Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити

170 грн 150 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Прибора Н.А. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 320 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 578 / Видавництво: «Освіта»

Характеристики
Автор Прибора Н.А.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 320
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 578
Видавництво «Освіта»

Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити

Посібник укладено відповідно до навчальної програми з хімії для закладів загальної середньої освіти та програми зовнішнього незалежного оцінювання і дозволяє здійснювати підготовку вже із 7 класу як самостійно, так і на уроках хімії.

Ти тримаєш у руках цей посібник, а отже, обрав хімію (або суміжні з нею спеціальності) своїм фахом.
Тобі відомо, що світ хімії захопливий, але водночас і непростий. Оскільки, сподіваюсь, ти зацікавлений в оволодінні rрунтовними базовими знаннями з цього предмета, у нагоді тобі стане пропоноване видання.
Покладений в основу посібника метод узагальнення і систематизації здобутих тобою знань з хімії дещо відрізняється від традиційного викладення матеріалу.
Особливістю його є використання елементів програмованого навчання. Увесь теоретичний матеріал розподілений за розділами, які, своею чергою складаються з кількох тем (рубрик). У кінці кожної теми (або пункту) є завдання, мета якого -- перевірити ступінь засвоєння змісту рубрики. Відповіддю на нього
може бути запис формули, рівняння реакції, здійснення розрахунків, визначення назв речовин тощо. Тому під час роботи із посібником бажано мати аркуш або зошит та олівець (ручку). На кожне запитання запропоновано кілька варіантів відповідей, у кінці кожного з яких наведено певну цифру-позначку. Аби дізнатися,
чи правильна вибрана тобою відповідь, слід відшукати у тексті розділу структурний елемент зі значком ~ 'що містить цю цифру-позначку і пояснення до варіанта відповіді. Таким чином ти зможеш оперативно дізнатися, чи правильна твоя відповідь, і продовжити (або повторити, якщо відповідь неправильна) опанування
матеріалу. Під час відшукування цифри-позначки ти ще раз переглядатимеш текст рубрики, додатково засвоюючи його. Не поспішай, залишайся зосередженим. Перевірити ступінь засвоєння змісту усього розділу можна під час виконання тестових завдань різних форматів, наведених після теоретичного матеріалу.
Систематично працюючи з посібником, ти швидко зможеш переконатися в тому, що така форма роботи нескладна, вона ефективніша і зручніша, ніж читання традиційного посібника, а засвоєння матеріалу відбуватиметься швидшими темпами.
Проте це не означає, що не доведеться прикладати зусиль. Лише сумлінне опрацювання кожної теми сприятиме досягненню успіху!

ПЕРЕДМОВА .................................................................... 3
ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. РЕЧОВИНА ............................. 4
Предмет і значення хімії ...... . ........ . ....... . ... ... . .. . . . . ..... . ...... .. . .. . .. ... 4
Поняття про атом, молекулу, йон, кількість речовини, відносні та молекулярну маси ........ 5
Поняття про хімічний елемент і просту речовину . .. ... .............................. . .. 6
Основні закони хімії, їх значення ............... .. .......................... . ..... . .. . 7
Встановлення формул хімічних сполук .... . ... ... ... . . ....... . .. .. . ...... .. .. . ... ..... 9
Фізичні та хімічні явища ....... . .. . ........... . ..... . .................. .. .......... 11
Тестові завдання . ... . .. . . ... ............. .. ... ..... . ...... .. ..... ...... . .. ....... . 12
РОЗДІЛ 2. ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ ................................................... 16
Ознаки хімічних реакцій ................................................ ... ..... . . . 16
Рівняння хімічних реакцій та розрахунки .. .... . . ... .. .... ..... .. .... . .. . . . .. . ....... . 17
Об'ємні співвідношення газів у хімічній реакції .......... .. .. .... ............ .. ........ 17
Типи хімічних реакцій .......... . ... .... ............ . .......................... . . .. 18
Класифікація хімічних реакцій ... .. ....... . . . . .. : .. ............ ..... .. . ..... .... .... 18
Швидкість хімічної реакції .... .... .. .... ... . .. .. ... .... .... . ..... . ................ . 24
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... . .... ....... .. . .......... . . .. ......... 26
РОЗДІЛ 3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА
ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА ........................... 32
Суть періодичного закону Д. І. Менделєєва ...... ..... .. . .... . . ....... ............ ... .. 32
Періоди і групи ..... ............... . .. . .. ... ..... .. . . . ....... .. ..... ........... .. . 33
Характеристика елемента за положенням у періодичній системі . .. .... .. . . .... .. .... .... 34
Тестові завдання .. • ................... . ............ ........ . . .. .. . .. . . . .. .......... 35
РОЗДІЛ 4. БУДОВА АТОМА .... . .... . ........... . ................................ 42
Склад атома ................. . ........ . .... . ............ . .... ..... .. . . . ........ . . . 42
Нукліди. Радіоактивність .. .. ... .. ..... . ...... .. . . .. ... . . ... ... .... . .. . ............. 43
Сучасна модель стану електрона в атомі ... . .... . ...... . .............. . ............... 44
Будова електронних оболонок атомів ... .... ... .... .. .......... .... .... .. .... ......... 45 ·
Електронні форму ли .......... . .................. . ..... . ........ . .... . .. . ........ . . 46
Електронегативн~ть ...... . ... . . . ... .... ... .............. . . . ..... ..... . . . .... .. . .. . 49
Тестові завдання . .. .... . .. . .. .. .... .. . . ............. . ......... . .. . ..... . . ... ...... 51
РОЗДІЛ 5. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК .................................................. 58
Поняття про хімічний зв'язок . ...... .. ...... . .. . .. . ........ ...... .. . . .. . . . .. .... . .. .. 58
Основні типи хімічного зв'язку .... ... .......... ..... ... .... .. .... .. .... . ....... . .... 59
Механізм утворення ковалентного зв' язку ................ ... ....... . .. . .............. 60
Властивості ковалентного зв ' язку . . . .. .. . . ... ... ............. .. .... . .. . ..... . .... .. .. 62
Механізм утворення йонного зв 'язку ... ... .. ...... .. .......... ..... .. . . .... . ........ . 62
Механізм утворення металічного зв'язку .............. . ... . ... .. ...................... 63
Механізм утворення водневого зв ' язку ........................ . ............. ..... .. ... 64
Типи кристалічних :rраток .. .. . ... .... . ... . . . . .. .......... .... .... .. . . .............. 65
Тестові завдання . ... . . ..... . .... .... .. . . .... .. .... ... . .. . ... .... .. ................ 67
РОЗДІЛ 6. СУМІШІ РЕЧОВИН. РОЗЧИНИ ........................................ 72
Поняття про суміші та методи їх розділення .. ... . . .. . .. .. .... . . . ..... ......... .... . ... 72
Поняття про розчини. Види розчинів ... .... ... . .......... . . . ....... . .. .. ... . .. . ...... 7 4
Теорії розчинів . Вплив різних чинників на розчинність речовин у воді ......... . ..... . .... 75
Способи вираження кількісного складу розчинів .......... ..... .. ..... . .... . . .. .... . ... 78
Електролітична дисоціація ............. .. .. .... ............ .. .... ..... .. .. ........ . 79
Реакції обміну між електролітами у розчинах .. . .... . .. ..... . .... ... .. ............. . . . 80
Тестові завдання .. ...... : .................... .. ... .... .. . . .. . .... ....... . ....... . . 81
РОЗДІЛ 7. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ........ .. ... . ....... . .... 88
Оксиди ... ..... . . . ... . .. ... . .. ....... . . . ..... ........... ........ . . . .. ...... .... .. . 88
Основні оксиди ....... . ........ .. . . . .... . ... . . .... ....... ... ...... .. . ....... 89
Кислотні оксиди ......... ...... .. ...... ...... . . . ... ................. . . .... . . 89
Амфотерні оксиди ... . .... . .... . . ..... .... .................................. 90
Основи ...... . .. .... .. . .. ... ............. .. .. .. .. .. ... . .. . ............ .. ... . ..... . 91
Кислоти ... . ......... ...... ..... . . . ....... .. ....... . .... . ..... . .... . . .. . ... ..... . . 92
Амфотерні гідроксиди . . .. . . .... . .... ... ... . .. .... ......... .. ...... .. . . . .... ... ... . . 94
Солі .................. .. . . . ... . . .. . ...... .... ..... . .............................. 94
Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук . .. ... . . .... ..... . ..... . ........... 97
Тестові завдання . ......... . . . ........ . ....... . ... . ...... .. . . .. .. ... ....... ..... .. . 98
РОЗДІЛ 8. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ. МЕТАЛИ ................... 112
Положення металів у періодичній системі . ...... .. .. . ....... . . ...................... 112
Загальні властивості металів. Види кристалічних rраток . . ........ . ..... . .............. 113
Загальні фізичні властивості металів ... ·: .. .... . ... .. .... .. .... .... ..... . . . ........ . 113
Загальні хімічні властивості металів .... . .. . .. . . .. ...... .. . .... .. ... .. .. .... ....... . 114
Метали у природі. Загальні способи добування металів .. . .. . ............. ... .......... 115
Загальні способи одержання металів ..... . . .. . ........ .... .. . .. . ............. .. ..... 116
Корозія металів . . . ..... .. .. .. . ... ..... . . ... . ... _. ......... ... .... . . .. ......... . ... 118
Тестові завдання ............. . .. ..... . ... . . ..... .. ....... ........................ 120
РОЗДІЛ 9. ЛУЖНІ ТА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ........................... 126
Загальна характеристика ... ... ........ ......... . . . .. ...... . ......... ..... .. ...... . 126
Натрій і Калій ..................... . . . ............... .. .... ...... ................ 127
Магній і Кальцій ....... . . . .. .... .. .. . ................................. .. . .... . . .. 128
Твердість води та методи її усунення . .... ..... . . .. ...... . .. . .. . ....... .. . ..... ...... 130
Алюміній ................................... .. ...... ........ .... . .. .. ... ..... .... 131
Ферум ...... • ....... ..... .. .... . . ..... ...... .... . ... ...... . ..................... 132
Тестові завдання .. . ... .. ...... . ..... .. ... . .... ... ....... .... .... ... .............. 135
РОЗДІЛ 10. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ. НЕМЕТАЛИ ............ 142
Загальна характеристика галогенів і халькогенів .. . .... . .. .. . . ......... ... .... . ...... 142
Хлор . .......... . .. ..... . ... .. . . .... ... .............. .... . ..................... . ' . 143
Оксиген . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ·. . 145
.. Кисень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Озон ..... . .. ........... ....... .. ........ . ...... ......... . ................ 146
Сульфур .. .. .. ............ .... . . ..... . . .. . ........ .. .......... . . ... .. ... ... ... .. 147
Неметалічні елементи IV і V груп ...................... .. . ... ...... .... ............. 148
Нітроген ... ... .. ..... .................. . . .. . .. ....... . .. .. . ....... . .. .. ... . .... . 149
Оксигеновмісні сполуки Нітрогену .. . . ........................ . . .. ...... ..... . . .. . .. 151
Фосфор . . . . .. . .. ..... .. ..... .. . . .. . ... .. ........ . : . . ...... . ... . ... . .. .. ...... . . . 152
Карбон .. ......... ............... ..... ... .. . ... .................................. 154
Силіцій ...... .. . .. .. . .. .. ....... .. ..... .... .. . ........ ...... .. ...... . ........ ... 156
Тестові завдання . ......... . ..... .... ... ......... . ....... ................. ....... . 158
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
РОЗДІЛ 11. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ .......................... 170
Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону . ...... . ............. .............. 171
sр 3 -гібридизація . .. . ... . . .. .... . ..... . ....... . ..... .. ..... . ..... ... ..... ... 172
sр2 -гібридизація .... .... ..... ... .. ... . ..... ... ...... . ...... .. ........... . .. 172
sр-гібридизація .... .... .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. ... . .. . .. .... .... ... .. . ....... . 173
Типи зв'язків у молекулах вуглеводнів . . ............ . . . ......... ....... .. . ....... ... 173
Класифікація органічних сполук ......... ..... .... .. . ..... ....... ... . ..... .... . .... 175
Номенклатура органічних сполук .......... ... .. .... . ........ .. . . . . ...... .. . .. . ... . . 177
Явище ізомерії, ізомери ............ ... ... .... ........... . . . ...... ... . . . . .. .. ...... 1 79
Класифікація хімічних реакцій в органічній хімії .. . ...... .. .... . .. ...... .... .. . . .... . 181
Тестові завдання .. .. ...................................... . ................ . . . . . . 183
РОЗДІЛ 12. ВУГЛЕВОДНІ ...................................................... 190
Гомологічний ряд алканів .......... ....... .. . . ...... .... .... .. . ........... ... ..... 190
Номенклатура алканів .. . .. .. ....... ... . .. . .. .. ...... .. ........... ..... .... 190
Одержання алканів ........................................................ 192
Хімічні властивості алканів .... . ............................................ 192
Крекінг . ....... .... .... ......... . ............. . . . ................. 193
Ізомеризація ........ .. ......... . .. . .. . . .. . . . .. .... . .. .. .... . .. . . .. . 193
Дегідрування .. . . . .. . ...... · . ....... .. . ... ..... .... .. . .... .. . .... ... 194
Реакції окиснення алканів ........................................ . .. 194
Реакції заміщення . .... ...... . ................... . .................. 195
Хлорування метану ............. ..... . .. . ...... ...... . .............. 195
Застосування алканів . . . ... ..... .. . ... . . ................... . .. ............. 196
Гомологічний ряд алкенів (олефінів) ..... ..... . . ... ... .. . ... .. .. .... . ... . . .. ........ 196
Ізомерія . .... · ............. ..... . ...... ...... . .. . . . . .. .... ............... .. 197
Одержання алкенів .............. . . ...... ................. .. ............... 197
Властивості алкенів . ........ . . . .... . ·-. . ........... . ......... ..... ........... 198
Застосування алкенів ............. . .. ... .......... ... ...... .... ....... . . ... 200
Алкіни .... ...... ...... .... . ... .. . ............. . ....... .... .... ..... . . .. . . .. .... . 200
Одержання алкінів ........ ....... .. .. . ...... .. ....... .. .... . .... . ..... .... 201
Властивості алкінів ................... .. .......... .. ...... . . . .... . . ... . . ... 202
Реакції приєднання ....... .. .. . ............ .. ...... .. ... . ...... . .... 202
Реакції заміщення .... . . .. .. .. . ... .......................... ........ 203
Окиснення алкінів ... ..... . ... ... .. .. . .. . . ..... . ..... .. ... . ......... 203
Застосування алкінів .. . .... . ........ ..... ......... . ........ .... ....... ... . 204
Ароматичнівуглеводні(арени) . Бензен .. ..... .. ...... . .. . ............... ......... ... 204
Номенклатура ................ . ............................ ... . . .......... 204
Одержання ароматичних вуглеводнів . . . .. . .. . .... ...... .... ...... .. ....... .. 206
Властивості аренів .... . . .. ....... .... . . .. .. . .. .................. . .. .. . . ... . 206
Реакції заміщення у бензеновому ядрі ...... . . ... .... ....... ........... 207
Рею_$ції приєднання .... . .. . ... ... .. .. ... .. ...... ... ...... ....... .... 207
Реакції окиснення аренів .................. ... .. . ........ .. ... .. ..... 208
Застосування ароматичних вуглеводнів ... .... .. . .... .. . . ... .. . ....... . 208
Природні джерела вуглеводнів та їх перероблення ... . . .. ........ ... .... .. . .... .. ..... 208
Нафта ..... ... ...... ... ....... .... .. . . ........ . . . ........ . .. ... .... ..... . 209
Вугілля ... ... ....... .... .. .. ... ..... . ........ . .. . ....... .. .. ... .... ..... . 210
Тестові завдання ....... .. ......... ... . .. . ..... : ... . .. . . .. .. . ... ..... ......... .... 211
РОЗДІЛ 13.' О:КСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ.
СПИРТИ. ФЕНОЛИ. АЛЬДЕГІДИ. :КИСЛОТИ . ....................... . 220
Спирти ... . ................... ......... ... ...... .. . . ..... ...... ....... .. . . .. ..... ".220
Класифікація спиртів ............................. . ........ ...... ......... ~ 221
Номенклатура спиртів ...... ..... . ........... ... . . .. . ..... .... ............. 221
Ізомерія спиртів . ... .... . . . ........ ... . . ......... " ....... .. . .... . .... .... .. 222
Одержання спиртів . ...... .. ... ... . . . .. . . ..... .. . . . .. ... ........ .... . .. ... .. . 223
Хімічні властивості спиртів .. ........ ... . .. . . .. .. ........ ... .. . . . ..... . .. . ·~ : '224
Застосування спиртів ................ .. ....... . ......................... ':· .. 226
Фенол .... . .. . ........ .... ....... . ......... ..... ..... .. .......... .. ... . .... . .... 227
Номенклатура фенолів .... ... .. ...... ... ... ....... ........... . .............. . 2~7
Одержання фенолу ......... . ......... .. .... . ..... . .. ..... . ................ : 2~7
Властивості фенолу ... . . . .. .... ........ ... ..... ... ........... . ......... . : .. ·228
Застосування фенолу . ...... . ... . ................ . . . ..... . .............. . .. 230
Альдегіди ......................... .. ....... ..... .... ....... ... .. ................ 230
Номенклатура альдегідів ... . ........... .... . . . . . ... ...... ... ........... .. .. 230
Ізомерія альдегідів .. ...... .. .... .. . . . .. . .. . . ... .... ... . .. ..... ...... . .. ... 230
Одержання альдегідів .... ...... . .... ..... ......... . .. .... ....... .. .. .... .. : 230
Електронна будова альдегідів .. .. ....... .... . . . ...... ............... . .. . .... 232
Хімічні властивості альдегідів ........... . ................ . ....... ... ... . .... 233
Застосування альдегідів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ..... .. . .. .... .... . . ' . . 234
Карбонові кислоти .... ............ .. .... .. . ... .... . ....... ....... ..... ... .. ...... : .234
Номенклатура карбонових кислот ....... ....... . ........ .. ... . .. . ... ........ . 235
Класифікація :карбонових :кислот .... .. . . ..... .... . ............. . .. . .. . .... . . 235
Ізомерія :карбонових :кислот ......... ..... ................................... 236
Одержання :карбонових :кислот (насичених одноосновних С"Н2" + 1СООН) ..... . .... 236
Властивості :карбонових :кислот . . ............ ..... . . ..... .... . ..... .... .. . . . . 237
Застосування :карбонових :кислот .... .. .. . . ....... ........ . . . . ............. .. 239
Естири. Жири . . . . . ... ......... . . .... . . ....... . . ... . ...... . .. .. . ........... ....... 239
Номенклатура естерів . ... . . .... .. .. ...... .. ................................ 239
Властивості естерів ... ... .... . ........................................... . ........ 240
Застосування естерів .. . . .. ........................................................ 241
Тестові завдання ..... .......... ....... . ..... . ............ . ...... . . ....... ........ 242
РОЗДІЛ 14. ВУГЛЕВОДИ ...... . ....................................... ....... .. 250
Класифікація вуглеводів ............ . . ....... . .. .... .... . .. .. . . . .. .... . .... .. .. ... 250
Моносахариди ........ ............ ......... ......... .. .. ............ .. . ..... . . ... 250
Добування моносахаридів ... ....... . . .......... . .. ........ . . . . ..... . .. ..... 252
Властивості моносахаридів .. .... ", .. . ... ........... ....... ... ... .. .... .. .. .. 252
Дисахариди . ...... . . .. . ......... ...... ......... . . . . . .. ..... . . . ............. .. ... 254
Полісахариди ......... . . ... . .. . ... ............ . ... . .............................. 256
Крохмаль . .... ..... . ..... .. ..... . .... ................ ...... ...... .... .. ... .... .. 256
Целюлоза ........ ........ ............ .. . . ... . ..... . .............. . ......... . . ... 257
Тестові завдання .. ..... .......... ...... ..... . .. ........ .................. ...... .. 259
РОЗДІЛ 15. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ ......................... 266
Аміни .. . .. ...... ........ ....... . .. . .. ... .. .. . .. . . .................. . . .. .. .. ..... 266
Номенклатура амінів . . . .. ..... . .... .. . . .. .. . . .. ... .. . ..... ...... .... ...... 267
Ізомерія амінів . ..... .... .. ......... ......... ......... . .. ....... . . ....... .. 267
Добування амінів ........ . .. ............... .. ..... .. ............ ......... .. 268
Фізичні властивості амінів .... ...... ............ . . ... .... . ... .... ... .. .. .. . . 268
Хімічні властивості амінів . . . ............. ....... .... .. .......... ... .... . ... 269
Застосування амінів ............... ........ .................. ........ .. . ... 270
Амінокислоти . ~ ....... . .......................................... . ....... . ....... 270
Номенклатура амінокислот . ...... .. .. .. ..... ... ........ . ... ........ .. ...... 271
Класифікація амінокислот ............ ......................... ........... . . 271
Ізомерія амінокислот ..... . .. .. ...... . .. .... ... . ... . ..... .. ..... .. .. ... ..... 272
Одержання амінокислот ........... . ............. .. .. . . .. . .......... . .. . .... 272
Фізичні властивості амінокислот ......... .. . .. . . .......... ............. .. ... . 273
Хімічні властивості амінокислот ...... ......... ...... . . .................... .. 273
Білки . : ...... ...... .... . . . .. . .. ........ ......... ....... . .... .. .... . ..... .. ... ... 275
Значення білків ... .................. .. .................................. .. 276
Тестові завдання . ............... .. ...................... ... . ........... .......... 277
РОЗДІЛ16.СИСТЕМАТИЧНІВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІРЕЧОВИНИ
І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ ........................... 284
Класифікація полімерів ..... . ..... ........ ....... ... : ............. ... .. . ..... . .... 284
Способи синтезу високомолекулярних речовин .................................. . . . . . 286
Будова та властивості полімерів ... . .. . ....... ........ ...... . .. . . .. . . ... ... . . ....... 288
Добування та використання окремих груп полімерів ...... . .... .. .......... . . ......... 290
Тестові завдання ........ . ..... ... .... . .... ........ .. .. ..... . .. ............ ....... 296
РОЗДІЛ 17. ОБЧИСЛЕННЯ В ХІМІЇ ..... .. ...................................... 300
ФізиЧ:ні величини та формули для їх визначення ......... ... ... ..... .. .. . .. .. . ...... . 300
Розв'язування задач за хімічними формулами.
Виведення форму ли сполуки . ...................................... . . ....... ... . ... 301
Вираження :кількісного складу розчину (суміші) ... . . . . . . . ...... .. .... ....... ....... . . 304
Роз'язування задач за рівняннями реакцій . .... . ... . ..... ............ . . .......... .... 307
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ"." .. " ."" .. "." .. ""." ... " .... ". 312

Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 1 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 2 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 3 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 4 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 5 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 6 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 7 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 8 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 9 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 10 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 11 Хімія ЗНО 2024. Комплексне видання для підготовки : Прибора Н. Освіта купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно