Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити

Код: 9789661786188
150 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Кобернік С., Коваленко Р. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 416 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 472 / Видавництво: «Літера»

Характеристики
Автор Кобернік С., Коваленко Р.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 416
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 472
Видавництво «Літера»

ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити

Посібник містить виклад основних навчальних тем із географії, передбачених програмою зовнішнього незалежного оцінювання, тренувальні тести до кожної теми і типові тестові завдання у форматі ЗНО.
Посібник допоможе систематизувати й поглибити знання з навчальних курсів географії («Загальна географія•, «Географія материків та океанів•, «Фізична географія України•, «Населення України та світу•, «Україна і світове господарство• , «Регіони та країни•), потренуватися у виконанні завдань, розроблених на зразок тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання.
Для зручності роботи з навчальним матеріалом пропонуються узагальнюва:~ьні таблиці, схеми, малюнки, перелік ключових питань і тематичних карт. У се це сприятиме швидкому та якісному повторенню значного за обсягом географічнqго матеріалу.
Призначено для випускників закладів загальної середньої освіти , абітурієнтів, учителів географії.

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
Тема: СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ . . ........... З Форми земної поверхні ............. .. . ... .. 32
Зображення земної поверхні на малюнку, плані, Рельєф дна Світового океану ................. 35
карті тощо ............................... З Мінерали і гірські породи . .... ..... ..... .... Зб
Масштаб ................................ 4 Тестові завдання . . ........ . ....... . ...... 37
Сторони горизонту. Способи орієнтування
на місцевості'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 5
Абсолютна і відносна висота точок. Зображення
рельєфу на плані та карті ... ..... ... .......... б
Особливості картографічного зображення . Типи
географічних карт . ......... .. ..... ... ..... 7
Градусна сітка Землі . Географічні координати ....... 9
Картографічні проекції ................ . . .. .. 9
Способи зображення географічних об'єктів
і явищ на картах . ......................... 11
Читання топографічних карт .... ...... .. ..... 13
Топографічні знаки ........................ 15
Визначення географічних координат
Тема: АТМОСФЕРА І КЛІМАТ .................. 39
Будова атмосфери ........................ 39
Погода ... ..... ..... ................ .. . 40
Температура повітря ...................... 40
Атмосферний тиск ........................ 41
Атмосферний тиск і вітер ................... 42
Вологість повітря ........... ........ .. . . . . 43
Хмарність та атмосферні опади . . ............. 44
Клімат. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація
та підстильна поверхня ..................... 45
Кліматотвірні чинники. Атмосферна циркуляція .... 46
Повітряні маси. Атмосферні фронти .. ...... .... 47
Кліматичні пояси й області Землі ...... . ....... 48
за топографічною картою . .. .... ... ..... .... 1 б Тестові завдання . . . . . . . . . . . .... .......... 49
Прямокутні координати .... ...... . ....... .. 1 б
Визначення відстаней, площ, висот
за топографічною картою ................... 17
Тестові завдання ... . ..... ...... . ..... .... 18
Тема: ГІДРОСФЕРА .......... .... . ....... .. 51
Склад гідросфери. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 51
Світовий океан та його частини . ......... . .... 52
Тема: ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ПАРАМЕТРІВ
І РУХІВ ЗЕМЛІ ЯК ПЛАНЕТИ . ... .... ..... ... ... 20
Форма та розміри Землі .................... 20
Властивості вод Світового океану ....... . ...... 53
Рухи води у Світовому океані .......... . ...... 54
Господарське значення морів та океанів ......... 56
Річки ................................. 57
Рухи Землі в Сонячній системі .... .. ..... ..... 20
Тропіки і полярні кола ..................... 21
Озера ... . . . ... ... . . ......... . . . ....... 58
Болота .............. .. .............. . . 59
Зміна часу на Землі .... . . . .... .... ... ...... 22
Тестові завдання .. . .... ...... . .... ....... 23
Підземні води ........................... 60
Льодовики та багаторічна мерзлота ............ 60
Тема: ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ . .... . ......... .... 24 Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... б 1
Внутрішня будова Землі .......... . ....... .. 24
Зовнішні сили Землі. Вивітрювання .. .. ... ...... 25
Робота текучих вод .... .... . ....... . . . ..... 26
Робота вітру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 27
Робота льодовиків .... ... .. .. . ............ 27
Внутрішні сили Землі . Рухи літосфери ....... ... . 28
Внутрішні сили Землі. Магматизм ... . ...... ... . 30
Походження материків і океанів ... .. ...... ... . 31
Тема : БІОСФЕРА .... . ................ .. ... 63
Біосфера, її склад і межі ..................... 63
Взаємозв'язок біосфери з іншими оболонками Землі 64
Тема: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ .... ........ . .... 65
Географічна оболонка - найбільший природний
комплекс Землі .......................... 65
Природні комплекси Землі .......... ... . .... 66
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 68
Розділ 11. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
Тема: ОКЕАНИ .. . ........................ 70 Північна Америка ... ......... . ...... . .... . 82
Тихий океан ..... .............. ... . . .... 70 Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86
Атлантични й океан ... ..... .. .. .. . .. ....... 71 Південна Америка . . . ..................... 87
Індійськи й океан ...... ............. ...... 72 Тестові завдання . ................. : ...... 91
Північни й Льодовитий океан ..... ... ... ...... 73 Африка ......... . . .. .... . .............. 92
Тестові завдання . . .... ... ........... .' .... 75 Тестові завдання . . ...... . ................ 95
Тема: МАТЕ РИКИ ... ...................... 76
Євразія ..... • ........ .................. 76
Тестові завдйkня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
Австралія . . . ... . . . . . .... ....... ..... . .. 97
Антарктида ...................... .. ..... 99
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
478
Розділ ІІІ. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Тема: УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ ............... 102
Формування території України як держави ...... 102
Геогра фічне положення України .............. 105
Україна на карті годинних поясів ...... . ...... 108
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Тема: РЕЛЬЄФ. ТЕКТОНІЧНА, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА.
МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ .............. ....... 110
Форми земної поверхні та рельєф України ....... 11 О
Тектонічні структури України . .... ........... 112
Геологічна будова території України ..... ...... 114
Типи рельєфу за походженням ... .... ........ 115
Мінеральні ресурси України. Паливні корисні
копалин и ............. . ..... .......... 117
Рудні та нерудні корисні копалини ............ 118
Тема: КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ..... ...... 120
Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація .... .... 120
Атмосферна циркуляція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Регіональні відмінності клімату в Україні . . ...... 122
Вплив погодно-кліматичних умов на господарську
діяльність . . ... . . ... .. ........ .. ... ... . 124
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Тема: ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ ........ 127
Основні характеристики річки ............... 127
Найбільші річкові системи України .. . . ..... ... 128
Лимани й озера ..................... . . .. 131
Розділ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Тема: ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ
СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ Й УКРАЇНИ ........... 176
Динаміка чисельності населення світу й України ... 176
Природний рух населення світу й України ....... 179
Міграції населення ............. . . . . ...... 181
Статево-віковий склад населення ............. 183
Тема: РОЗСЕЛЕННЯ ................... .... 185
Густота населення . ...................... 185
Населені пункти ... .. ......... . .......... 187
Урбанізація . . .......................... 1190
Розділ V. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Тема. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І СВІТОВЕ
ГОСПОДАРСТВО ............... .......... 208
Національна економіка ........... ... ...... 208
Секторальна модель економіки ....... ....... 210
Форми суспільної організації виробництва .... .. 212
Форми просторової організації виробництва ..... 214
Чинники розміщення виробництва .... ...... . . 215
Світове господарство та його формування .. ..... 216
Типи економічних систем .. . ... , ..... · ...... 219
Типізація країн світу за рівнем економічного . ,
розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Тестові завдання . . . . . . .... . ....... ...... 226
Болота, підземні води. Водні ресурси України,
шляхи їх раціонального використання .... . .... 133
Тема: rРУНТИ ТА rРУНТОВІ РЕСУРСИ. РОСЛИННІСТЬ.
ТВАРИННИЙ СВІТ ..................... . .. 135
Умови Грунтоутворення ............ ... .... 1 З5
Основні типи Грунтів України. rрунтові ресурси ... 1 Зб
Рослинний покрив України .. ............... 1 З9
Тваринний світ України .... .. .. . ... . . . .... . 141
Тестові завдання ...... .... .............. 14З
Тема: ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ . . ..... . ...... .. . 145
Ландшафт як просторово-цілісна система .. .. ... 145
Районування природних ландшафтів України .. .. . 147
Зони мішаних і широколистих лісів ............ 148
Лісостепова зона ....... .. ... ...... .. . ... 151
Степова зона України ................... .. 153
Українські Карпати ............ ........... 156
Кримські гори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Чорне море ............ . ..... . ......... 161
Азовське море . ......................... 163
Тема : ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ . . ........ . . .. 166
Використання природно-ресурсного потенціалу
України та його наслідки . .... .. .. ...... ... . 166
Природокористування в умовах сталого розвитку . 168
Природно-заповідний фонд України .. ... ...... 169
Тестові завдання ...................... .. 174
Тема: ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ........... 193
Етнічний склад населення світу ........... , .. 19З
Національний склад населення України ......... 195
Тема. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ .. ........ 200
Географія світових і національних релігій ....... 200
Тема. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ . .. 203
Трудові ресурси й економічно активне населення .. 203
Проблеми зайнятості населення в Україні . . ..... 205
Тестові завдання .. .... .... ..... . .. . ..... 206
Тема. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА ...... 228
Загальна характеристика сіл1>ського господарства . 228
Місце сільського господарства в економіці України. 233
Рослинництво України .. .. . ..... . . . ....... 235
Тваринництво та рибне господарство України . ... 238
Лісове господарство .... .. .. .......... . ... 240
Мінеральні ресурси . Видобування вугілля, нафти і
природного газу в світі .................... 241
Видобування кам'яного вугілля, нафти та природного
газу в Україні ............... . .. ..... ... . 244
Видобування металічних руд і нерудної сировини
в світі ............. .... ... .... . .. . .. .. 246
Видобування металічних руд і нерудної сировини в
Україні ................. .... . ......... 248
Тестові завдання . . ...... ................ 250
Тема. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА ...... 252
Виробництво та постачання електроенергії ...... 252
Електроенергетика України .... . . . .......... 256
Значення та структура металургійного виробництва.
Чорна металургія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Кольорова металургія ........... .. .... .... 261
Чорна металургія України .................. 262
Кольорова металургія України ............. .. 264
Значення та особливості технологій хімічного
виробництва .... .............. ......... 266
Хімічне виробництво в Україні та світі .......... 269
Виробництво деревини й паперу .. ........... 271
Тестові завдання ........................ 275
Роль і струкТура виробництва машин
та устаткування ......................... 276
Виробництво машин та устаткування в Україні .... 280
Машинобудування світу .. ......... .. . .. .. . 28З
Розділ VI. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ
Тема : СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ ... ..... З 15
Політична карта ....... . .. ...... ......... З15
Регіони світу за класифікацією ООН .. ......... З 17
Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ .... . . З19
Сучасна політична карта Європи ............. З19
Інтеграційні процеси в Європі ...... ......... З20
Природні умови та природні ресурси Європи .... З2З
Населення Європи : демографічні процеси ....... З25
Структура населення та урбанізаційні процеси
в Європі ............. . ...... .......... З26
Особливості економіки країн Європи. Первинний
сектор економіки ... ..... ....... . ...... .. З28
Вторинний сектор економіки країн Європи ... .. . ЗЗ1
Третинний сектор економіки країн Європи ...... ЗЗ4
Німеччина ... ............... ....... .... ЗЗ8
Велика Британія ... . ...... .. ............. З41
Франція .............................. З46
Італія ....... ... ... . . . . ...... · ..... . . . . З50
Польща ... ....... .. .. ....... ......... З54
Білорусь ....... ........... .. .......... З56
Росія .. . ....... ........... . .... .... .. З59
Тестові завдання . ........... ......... ... З64
Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ ...... ... З68
Сучасна політична карта Азії . ... ........ .. . . З66
Природн і умови, природні ресурси
та населе ння Азії ........................ З68
Особливості економі ки країн Азії. Первинний
сектор економіки ..... ................... З71
Вторинни й сектор екон оміки країн Азії .... . : ... З74
Третинний сектор економіки . Нерівномірність
економ ічного розвитку субрегі онів Азії ....... .. З75
Японія . . ......... ......... . ........ .. З78
Китай ..... ........ . . ............. .... З8З
Особливості виробничого процесу та чинники
розміщення підприємств із виробництва тканин,
479
одягу, взуття ..... .... . .. . . ............. 285
Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі. 287
Народні промисли в Україні .. .. ............ . 290
Виробництво харчових продуктів та напоїв в Україні 292
Тестові завдання ............... .. .. ... .. 295
Тема. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА ...... 297
Значення та структура сфери послуг. Послуги
зв'язку та транспорту ..................... 297
Транспорт України ....................... 299
Транспорт світу ........ .. .. ... . ......... ЗО2
Торгівля як вид послуг .................... ЗО5
Зовнішня торгівля України ...... ... .. . .... . . ЗО6
Туризм як складник національної економіки ..... ЗО8
Туризм в Україні ............. ......... . . . З10
Освіта і наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З 1 О
Фінансові послуги .. .. .. . ......... .. . ... . З 11
Комп ' ютерне програмування .... ........... . З 12
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З 1 З
Індія ................................. З90
Тестові завдання ........................ З95
Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКИ ..... З97
Сучасна політична карта Америки ............ З97
Природніумовиіприродніресурси.Населення
Америки .............................. З99
Особливості економіки країн Америки. Первинний
та вторинний сектори економіки ... .......... 401
Третинний сектор економіки. Нерівномірність
економічного розвитку субрегіонів Америки ..... 405
Сполучені Штати Америки ......... .. ... .... 407
Канада ....... ... . .. .... ...... . ....... 41З
Бразилія ...... . . .... .. ................ 417
Тестові завдання ... ..... . . .. ... . ... ..... 422
Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ ...... 424
Сучасна політична карта Африки ............. 424
Природні умови, природні ресурси та населення
Африки . ................ ..... ........ 426
Особливості економіки країн Африки .......... 428
Єгипет ............................... 4З2
Південно-Африканська Республіка (ПА Р) ........ 4З6
Тестові завдання .......... r •••••••••••• • 440
Тема: ОКЕАНІЯ ............. .......... ... 44З
Австралія .. . . . .......... ....... ....... 44З
Мікронезія. Меланезія . Полінезія ........... . . 448
Тема: ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ... ....... 452
Тестові завдання . . . . . . . . . . ..... . .. ... ... 458
ТЕСТИ у ФОРМАТІ зна .................... 460
ВІДПОВІДІ

ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 1 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 2 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 3 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 4 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 5 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 6 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 7 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 8 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 9 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 10 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 11 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 12 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 13 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 14 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 15 ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання: Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно