Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити

82 грн
Cравнить

Автор: Виноградова Т. , / Рік видання: 2020 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 144 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Вага, гр: 111 / Видавництво: «Асса»

Характеристики
Автор Виноградова Т.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 144
Формат, мм 148x210мм (А5)
Вага, гр 111
Видавництво «Асса»

Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити

У 2023 році абітурієнти складатимуть дворівневі тести (базового та профільного рівнів) з математики. Для кращої підготовки до ЗНО та ДПА та засвоєння вивченого матеріалу запропонований посібник розділено на 100 тем.

Збірник структуровано у п'ять основних розділів: «Алгебра», «Функція та її властивості», «Початки математичного аналізу», «Елементи комбінаторики, статистики та теорії ймовірностей», «Геометрія».

Збірка має у своєму складі найбільш важливі теореми, терміни, функції, графіки, пояснення математичних законів і закономірностей. Структура і зміст довідника відповідають шкільній програмі МОН України з математики. Матеріал подано зручно, викладено доступною, зрозумілою мовою, що полегшує його розуміння та засвоєння.

Невеликий обсяг книги робить її зручним для роботи, принаймні для пошуку певного матеріалу, який треба уточнити, або, коли виникає необхідність, поновити в пам'яті.

Без сумніву, виграшним є розміщення теми чітко в межах сторінки, методом слайдів, що активізує зорову, пам'ять. Організація тексту у дві колонки значно полегшує сприйняття предмета вивчення та відповідних прикладів.

Способи подачі матеріалу сприяють успішній самореалізації учнів, зокрема, широкому використанню для самостійної роботи та повторення правил при підготовці до ДПА і ЗНО на 2023 рік.

Серія " Експрес-допомого : 100 тем " це:

Найважливіші теми зі шкільного курсу з математики;

Одна тема за 5 хвилин! Експрес-підготовка до ДПА, ЗНО, контрольної або самостійної роботи;

Одна тема - з одного погляду;

Тільки найнеобхідніша теорія з прикладами.

 

Алгебра
1. Множини. Дії з множинами .. . .. ... : .. ... .... . . . . . ... 8
2. Числові множинИ .. ..... .. . .. .. . . ... . ....... . . . . ... . 9
3. Закони додавання та множення .......... '. . . ... . ...... 10
4. Пррсті та складені числа ...... : . . . . .... . . . .......... 11
5. Ознаки подільності . . ... . . .. , . . . . . .. . ....... . . . . . ... 12
6. Дроби. Дії з дробами . . . . ....... .. . . . . .... . ..... ... . . 13
7" Середні величини. Відсотки . . ......... .. . .. .. . .. . _. . . 15
8. Модуль числа. Властивості модуля . . . . . .. ...... ... ... 17
9. Пропорції .. . ................ .. . .... ... .. .. . .... .. . 18
10. Формули скороченого множення .. .. . ..... . . . ....... 19
11. Степені .......... . . . . . .... . . .. . .. ...... . ... .. : ... 21
12. Логарифми . .. .. . . .. . ......... . .... . .... ... . . ..... 22
13. Арифметичний корінь ....... .. ............... . . .. . 23
14. Прогресії .. ... .. . " . . ........ , ....... . .. -...... .. . .. 25
15. Основи тригонометрії ... ......... . . .... . . ...... . .... 26
16. В:Ластивості тригонометричних функцій .. . . : .. . ...... 27
17. Тригонометричні формули . .. . .... . ....... . . .. . . . . .. 28
18. Формули перетворення суми та різниці ·
тригонометрич:Них функцій у доб)тток ... . .... - ....... ... 30
19. Лінійні рівняння ................. . .. .. .. . .... ... : .32
20. Квадратні рівняння . .... . ... . .... . ..... : . . . .... . . . 33
21. Розв'язання різних квадратних рівнянь . . . : .... .... . . 34
22. Теорема Вієта . ... ........ . .. ... .... . ... . ...... . ... 35
23. Раціональні та ірраціональні рівняння . ... . . . ... . . .. 36
24. Показникові рівняння ...... . . . ..... . .... . ......... 37
25. Логарифмічні рівняння ... . . ... ..... " . . .... . .. . . . .. 38
26. Тригонометричні рівняння .. . . . .... ... . ....... . . . , . 39
• .27. Системи рівнянь із двома змінниМ:и . . . ....... . .. · . . . .40
28. Числові нерівності . . .. ...... . . . . .. . .. . . .. .......... 42
29. Лінійні нерівності ..... . .. . ........ . . . . . .. . . .... . . . 43
30. Квадратні нерівності .. . . . ........ ... ...... . ...... . 44
31. Ра:Ціона.ІІьні нерівності ................... .' ..... . . . . 46
32. Ірраціональні нерівності . . ... . .. : .... . ..... . ... .. _ .47
33. Показникові нерівності . .. -. .. , . ... . .. .. ............ 48
34. Нерівності, що містять змінну під знаком модуля ...... 49
35. Логарифмічні нерівності . . . ... . . ...... . . .... ...... . 50
Функція та її властивості . Види функцій
36. Функція ' ... : ............. . ............ . ..... . .. . . 52
37. Область визначеннядеяк_их функцій . .. . ...... . ..... 53
38. Парні та непарні функції ...... . ............... ... . 54·
39. Періодичність функції .. . .... .... ....... . . : ........ 55
40. Нулі та знаки функції ....... -.... .. . . : ... . .... . , .. . 56
41. Монотонність функції. ПроМіжки зростання
та спадання функції .· ........... ..... ..... ... . ....... : 57
42. Обернена функція ........................... . ..... 58
43. Перетворення графіків ....... ... . . ..... . : . ......... 59
44. Лінійна функція та її графік . ....... ... . .. . ....... . 61
45. Функція, що описує обернену пропорційну ·
залежність . ....... .... ...... .. ·; .... ........ ..... ... ... 63
46. Квадратична фун1<ція ..... .. . . . .. . . ................. 64
47. Степенева функція .. . ...... . .... .. ... , ........ ..... 66
48. Показникова функція ....... . . . . . ........ ... ..... . . 68
49. Логарифмічна функція ...... .. ........ . . ... ....... 69
50. Тригонометрична функціЯ у = ·sin х . .. . .... .......... 70
51. Тригонометрична функція у = cos х .. ..... : . . .... .... 71
52. Тригонометрична функція у = tg х . .... ... . .......... 72
53. Тригонометрична функція у = ctg х . ......... . . . ..... 73
54. Обернені тригонометричні функції ... ........... ... . 74
Початки математичного аналізу
55. Границя . . .. . .. .. ... ..... . . · ..... .. ... ...... ..... . 78
56. Похідна функції . . .. .. ... ...... ....... . ... .... .... 79
57. Правила диференціювання .. . . ............ · .... .. .. . 81
58. Похідні основних елементарних функцій ... .. .... .... 82
59. Використання похідної для дослідження функцій . .... 83
60. Найпростіші диференціальні рівняння ... . ..... ~ ..... 85
61. Первісна та інтеграл .... . ..................... . .. .. 86
62. Таблиця первісних (невизначених інтегралів) ....... .. 87
63. Визначений інтеграл ..... .. .. · . .. . ....... ....... .. . 88
64. Застосування визначеного інтеграла .......... · .... . .. 89
Елементи комбінаторики, статистики та теорії
• ймовірностей
65. Метод математичної індукції . Елементи статистики .. . 92
66. Комбінаторика ....... . ........ .. ........... . ...... 93
67. Вибір формули для розв'язання
комбінаторних задач .. .. . .... . ... . .......... ..... ... . . 95
68. Елементи теорії ймовірностей .. . .. , . ..... .. . ........ 96
Геометрія
69. Кути на площині .. ....... .......... ..... .. . . .. ... 100
70. Кути, утворені при перетині двох прямих третьою
прямою ....... ... .. .. . ...... . . ...... . · .. . ...... . ..... 101
71. Розташування прямих на площині . . .. ..... ... ..... 102
72. Трикутник ........ . ......... . ......... ...... . ... 104
73. Ознаки рівності трикутників . . .... . .. .. .. ...... . . . . 105
74. Ознаки рівності прямокутних трикутників . . .. ... .... 106
75. Подібність трикутншсів . . . ..... '. .... .. . . . .... .. . . . 107
76. Елементи трикутника та залежності в ньому . ... .... 109 .
77. Радіуси вписаного кола у трикутншс та описаного
нав1соло ньоrі) ......... .. . . . . ... .. .....•.. . .. ........ 110
78. Площа трикутника ...... .. .. ......... . .......... . 111
79. Теореми синусів та косинусів .... . .. ..... . . . ..... . . 112
80. Медіани, висоти, бісектриси трикутника . .. ... .. . ... . 113
81. Рівнобедрений, рівносторонній,
прямокутний три1сутншси . .. . ...... : .............. . ... 115
82. Вписані та центральні кути .... . .... .. : .. . . .. .. . .. 116
83. Взаємне розміщення прямої та кола ..... . .. ~ .... . .. 118
84. Чотирикутник . .... .. . ... " ...... .. . . . .. . .... . .... 120
85. Паралелограм .. . . . . : . ........ .. . . . ......... · .. . . . 121
86. ПрЯмокутник, ромб, квадрат ....................... 122
87. Трапеція .. . . . . ....... .. ... .. ........ .. · . .. . .. . . . . 123
88. МноГОКJ'ІНИК · .. . .. . ... . . ..... .............. ..... . 124
89. Правильні многов:утни1си .. . ...... . .. ....... . .. .... 125
90. Коло і круг ....... .... . .......... ....... .. .. ... .. 126
91. Прямі та площини у просторі . ...... ... .. ... . . ... .. 127
92. Площа ортогональної проекції
много.Rутника на площину .. . . . .. . .... .. . . . . . . . .. .. . . . 128 ·
93. Призма ...... .. .... .. . ... .. ....... . ... . . . ....... 129
94. Паралелепіпед . .... . ................ . . . . .. ...... . 130
95. Піраміда ........... . . .. .. .. : ...... " ........ ... .. 131
96. Тіла обертання. Циліндр. Конус .... . . . . .. . .... ... .. 133
97. Тіла обертання. Сфера та в:уля . .. .. . . . . . . ........ . . 135
98. Прямокутна декартова система координат ....... . . .. 136 ·
99. Вектори на площині . . ...... . .. . . . . ~ .. . .... . .... . . 139
100. Ве1стори у просторі .. . .... ...... .. .. . . , ... . ... . .. 14.1
Предметний покажчик .. .... . . ... ........ . . . ... . ... 143

Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 1 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 2 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 3 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 4 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 5 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 6 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 7 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 8 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 9 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 10 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 11 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 12 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 13 Математика 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Виноградова Т. Асса. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно