дії над цілими числами
Подільність чисел
Варіант 1
Варіант 2
Тема 2. Звичайні дроби. Мішані числа. Основна властивість дробу
Десяткові дроби. Дії над звичайними й десятковими дробами та мішаними числами
Варіант 1
Варіант 2
Тема 3. Знаходження дробу від числа та числа за його дробом
Пропорції. Відсотки. Середнє арифметичне чисел
Варіант 1
Варіант 2
Тема 4. Цілі вирази. Вирази зі змінною. Одночлени та дії над ними
Варіант 1
Варіант 2
Тема 5. Цілі вирази. Многочлени та дії над ними
Варіант 1
Варіант 2
Тема 6. Формули скороченого множення. Розклад многочленів на множники
Варіант 1
Варіант 2
Тема 7. Тотожні перетворення раціональних виразів
Варіант 1
Варіант 2
Повторення. Тест 1. Теми 1 – 7
Тема 8. Властивості арифметичних квадратних коренів
Тотожні перетворення ірраціональних виразів
Варіант 1
Варіант 2
Тема 9. Лінійні та квадратні рівняння. Рівняння, що зводяться до квадратних
Варіант 1
Варіант 2
Тема 10. Дробово-раціональні рівняння
Варіант 1
Варіант 2
Повторення. Тест 2. Теми 1 – 10
Тема 11. Лінійні й квадратні нерівності та їхні системи
Варіант 1
Варіант 2
Тема 12. Раціональні нерівності. Метод інтервалів
Варіант 1
Варіант 2
Тема 13. Рівняння з модулями
Варіант 1
Варіант 2
Тема 14*. Нерівності з модулями
Тема 15. Системи раціональних рівнянь
Варіант 1
Варіант 2
Повторення. Тест 3. Теми 1 – 15
Тема 16. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником
Тотожні перетворення ірраціональних виразів
Варіант 1
Варіант 2
Тема 17. Ірраціональні рівняння, системи ірраціональних рівнянь
Ірраціональні нерівності
Варіант 1
Варіант 2
Повторення. Тест 4. Теми 1 – 17
Повторення. Тест 5. Теми 1 – 17
Довідник
Тема 1. Числові множини. Модуль числа. Дії над цілими числами
Подільність чисел
Тема 2. Звичайні дроби. Мішані числа. Основна властивість дробу
Десяткові дроби. Дії над звичайними й десятковими дробами та мішаними числами
Тема 3. Знаходження дробу від числа та числа за його дробом
Пропорції. Відсотки. Середнє арифметичне чисел
Тема 4. Цілі вирази. Вирази зі змінною. Одночлени та дії над ними
Тема 5. Цілі вирази. Многочлени та дії над ними
Тема 6. Формули скороченого множення. Розклад многочленів на множники
Тема 7. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема 8. Властивості арифметичних квадратних коренів. Тотожні перетворення ірраціональних виразів
Тема 9. Лінійні та квадратні рівняння
Рівняння, що зводяться до квадратних
Тема 10. Дробово-раціональні рівняння
Тема 11. Лінійні й квадратні нерівності та їхні системи
Тема 12. Раціональні нерівності. Метод інтервалів
Тема 13. Рівняння з модулями
Тема 14*. Нерівності з модулями
Тема 15. Системи раціональних рівнянь
Тема 16. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником
Тотожні перетворення ірраціональних виразів
Тема 17. Ірраціональні рівняння, системи ірраціональних рівнянь
Ірраціональні нерівності
Приклади розв’язання завдань теми 1
Приклади розв’язання завдань теми 2
Приклади розв’язання завдань теми 3
Приклади розв’язання завдань теми 4
Приклади розв’язання завдань теми 5
Приклади розв’язання завдань теми 6
Приклади розв’язання завдань теми 7
Приклади розв’язання завдань теми 8
Приклади розв’язання завдань теми 9
Приклади розв’язання завдань теми 10
Приклади розв’язання завдань теми 11
Приклади розв’язання завдань теми 12
Приклади розв’язання завдань теми 13
Приклади розв’язання завдань теми 14*
Приклади розв’язання завдань теми 15
Приклади розв’язання завдань теми 16
Приклади розв’язання завдань теми 17
Відповіді до тестів
Список деяких позначень і скорочень, які використовуються в тестах (частина І)
Довідник основних формул

Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 1 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 2 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 3 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 4 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 5 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 6 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 7 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 8 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 9 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 10 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 11 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 12 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 13 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 14 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 15 Математика ЗНО 2020 комплексне видання. Частина ІІ - алгебра і початки аналізу : Клочко І. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно