Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити

70 грн 60 грн
Cравнить

Автор: Воропаєва В.В. Скирда І.М. / Рік видання: 2020 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 184 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Вага, гр: 229 / Видавництво: «Весна»

Характеристики
Автор Воропаєва В.В. Скирда І.М.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 184
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 229
Видавництво «Весна»

ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити

Посібник розроблено відповідно до  Програми ЗНО з історії України 2021 р., він містить увесь курс “Історії України” з 6-11 клас.
У збірнику тестових завдань є тести до кожної теми з 24 завдань та 8 узагальнювальних тестів у форматі ЗНО (6 із них та ілюстрації для розпізнавання абітурієнтами  розміщено на сайті видавництв) Їх можна подивитись, якщо перейти  за посиланням 
Подання матеріалу базується на смисловому (логічному  )запам’ятовуванні, з опорою на розуміння матеріалу в процесі опрацювання.
Після опрацювання тренувальних варіантів і заповнення бланків відповідей користувачі посібника мають можливість перевірити свій рівень підготовки до участі у ДПА та ЗНО за правильними відповідями, поданими до кожної теми в кінці посібника.

На сучасному етапі формування освіти ефективним інструментом навчального моніторингу звань учнів є тестові завдання. Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких: 
- можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми;
- об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу;
- створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів;
- стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів;
- охопити тестуванням значну кількість учнів.
Основною метою даного навчального посібника є формування ключових та історичної компетентностей учнів , необхідних для успішного проходження ДПА/ЗНО . Він розроблений з урахуванням мети, змісту та результатів навчально-пізнавальної діяльності, які закладені в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальній програмі та Програмі ЗНО з історії України.
Навчальний посібник охоплює шкільний курс з історії України від найдавніших часів до сьогодення . Він надає можливість перевірити рівень сформованості в учнів передовсім історичної компетентності, до елементів якої належать:
- хронологічна компетентність - уміння орієнтуватися в історичному часі, встановлювати близькі та далекі причинно-наслідкові зв'язки, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах,  виявляти зміни життя суспільства;
- просторова компетентність - уміння орієнтуватися в історичному просторі та знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства, господарства, культури і природного довкілля;
- інформаційна компетентність - уміння працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначати їх надійність, виявляти і критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел;
- логічна компетентність - уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ, ставити запитання та шукати відповіді, розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти різні його інтерпретацїї;
- аксіологічна компетентність - уміння формулювати оцінку історичних подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідного часу чи відповідної групи людей, осмислювати зв'язки між історією і сучасним життям.
Навчальний посібник можна використовувати для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, самоперевірки своїх знань і вмінь, тренуватися заповнювати бланки відповідей.
У кожній темі представлено 24 тестових завдання різних типів:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (.№ 1-18). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учень вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей .
2. Завдання на встановлення правильної послідовності (.№ 19-20). До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга - цифрі 2, третя - цифрі 3, четверта - цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учень правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей.
3. Завдання на встановлення відповідності (No 21- 22). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність
інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити •логічні пари•). Завдання вважається виконаним, якщо учень правильно зробив позначки ва перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей.
4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (.№ 23- 24). До кожного завдання пропонується сім варіантів
відповіді , серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учень вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей·.
Наприкінці навчального посібника розміщено 2 узагальнювальних тести у форматі ЗНО (ще 6 тестів та ілюстрації для розпізнавання абітурієнтами - на сайті видавництва) та зразок бланка відповідей, а також відповіді для самоконтролю.
Посібник може бути корисним для учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки до державної підсумкової атестації , зовнішнього незалежного оцінювання , а також для самоконтролю.

ПЕРЕДМОВА ..... . . .... . .. . . ................ · ... .. . ... : .. . ...... . ... . ................ 3
ТЕМА 1- 2.
Вступ до історії України. Стародавня історія України .......... . .. . . ...... . . ..... ........ ... 5
ТЕМА3.
Русь-Україна (Київська держава) ..... . ... ..... . ...... . ...... . ...... .. ..... . ... ... . ...... 10
ТЕМА4 .
Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). :Монгольська навала ....... ... ........... . 15
ТЕМА5 .
Руські удільні князівства у складі іноземних держав
у другій половині XIV - першій половині XYJ ст. Кримське ханство . .. . ............ .. . ... .... 20
ТЕМА6.
Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст ............ ..... ....... .. . 25
ТЕМА 7.
Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині ХVП ст .. . . ...................... 30
ТЕМА8.
Національно-визвольна війна українського народу середини ХVП ст . ... .... .. .. .. . ...... . .. .. 35
ТЕМА9.
Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр. XVII ст . . ............ . .............. . ..... .... ... 40
ТЕМА10.
Українські землі наприкінці ХVП ст. -- в першій половині XVIII ст .. . . ........ . .. .. .......... 44
TEМAll.
Українські землі в другій половині XVIII ст ........ ... ..... ... ..... .. . . ... .......... .. ... . 49
ТЕМА 12.
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII -
в першій половині ХІХ ст ........ ....... ......... : . . ....... . ..... .... .. ..... ........ .. . 54
ТЕМА13 .
Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІП -
в першій половині ХІХ ст .. ....... .. ........ .. .... ... . . ... . ........ · . ............ .. .. .. . 59
ТЕМА 14.
Культура в Україні кінця XVIII - першої половини ХІХ ст . _. . . ...... .... .. . . . . . .. . .... ...... 63
ТЕМА 15.
Українські землі у складі Російської ім перії в другій половині ХІХ ст .. . .. . .. . .... ....... ...... 68
ТЕМА16.
Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст ... . ..... .. ........ .. .. . . 73
ТЕМА 17.
Культура України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст . ............. . . .... ... .. ....... 77
ТЕМА 18.
Українські землі у складі Російської імперії протягом 1900-1914 рр. . ... . . ... .. .. ...... . ..... 83
182
ТЕМА 19.
Українські землі у складі Австро-Угорщини впродовж 1900- 1914 рр . ..... .... . . . .. ... .. . . . . .. 88
ТЕМА20.
У країна в роки Першої світової війни .... ....... ... ....... ... . . ...... .... ... . . ..... ... .. . 93
ТЕМА21 .
Початок Української революції . . ..... ... . ...... " . .. .. . ... : . . .......... . ......... .... .. . 98
· ТЕМА22.
Розгортання Української революції. Боротьба ЗR відновлення державності ....... .. . .. . . .. .. .. 103
ТЕМА. 23.
Встановлення комуніс1•ичного тоталітарного режиму в Україні . . . .... .... .................. 109
ТЕМА24.
Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні .... . . .... . . . . . .. . . ....... . .. 114
ТЕМА25.
Західноукраїнські землі в міжвоєнний період ...... . . ...................... .. .... . . . ..... 119
ТЕМА26.
Україна в р61ш Другої світоDОЇ війни ......... . ......... . . , .. . .... .. . . .. .. ... ..... . ... . . 124
ТЕМА27.
Україна в перші повоєнні роки ............ . . .. : ........ .... .. . . .. ....... . . ............. 129
ТЕМА28.
Україна в умовах десталінізації . ..... . · ......... .. · . .... .. ..... . ..... ............ ....... 134
ТЕМА29.
Україна в період загострення кризи радянської системи .......... .. . . ..... .. ... . . . .... . ... 138
ТЕМА30.
Відновлення незалежності України . .. . . ... . .......... . . . ... . ....... . ... . · .............. 142
ТЕМА31.
Становлення України як незалежної держави " .. . ..... .... . ......... ... ... . . ... .. ..... . . . 146
ТЕМА32.
Творення нової України . ... . .. . . . ........ . .... ........ ...... . ... . ..... .. .. . . .. .... ... 150
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ТЕСТ No 1 У ФОРМАТІ ЗНО
ЧАСТИНА!
Історія України ХХ - початку ХХІ ст . . . . .............. . .. ... . . . .. ......... . . . ........ . 154
ЧАСТИНА2
Історія Украї~и від найдавніших часів до кінця ХІХ століття ....... . . . ................ . .. . . 160_
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ТЕСТ No 2 У ФОРМА ТІ ЗНО
ЧАСТИНА І
Історія України ХХ -- початку ХХІ століття .. . ... . .................. .. .... . ..... . . . . .. . . 165
ЧАСТИНА2
Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ... .. . . . . ... . . . . . .... . .... .. . ......... 171
Перелік правильних відповідей до тестових завдань .. . .. .. . ... . .... .. . . ..... .. .. . . .. ...... 1 78
· Відповіді до узагальнювальних тестів у форматі ЗНО .... ...... . .. ....... . .. . ..... . . .... ... 180

ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 1 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 2 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 3 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 4 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 5 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 6 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 7 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 8 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 9 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 10 ЗНО 2021 Збірник тестів. Історія України : Воропаєва В., Скирда І. Весна купити - 11
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно