Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити

250 грн 200 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Білецька О., Витвицька С. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 576 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Білецька О., Витвицька С.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 576
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Підручники та посібники»

Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити

Довідник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та ДПА з української мови. Він укладений відповідно до чинної програми з української мови та літератури для середньої загальноосвітньої школи і програми ЗНО.
Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою та літературою.
Довідник призначений для підготовки до ЗНО і ДПА з української мови та літератури. Матеріал довідника укладено відповідно до вимог чинних програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та з урахуванням чинних навчальних програм з української мови та літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
Посібник складається із двох частин:
1. Українська мова;
2. Українська література.
Кожна з них містить поданий у доступній лаконічній формі теоретичний матеріал. А система тестових завдань різних рівнів та ступенів складності, що подані після теоретичної частини, допоможе повторити, узагальнити й систематизувати знання.
Тестові завдання розроблено у форматі ЗНО і подано у відповідних до вимог чинних програм ЗНО формах: завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на встановлення відповідності.
Наприкінці посібника подано ключі до завдань, що дасть можливість учневі реально оцінити свої знання із предметів й сприятиме кращій підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Передмова 3
ЧАСТИНА 1. УКРАЇНСЬКА МОВА
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Алфавіт 4
Наголос 7
Основні випадки уподібнення приголосних звуків 13
Спрощення в групах приголосних 17
Основні випадки чергування у – в, і – й 20
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів 24
Чергування о, е – і 27
Сполучення йо, ьо 30
Правила вживання м’якого знака (знака м’якшення) 32
Правила вживання апострофа 35
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 38
Правопис префіксів 42
Правопис суфіксів 46
Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 53
Правопис великої літери 60
Лапки у власних назвах 64
Написання слів іншомовного походження 68
Основні правила переносу слів з рядка в рядок 78
Написання складних слів разом і через дефіс 81
Правопис складноскорочених слів 83
Лексикологія. Фразеологія
Лексичне значення слова 86
Групи української лексики за значенням, походженням, вживанням, емоційним забарвленням 86
Багатозначні й однозначні слова 87
Пряме та переносне значення слова 87
Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 90
Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 103
Загальновживані слова. Терміни. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Застарілі й нові слова (неологізми) 107
Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 112
Поняття про фразеологізми 116
Будова слова. Словотвір
Будова слова 122
Спільнокореневі слова й форми того самого слова 122
Словотвір 125
Морфологія
Іменник 130
Прикметник 153
Числівник 167
Займенник 179
Дієслово 188
Дієприкметник 199
Дієприслівник 205
Прислівник 209
Службові частини мови 215
Вигук 232
Синтаксис
Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису 234
Просте двоскладне речення 239
Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні 248
Односкладне речення 257
Просте ускладнене речення 261
Складне речення 280
Складносурядне речення 281
Складнопідрядне речення 286
Безсполучникове складне речення 302
Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку 307
Способи відтворення чужого мовлення 314
Стилістика. Розвиток мовлення 330
Власне висловлення 338
Відповіді до тестових завдань з української мови 343
ЧАСТИНА 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Усна народна творчість
Народна лірика 345
Ліро-епічні жанри фольклору 347
Давня українська література
«Слово про похід Ігорів» 354
«Повість минулих літ» 356
Григорій Сковорода (1722–1794) 358
Література кінця XVIII – початку XX ст.
Іван Котляревський (1769–1838) 364
Григорій Квітка-Основ’яненко (Григорій Квітка) (1778–1843) 370
Тарас Шевченко (1814–1861) 375
Пантелеймон Куліш (1819–1897) 386
Іван Нечуй-Левицький (Іван Левицький) (1838–1918) 392
Панас Мирний (Панас Рудченко) (1849–1920) 397
Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) (1845–1907) 402
Іван Франко (1856–1916) 406
Література XX століття
Михайло Коцюбинський (1864–1913) 412
Ольга Кобилянська (1863–1942) 418
Леся Українка (Лариса Косач) (1871–1913) 422
Микола Вороний (1871–1938) 429
Олександр Олесь (Олександр Кандиба) (1878–1944) 430
Павло Тичина (1891–1967) 433
Максим Рильський (1895–1964) 437
Микола Зеров (1890–1937) 438
Володимир Сосюра (1898–1965) 440
Богдан-Ігор Антонич (1909–1937) 442
Микола Хвильовий (Микола Фітільов) (1893–1933) 445
Юрій Яновський (1902–1954) 450
Валер’ян Підмогильний (1901–1937) 453
Остап Вишня (Павло Губенко) (1889–1956) 458
Микола Куліш (1892–1937) 462
Олександр Довженко (1894–1956) 467
Андрій Малишко (1912–1970) 473
Василь Симоненко (1935–1963) 474
Василь Стус (1938–1985) 477
Іван Драч (1936) 479
Ліна Костенко (1930) 482
Олесь (Олександр) Гончар (1918–1995) 493
Григір Тютюнник (1931–1980) 498
Твори українських письменників-емігрантів
Іван Багряний (Іван Лозов’ягін) (1906–1963) 504
Євген Маланюк (1897–1968) 506
Сучасний літературний процес
Особливості літературного процесу кінця XX – початку XXI століття 512
Основні теоретико-літературні поняття
Роди і жанри літератури 524
Тропи 532
Види комічного 534
Поетичний синтаксис 535
Теорія віршування (версифікація) 536
Основні літературні стилі та напрями 539
Літературні угруповання (першої половини XX століття) 552
Відповіді до тестових завдань з української літератури 564
Список використаної літератури 567

Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 1 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 2 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 3 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 4 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 5 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 6 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 7 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 8 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 9 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 10 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 11 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 12 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 13 Довідник до ЗНО та ДПА. Українська мова та література : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно