Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити

Код: 9789661786829
155 грн 140 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Гальперіна А., Забєлишинська М. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 464 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 525 / Видавництво: «Літера»

Характеристики
Автор Гальперіна А., Забєлишинська М.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 464
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 525
Видавництво «Літера»

ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити

Математика. Комплексне видання : Довідник з математики з тренувальними вправами, 5-11 класи. Тести] / [А. Р. Гальперіна, М. Я. 3абєлишинська, Ю. О. 3ахарійченко, В. В. Карпік , О. В. Школьний]. - 15-те вид" перероб. та доп. - Київ: «Літера ЛТД», 2021. - 464 с. - (Серія «Зовнішнє незалежне оцінювання»).

Видання укладено відповідно до нової програми 3НО з математики і складається з двох частин. Частина І - довідник, який охоплює весь шкільний курс математики і містить матеріал як рівня стандарту, так і профільного рівня. До кожної теми наведено короткі підсумки і тренувальні вправи, а також відповіді до вправ. Частина ІІ містить 18 тестів для підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, а також короткий математичний довідник. Наведено бланки відповідей, розв'язання значної кількості завдань, докладні розв'язання завдань з повним розв'язанням, відповіді (бланк А).

Видання дозволить системно оновити та поглибити знання й ефективно підготуватися до ДПА і 3НО.

Призначено для випускників закладів загальної середньої освіти, абітурієнтів, учителів математики.

Державна підсумкова атестація (ДПА) і зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – це серйозний іспит. Його проведення спирається на технологію, розроблену Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У тестах поряд із простими завданнями підібрано й досить складні, а також такі, що перевіряють логіку мислення й уміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях.

Необхідно усвідомлювати, що справжнього успіху на зовнішньому незалежному оцінюванні можна досягти лише за умови дуже серйозного ставлення до підготовки. При цьому неабияку роль відіграє ознайомлення із бланками відповідей та правилами їх оформлення - це дозволить зекономити час на іспиті й уникнути прикрих технічних помилок: бланк відповідей А опрацьовує комп'ютер, і неправильне оформлення навіть правильної відповіді сприймається ним як помилка. І все-таки головне - предметна підготовка.

Досвід проведення і перевірки зовнішнього незалежного оцінювання з математики показує: - учні недостатньо володіють програмовим матеріалом і не вміють його застосовувати; - оформлення тестових робіт не завжди відповідає висунутим вимогам, що унеможливлює комп'ютерне опрацювання бланка відповідей А;

- більшість учнів не вміють розподіляти час та розраховувати свої сили у ході написання тестових робіт.

Зазначимо, що 2021 року ДПА стає обов'язковим для кожного учня іспитом для отримання документа про освіту. Основна маса учнів проходить підготовку до ДПА і ЗНО в класі, під керівництвом шкільного вчителя. Пропоноване видання стане неоціненним помічником і для вчителів, і для учнів у ході підготовки на уроках математики в школі; крім того, за його допомогою учні можуть готуватися до тестування самостійно.

У 2022 році передбачена дворівнева державна підсумкова атестація для здобувачів повної середньої загальної освіти – залежно від того, на якому рівні вони вивчали математику - на рівні стандарту чи на профільному рівні.

ЗНО при цьому передбачено тільки однорівневе (профільний рівень)

Отже, усі здобувачі повної середньої загальної освіти складають один тест з математики і для ДПА, і для 3НО, а не два різні тести. Однак для ДПА на рівні стандарту зараховується виконання лише тих завдань тесту, які спрямовані на оцінювання базових компетентностей з математики. Для ДПА на профільному рівні і для 3НО зараховується виконання всіх завдань тесту профільного рівня.

Зверніть увагу!

У 2022 році в зошитах із завданнями сертифікаційних робіт надаються довідкові матеріали - таблиця квадратів чисел від 10 ДО 49; формули скороченого множення, властивості степенів і логарифмів, відомості про модуль числа і корені квадратного рівняння; формули п-го члена і суми перших п членів арифметичної та геометричної прогресій; формула ймовірності та основні формули комбінаторики; таблиці похідних і первісних елементарних функцій, формула Ньютона - Лейбніца; основні тригонометричні формули і таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів; формули для знаходження елементів і площ геометричних фігур, об'ємів і площ поверхонь геометричних тіл; основні формули, пов'язані з координатами і векторами.

ЗМІСТ
ВСТУП з
ЧАСТИНА І ДОВІДНИК З МАТЕМАТИКИ. 5-11 КЛАСИ

(М. Я. Забєлишинська)
АРИФМЕТИКА

Натуральні числа і дії над ними..........12

Звичайні дроби........................14

Десяткові дроби.......................16

Порівняння та округлення натуральних

чисел і десяткових дробів...............17

Відсотки.............................18

Масштаб.............................18

Діаграми.............................18

Числовий промінь.....................19

Подільність натуральних чисел..........19

Дії над звичайними дробами............22

Відношення та пропорції................24

Приклади розв'язування типових завдань. . 25

АЛГЕБРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНІ ФУНКЦІЇ

Дійсні числа..........................31

Множини чисел.......................31

Вирази..............................33

Одночлени............................34

Многочлени..........................35

Раціональні вирази....................37

Корені. Ірраціональні вирази............39

Узагальнення поняття степеня...........41

Логарифм числа.......................42

Модуль і його властивості...............42

Функції та графіки....................44

Тригонометричні функції...............53

Рівняння.............................60

Системи рівнянь.......................73

Нерівності............................78

Системи нерівностей з одшсю змінною .... 84

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Послідовності.........................85

Гравнця ............................. 86
Похідна..............................89

Інтеграл і його застосування.............91

КОМБІНАТОРИКА. ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ. МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

Елементи комбінаторики................93

Початки теорії Ймовірностей............94

Вступ до статистики...................95

ГЕОМЕТРІЯ

Планіметрів............................96

Основні властивості найпростіших

геометричних фігур....................96

Доведення від супротивного........... 104

Приклади розв'язування типових задач. . . 104

Чотирикутники......................107

Трикутники.........................111

Рух................................114

Подібність фігур....................116

Кути, иов’язаиі з колом...............118

Вписані й описані чотирикутники.......119

Розв'язування трикутників.............120

Многокутники.......................122

Площі фігур.........................125

Стереометрія.........................127

Основні поняття стереометрії...........127

Миогогранникк......................137

Тіла обертання.......................145

Об'єми тіл...........................147

Комбінації геометричних тіл...........149

Координати та аектори..................152

Декартові координати на площині.......152

Вектори на площині...................154

Декартові координати в просторі........156

Вектори в просторі....................158

ЧАСТИНА II ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА ТРЕНУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК
(Ю. О. Захарійченко, В. В. Карпік)
Передмова до частини II...............161

Алгебра і початки аналізу..............163

Числа і вирази.......................163

Рівняння, нерівності та їх системи.......167

Функції.............................169

Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики .... 177
Геометрія...........................178

Планіметрія.........................178

Стереометрія........................187

Відповіді............................191
ЧАСТИНА III ТЕСТИ
(А. Р. Гальперіна, Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний)
Передмова до частини III...............207

ТЕСТИ

Тесі-1..............................209

Тест 2..............................217

Тест 3..............................225

Тест 4..............................232

Тест 5..............................240

Тест 6..............................248

Тест 7..............................256

Тест 8..............................264

Тест 9..............................272

Тест 10.............................280

Тест 11 .............................288

Тест 12.............................296

Тест 13.............................304

Тест 14..............................312

Тест 15.............................320

Тест 16..............................328

Тест 17.............................336

Тест 18.............................344
РОЗВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДІ

Тест 1..............................355

Тест 2..............................360

Тест 3..............................365

Тест 4..............................371

Тест 5.............................378

Тест 6..............................383

Тест 7..............................386

Тест 8..............................390

Тест 9..............................394

Тест 10.............................397

Тест 11.............................400

Тест 12.............................404

Тест 13................. 406

Тест 14..............................410

Тест 15.............................414

Тест 16..............................419

Тест 17..............................422

Тест 18.............................426

Відповіді (Бланк А)...................430

КОРОТКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК----439

ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 1 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 2 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 3 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 4 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 5 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 6 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 7 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 8 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 9 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 10 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 11 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 12 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 13 ЗНО 2022 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А., Забєлишинська М. Літера. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно