Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити

Код: 9789664045466
80 грн
Cравнить

Автор: Роганін О. М. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 112 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Видавництво: «Торсінг»

Характеристики
Автор Роганін О. М.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 112
Формат, мм 210x297мм (А4)
Видавництво «Торсінг»

Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити

Посібник містить основні поняття алгебри та початків аналізу, вивчення яких передбачено чинною шкільною програмою. Для зручності користування довідник містить алфавітний покажчик. Посібник призначений для учнів і вчителів шкіл, абітурієнтів.

Виклад матеріалу в таблицях та схемах сприяє кращому засвоєнню інформації та допомагає зосередити увагу на принципових правилах, фактах, формулах.

 «Алгебра в таблицях і схемах» це основні поняття з курсу:

  • Числа;
  • Функції;
  • Вирази;
  • Похідні;
  • Інтеграли.

Навчальний посібник «Алгебра в таблицях і схемах» буде корисний при підготовці до ЗНО та ДПА з математики.

Позначення 6
Розділ І. ВИСЛОВЛЕННЯ І МНОЖИНИ
Таблиця 1. Висловлення і операції над ними 4
Таблиця 2. Множини і операції над ними 5
Розділ II. ЧИСЛА І ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ
Таблиця 3. Дійсні числа 6
Таблиця 4. Порівняння дійсних чисел 7
Таблиця 5. Перетворення чисел 8
Таблиця 6. Додавання чисел 9
Таблиця 7. Віднімання чисел Ю
Таблиця 8. Множення чисел И
Таблиця 9. Ділення чисел 12
Таблиця 10. Подільність чисел 13
Таблиця 11. Відсотки 12
Таблиця 12. Модуль дійсного числа. Ціла і дробова частини дійсного числа.
Середнє арифметичне і середнє геометричне 15
Таблиця 13. Пропорції. Пряма і обернена пропорційності. Пропорційний поділ числа 16
Таблиця 14. Степені 17
Таблиця 15. Арифметичні квадратні корені 18
Таблиця 16. Арифметичні корені п-то степеня (п > 2, п є N) 19
Таблиця 17. Логарифми 20
Таблиця 18. Числові рівності 21
Таблиця 19. Числові нерівності 22
Таблиця 20. Комплексні числа 23
Розділ III. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННИМИ
Таблиця 21. Алгебраїчні вирази 24
Таблиця 22. Одночлени 24
Таблиця 23. Многочлени 25
Таблиця 24. Формули скороченого множення. Біном Ньютона 26
Таблиця 25. Розкладання многочлена на множники 27
Таблиця 26. Квадратний тричлен 28
Таблиця 27. Многочлен від однієї змінної 29
Таблиця 28. Раціональні вирази ЗО
Таблиця 29. Ірраціональні вирази 31
Розділ IV. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ, ФУНКЦІЇ
Таблиця 30 Рівняння з однією змінною 33
Таблиця 31. Нерівності з однією змінною 34
Таблиця 32. Рівняння і нерівності з двома змінними 35
Таблиця 33. Системи рівнянь з двома змінними 36
Таблиця 34. Системи нерівностей з однією змінною. Сукупність нерівностей
з однією змінною 37
Таблиця 35. Функції 38
Таблиця 36. Види функцій. Читання графіка функції 39
Таблиця 37. Геометричні перетворення графіків функцій 40
Таблиця 38. Прогресії 42
Раздел V. ТРИГОНОМЕТРІЯ
Таблиця 39. Тригонометричне коло. Кути 44
Таблиця 40. Синус, косинус, тангенс і котангенс довільного числа 45
109
Таблиця 41. Основні тригонометричні формули 46
Таблиця 42. Арксинус, арккосинус, арктангенс і арккотангенс 47
Раздел VI. ЕЛЕМЕНТИ АНАЛІЗА
Таблиця 43. Похідна 48
Таблиця 44. Застосування похідної 49
Таблиця 45. Неперервність і диференційованість функції 51
Таблиця 48. Первісна і невизначений інтеграл 54
Таблиця 47. Визначений інтеграл і його застосування 55
Розділ VII. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ І ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ
Таблиця 48. Елементи Комбінаторики 58
Таблиця 49. Розв’язування комбінаторних задач 59
Таблиця 50. Випадкові події і операції над ними 60
Таблиця 51. Ймовірність випадкової події 61
Таблиця 52. Ймовірні складених подій 62
Розділ VIII. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ, РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ
Таблиця 53. Лінійна функція у - kx + Ь, k є R, b є R. Лінійні рівняння і нерівності 63
Таблиця 54. Розв’язування рівнянь і нерівностей, які зводяться до лінійних 64
Таблиця 55. Функція у = |дг|. Найпростіші рівняння і нерівності,
пов’язані з функцією у = |дс| 65
Таблиця 56. Розв’язування більш складних рівнянь (нерівностей) з модулем 65
Таблиця 57. Квадратична функція у = ах2 + Ьх + с, а Ф 0.
Квадратні рівняння, квадратичні нерівності 67
Таблиця 58. Розв’язування рівнянь і нерівностей, які зводяться до квадратних 68
Таблиця 59. Функція у = ах2п, п є N. Найпростіші рівняння і нерівності,
пов’язані з функцією у - ах2п 69
Таблиця 60. Функція у = ах2п + ї, п Є N. Найпростіші рівняння і нерівності,
пов’язані з функцією у - ах2п +1. Графік ^70
Таблиця 61. Функція у = 2лл/лГ, ті є N. Найпростіші ірраціональні рівняння і нерівності 71
Таблиця 62. Функція у = 2n + \fx , п є N. Найпростіші ірраціональні рівняння і нерівності. ... 72
Таблиця 63. Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей 72
k
Таблиця 64. Функція у = —— , п є N. Найпростіші рівняння і нерівності, пов’язані
х“п
k
з функцією у = 74
k
Таблиця 65. Функція у = 2п+1 , ті є N. Найпростіші рівняння і нерівності, пов’язані
з функцією у = —— 75
х
Таблиця 66. Функція у = хг (г — додатний нескоротний дріб).
Найпростіші рівняння і нерівності, пов’язані з функцією у = хг 76
Таблиця 67. Функція у = х г (г — додатний нескоротний дріб).
Найпростіші рівняння і нерівності, пов’язані з функцією у - х г 77
Таблиця 68. Показникова функція у = а* (а > 0, а Ф 1).
Найпростіші показникові рівняння і нерівності 77
Таблиця 69. Розв’язування показникових рівнянь і нерівностей 78
Таблиця 70. Логарифмічна функція у = log(i х (а > 0, а Ф 1).
Найпростіші логарифмічні рівняння і нерівності 78
Таблиця 71. Розв’язування логарифмічних рівнянь і нерівностей 80
Таблиця 72. Функція у - sin де. Найпростіші рівняння і нерівності
(sin х - a, sin х > a, sin х < a, sin х > a, sin х < а) 82
Таблиця 73. Функція у = cos х. Найпростіші рівняння і нерівності
(cos х = a, cos х > a, cos х < a, cos х > a, cos х < а) 83
Таблиця 74. Функція у = tg де. Найпростіші рівняння і нерівності
(tg х = a, tg х > a, tg х < a, tg х > a, tg х < а) 84
Таблиця 75. Функція у = ctg х. Найпростіші рівняння і нерівності
(ctg х = a, ctg х > a, ctg х < a, ctg х > a, ctg х < а) 85
Таблиця 76. Розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей 86
Таблиця 77. Функція у = arcsin х. Найпростіші рівняння і нерівності
(arcsin х = a, arcsin х > a, arcsin х < a, arcsin х > a, arcsin х < а) .88
Таблиця 78. Функція у = arccos х. Найпростіші рівняння і нерівності
(arccos х - a, arccos х > a, arccos х < a, arccos х > a, arccos х < а) 89
Таблиця 79. Функція у = arctg х. Найпростіші рівняння і нерівності
(arctg х = a, arctg х > a, arctg х < a, arctg х > a, arctg х < а) 90
Таблиця 80. Функція у = arcctg х. Найпростіші рівняння і нерівності
(arcctg х = a, arcctg х > a, arcctg х < a, arcctg х > a, arcctg х < а) 91
Розділ IX. ДЕЯКІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Таблиця 81. Методи розв’язування рівнянь 92
Таблиця 82. Методи розв’язання нерівностей , 93
Таблиця 83. Методи доведення нерівностей 94
Таблиця 84. Методи розв’язування систем рівнянь 95
Довідкові таблиці 97
Предметний покажчик 103

Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 1 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 2 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 3 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 4 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 5 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 6 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 7 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 8 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 9 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 10 Алгебра. Таблиці та схеми : Роганін О. Торсінг. купити - 11
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно