Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити

40 грн 36 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Кузишин А. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 48 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 98 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Кузишин А.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 48
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 98
Видавництво «Підручники та посібники»

ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити

У посібнику вміщено одинадцять варіантів підсумкових контрольних робіт з географії. Контрольні роботи складені відповідно до чинної навчальної програми з географії. Для учнів 9 класу, вчителів географії.

До даного збірника є посібник з відповідями: Відповіді до збірника ДПА 2020 з географії 9 клас : Кузишин А. Тернопіль.

Посібник «Підсумкові контрольні роботи ДПА з географії. 9 клас» відповідає оновленій програмі з
географії, затвердженій Міністерством освіти і науки України , відповідним положенням «Концепції Нової
української школи» (2016 р .). Він покликаний на . належно.му рівні організувати проведення підсумкових
контрольних робіт та отримати достатньо об'єктивну інформацію про стан загальноосвітньої підготовки
старшокласників з географії. Сформульовані завдання контрольних робіт охоплюють програмовий
матеріал курсу географії для закладів загальної середньої освіти відповідно до чинної програми :
«Географія. Загальна географія» (6 клас), «Географія. Материки і океани» (7 клас), «Україна у світі:
природа, населенню> (8 клас) та «Україна і світове господарство» (9 клас). Мета кожного із запропонованих
варіантів - оцінка учнівських компетентностей, набутих у процесі вивчення зазначених дисципл ін та
реалізації відповідних змістових ліній, що стосуються, зокрема, розуміння єдності та гармонії між природним
середовищем, розвитком матеріального виробництва та рівнем зростання соціальних стандартів
населення в умовах сталого розвитку; принципів і механізмів функціонування суспільства ; збереження та
захисту довкілля й усвідомлення сталого розвитку; прогнозування впливу географії ва розвиток технологій,
нових напрямів підприємництва.
Кожен варіант передбачає тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:
• завдання вибору однієї правильної відповіді· з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання
знань географічних понять, термінів;
• завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов'язаних понять, явищ, процесів
і встановлення між ними логічних зв'язків;
• завдання множинного вибору з короткою відповіддю, у якому пропонується 7 варіантів відповіді,
серед яких лише три правильні;
• завдання відкритоrо типу, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання;
• завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають виконання певних :математичних
розрахунків для отримання правильної відповіді та запису числового результату в тих одиницях вимірювання,
які вка_1ані в умові;
• завдання для роботи з контурною картою.
Варіативність посібника дає змогу вчителеві за потреби визначати необхідну кількі сть завдань, їх
складність, зважаючи на загальний рівень· підготовленості учнів. Загалом усі пропоновані варіанти є рівноцінними
за характером завдань, їх складністю, вибором тематики запитань. Зміст кожної контрольної
роботи відповідає вивченому матеріалові за весь шкільний курс географії. У відсотковому відношенні
19 % завдань належать до розділу «Географія. Загальна географія», 14 % - до розділу «Географія. Материки
і океани» , 31 % завдань охоплює тематику, що стосується розділу «Україна у світі: природа, населення
» і 36 % ·---запитання з ро~щілу «Україна і світове господарство» .
Для оцінювання виконаних завдань пропонуємо такий алгоритм :
• завдання від 1 до 20 - завдання з вибором однієї правильно відповіді: кожне правильно виконане
завдання оцінюють 1 балом (максимальна кількість бал ів за цей блок - - 20);
• завдання 21-25 - завдання на визначення відповідності: кожне правильне поєднання комбінації
цифр та букв оціюоють 1 балом (максимальна кількість балів за цей блок - 20);
• завдання 26-29 - завдання множинного вибору , І<оли із пропонованих семи варіантів потрібно
правильно вибрати три: за умови правильного вибору одним балом оцінюють кожну правильну відповідь
у запитанні (максимальна кількість балів за блок - 12);
• завдання 30--32 - завдання відкритого типу, які оцінюють за критеріями то чності, вичерпност і
та досконалості володіння конкретним поняттям, географічним явищем, умінням проводити узагальнення,
виділяти основне : кожне завдання оцінюють у 6 балів (максимальна к·ількість балів за блок - 18);
• завдання 33-35 -· завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що передбачають правильне
розв'язання задач географічного змісту: за умов правильного їх виконання нараховують по 3 бали за кожне
завдання (максимальна кількість балів за блок - 18);
• завдання 36 - робота з контурною картою, яка передбачає відтворення інформації на контурній
карті. Правильну та в повному обсязі подану відповідь оцінюють у 1 О балів (максимальна кількість балів
за блок - 1 О).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ................................................................ 4

ВАРІАНТ 1........................................................................................ 5

ВАРІАНТ 2........................................................................................ 9

ВАРІАНТ 3........................................................................................ 13

ВАРІАНТ 4........................................................................................ 17

ВАРІАНТ 5....................................................................................... 21

ВАРІАНТ 6........................................................................................ 25

ВАРІАНТ 7....................................................................................... 29

ВАРІАНТ 8........................................................................................ 33

ВАРІАНТ 9........................................................................................ 37

ВАРІАНТ 10...................................................................................... 41

ВАРІАНТ 11...................................................................................... 45

ВАРІАНТ 12...................................................................................... 49

ВАРІАНТ 13...................................................................................... 53

ВАРІАНТ 14....................................................................................... 57

ВАРІАНТ 15....................................................................................... 61

ВАРІАНТ 16....................................................................................... 65

ВАРІАНТ 17....................................................................................... 69

ВАРІАНТ 18....................................................................................... 73

ВАРІАНТ 19....................................................................................... 77

ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 1 ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 2 ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 3 ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 4 ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 5 ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 6 ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 7 ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 8 ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 9 ДПА 9 клас 2020 географія. Збірник : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити - 10
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно