Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота

Код: 9789663495446
170 грн 145 грн
Нет в наличии
Cравнить

Характеристики
Автор Авраменко О.М.
Рік видання 2019
Обкладинка тверда
Кількість сторінок 496
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 785
Видавництво «Грамота»

Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота

Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2020. Матеріал посібника також можуть використовувати вчителі під час проведення уроків для навчального тестування й контрольних робіт.

Мета цього навчального посібника - допомогти майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання самостійно підготуватися до виконання тестових завдань з української мови та літератури. Матеріал збірника укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для закладів загальної середньої освіти й нової програми до ЗНО-2020.

Книжка складається з двох частин: І - українська мова, ІІ - українська література. Кожна з них має таку будову: спочатку в доступній, стислій та зручній для засвоєння формі викладено необхідний теоретичний матеріал, проілюстрований прикладами. Після пояснення запропоновано вправи й завдання в тестовій формі , виконавши які кожний матиме можливість систематизувати знання за курс середньої школи. Формулювання й графічне оформлення завдань двох форм - на вибір однієї правильної відповіді й на встановлення логічних пар - максимально відповідають тестовому зошиту зовнішнього незалежного оцінювання.

Книжка стане в пригоді також учням 5- 10 класів під час вивчення відповідних тем, адже посібник містить значну кількість завдань, виконання яких дасть можливість набути практичних умінь і навичок з української мови та літератури.

Матеріал посібника вчителі можуть використовувати під час проведення уроків для навчального тестування, контрольних робіт , а також для додаткової самостійної роботи учнів у позаурочний час.

Від авторів 3

УКРАЇНСЬКА МОВА

Програма зовнішнього незалежного оцінювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Фонетика. Графіка. Орфоепія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Склад. Наголос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Найпоширеніші випадки чергування звуків...... . ... . .... .. .......... .. ... . 21

Орфографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о . . . . . . . . . . . . . . . 25

Правопис префіксів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗО

Спрощення в групах приголосних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Зміни приголосних при творенні слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Апостроф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Знак м'якшення (ь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Сполучення йо, ьо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Подвоєння літер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Написання слів іншомовного походження................ .. ... . . . ........ 61

Велика літера та лапки у власних назвах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Складні слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Правопис не з різними частинами мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Основні випадки чергування у-в, і-й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Основні правила переносу слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Лексикологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Фразеологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Будова слова. Словотвір ............... . ............... . . . . ... .. . .... ...... 108

Морфологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Іменник..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Прикметник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Числівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Займенник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Дієслово........... . ... . ......... . ....... . ........ . . ..... ............. . . 165

Дієприкметник . ........... ... .......... . ............ . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . 179

Дієприслівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Прислівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Службові частини мови та вигук. .. ............... . ........ .......... . ... 199

Прийменник...................................... ... . ... ........... . 199

Сполучник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 202

Частка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Вигук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Загальна морфологія.... . ... ....... .................. . ............... . .. 211

Синтаксис. Пунктуація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Словосполучення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Головні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Другорядні члени речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Класифікація речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Односкладні речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Ускладнене речення. . . .. .. . ......................................... . ... 236

Відокремлені члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Складне речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Пряма мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Стилістика. Розвиток мовлення ... . .... . ............... . ... . .... . . . .. . . . ... 310

Власне висловлення (розвиток мовлення) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Перелік слів з нормативним наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Програма зовнішнього незалежного оцінювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Усна народна творчість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Давня українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Григорій Сковорода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Література кінця XVIII - початку ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Іван Котляревський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Тарас Шевченко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Пантелеймон Куліш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Іван Нечуй - Левицький. .... .. ... .. . .... .... . ... . ..................... . .. 371

Панас Мирний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Іван Карпенко - Карий . . ........... . ... .. .......... . ..... . ........... . .... 380

Іван Франко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Література ХХ ст. .... . ... . ......... . ... .. .................................. 393

Михайло Коцюбинський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Василь Стефаник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Ольга Кобилянська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Лес я Українка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Поезія першої половини ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Микола Вороний ... . ... . . . ..... . ......... . .... . ............. . . . ........ 411

Олександр Олесь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Павло Тичина.... . ... ... ... .. . . . ..... ... ....... .. ....................... 412

Максим Рильський... . ..... . . . ...... . ..... . ... . .... . . . .................. 413

Володимир Сосюра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Богдан-Ігор Антонич ...... .. . .. . .. .. . ... . . . .......... .. . . .. . .. . ......... 414

Микола Хвильовий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Валер ' ян Підмогильний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 1 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 2 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 3 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 4 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 5 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 6 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 7 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 8 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 9 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 10 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 11 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 12 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 13 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 14 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 15 Довідник Авраменко ЗНО 2021 Українська мова та література. 1-ша частина : Грамота - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно