Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити

Код: 9789661786898
250 грн 200 грн
Нет в наличии
Cравнить

Характеристики
Автор Альошина М. О., Богданова Г. С.
Рік видання 2022
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 400
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 578
Видавництво «Літера»

ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити

Видання допоможе учням оновити й узагальнити знання, ефективно підготуватися до ЗНО 2024 з фізики, закріпити навички самостійної роботи з довідковою літературою.

Посібник складається з трьох частин.
Перша частина являє собою довідник, супроводжений прикладами розв’язування завдань та завданнями для самостійного розв’язання. Теоретичний матеріал складається з розділів, що відповідають тематичним блокам програми ЗНО з фізики. Чітка структуризація матеріалу, ілюстрованого схемами, рисунками й таблицями, дозволяє поглибити й оновити знання. Розділи довідника доповнено прикладами розв’язування тестових завдань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді супроводжені аналізом типових помилок, яких припускаються учні під час написання тестів, та розбором неправильних тверджень. Завдання на встановлення відповідності мають обґрунтування вибору варіанта відповіді. Завдання з короткою відповіддю мають докладні розв’язання. У цій частині посібника також наведено тестові завдання для самостійного розв’язання та відповіді до них.
У другій частині наведено прийоми розв’язування типових задач з рекомендаціями та коментарями. Усі задачі систематизовано за темами і підтемами шкільного курсу фізики. Як типові серед інших задач використовувались задачі, аналогічні тим, які найчастіше зустрічаються у тестах ЗНО (вони мають позначку *).
Форма подання матеріалу спрямована на розвиток в учнів уміння аналізувати зміст задачі, на усвідомлення фізичної суті процесів, які розглядаються. Матеріал структуровано таким чином, щоб передусім були зрозумілими принцип і логіка розв’язання певного типу фізичної задачі. Для кращого усвідомлення доцільності кожного кроку розв’язання задіяно систему посилань; запропоновано низку задач для самостійного розв’язання та відповіді до них.
У третій частині наведено 5 варіантів тесту у форматі ЗНО. Зміст тесту відповідає програмі ЗНО з фізики. Таким чином, кожний варіант тесту містить завдання трьох форм.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20) складаються із запитання
та чотирьох варіантів відповідей, серед яких тільки один є правильним. Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибрано і позначено у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є правильний; в) не позначено жодного варіанта відповіді.
Завдання на встановлення відповідності (№ 21-24) складаються із вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). Необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами, — утворити логічні пари. Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибрано і позначено у бланку відповідей правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4).
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25-34) потребують отримання числового результату відповідно до вимог. Розв’язання у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
Завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками. Кількість завдань у блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання тієї чи іншої теми.
До кожного варіанту тесту вміщено докладні розв’язання, супроводжені відповідним алгоритмом або коментарем, а також відповіді у вигляді правильно заповнених бланків відповідей.
Тести допоможуть учням навчитися правильно оцінювати свої можливості й час, відведений на виконання. В тексті завдань містяться всі необхідні довідкові дані, після кожного тесту наведено таблицю префіксів до позначень одиниць та бланк відповідей, який учні мають заповнити. Наприкінці посібника вміщено періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Вступ
Частина І. Навчальний довідник з прикладами та завданнями
МЕХАНІКА , 8
1. Основи кінематики 8
1.1. Основні поняття 8
1.2. Операції з векторними величинами. . 9
1.3. Фізичні величини, які характери¬зують механічний рух 10
1.4. Відносність механічного руху 11
Приклади розв’язування тестових завдань 11
Тестові завдання для самостійного розв’язання 13
1.5. Прямолінійний рух 13
Приклади розв’язування тестових завдань 16
Тестові завдання для самостійного розв’язання 18
1.6. Криволінійний рух 19
Приклади розв’язування тестових завдань 20
Тестові завдання для самостійного розв’язання 22
2. Основи динаміки 23
2.1. Основні поняття 23
2.2. Фізичні величини 23
2.3. Закони Ньютона 24
Приклади розв’язування тестових завдань 25
Тестові завдання для самостійного розв’язання 27
2.4. Сили в механіці 27
Приклади розв’язування тестових завдань 31
Тестові завдання для самостійного розв’язання 35
2.5. Механіка твердого тіла 36
Приклади розв’язування тестових завдань 37
Тестові завдання для самостійного розв’язання 39
3. Закони збереження в механіці 40
3.1. Імпульс. Закон збереження імпульсу 40
3.2. Енергія. Закон збереження енергії. . . 40

Приклади розв’язування тестових завдань 42

Тестові завдання для самостійного розв’язання 44
3.3. Механічна робота. Потужність .... 45
3.4. Прості механізми 46
Приклади розв’язування тестових завдань 48
Тестові завдання для самостійного розв’язання 50
4. Елементи механіки рідин та газів 51
4.1. Тиск. Сил а тиску 51
4.2. Гідростатичний тиск. Сполучені посудини 51
4.3. Архімедова сила. Умови плавання тіл 52
4.4. Атмосферний тиск та його вимірювання 53
Приклади розв’язування тестових завдань 55
Тестові завдання для самостійного розв’язання 57
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА. . 58
1. Основи молекулярно-кінетичної теорії. . . 58
1.1. Основні положення молекулярно-кіне- тичної теорії та їх дослідне обґрунту-вання 58
1.2. Маса атомів і молекул 59
1.3. Молярна маса. Кількість речовини 59
1.4. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ ідеального газу 59
1.5. Температура. Термодинамічна пікала температур Кельвіна 60
1.6. Середня квадратична швидкість поступального руху молекул ідеального газу. 60
2. Властивості газів (газові закони) 61
2.1. Рівняння стану ідеального газу .... 61
2.2. Газові закони 61
2.3. Закон Дальтона 62
Приклади розв’язування тестових завдань 62
Тестові завдання для самостійного розв’язання 66
3. Властивості пари 67
3.1. Пара. Випаровування і конденсація. . 67
3.2. Насичена і ненасичена пара 68
3.3. Вологість повітря. Точка роси 68
3.4. Кипіння. Перегріта рідина 69
4. Властивості рідин 70
4.1. Особливості поверхневого шару рідини 70
4.2. Явище змочування. Капілярні явища 71
5. Властивості твердих тіл 72
5.1. Кристалічні та аморфні тіла. їхні властивості 72
5.2. Механічні властивості твердих тіл. . . 72

Приклади розв’язування тестових завдань 73
Тестові завдання для самостійного розв’язання 75
6. Основи термодинаміки 76
6.1. Внутрішня енергія і її зміна при теплопередачі та виконанні роботи . . 76
6.2. Закони термодинаміки 80
6.3. Теплові двигуни 81
Приклади розв’язування тестових завдань 82
Тестові завдання для самостійного розв’язання 84
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 85
1. Основи електростатики 85
1.1. Електричний заряд. Закон Кулона. . . 85
1.2. Електричне поле. Напруженість
і потенціал електричного поля 86
1.3. Електричне поле у речовині 88
1.4. Електроємність. Конденсатори .... 91 Приклади розв’язування тестових
завдань 92
Тестові завдання для самостійного розв’язання . 96
2. Закони постійного струму 97
2.1. Електричний струм. Сила струму. Напруга 97
2.2. Електричний опір. Закон Ома
для ділянки кола 98
2.3. Послідовне і паралельне з’єднання провідників 98
2.4. ЕРС. Закон Ома для повного кола. З’єднання елементів 100
2.5. Робота і потужність струму.
Закон Джоуля — Ленца 101
Приклади розв’язування тестових
завдань 102
Тестові завдання для самостійного розв’язання 106
3. Електричний струм у різних середовищах 107
3.1. Електричний струм в металах.
Явище надпровідності 107
3.2. Струм в електролітах 107
3.3. Електричний струм у газах 108
3.4. Струм у напівпровідниках 110
3.5. Струм у вакуумі (струм
переносу) 112
Приклади розв’язування тестових
завдань 114
Тестові завдання для самостійного
розв’язання 117
4. Магнітне поле, електромагнітна
індукція 118
4.1. Магнітне поле. Магнітна
індукція 118
4.2. Дія магнітного поля на рухомий заряд і провідник зі струмом 119
4.3. Магнітні властивості речовини.
Діа-, пара- та феромагнетики 121
Приклади розв’язування тестових
завдань 123
Тестові завдання для самостійного розв’язання 125
4.4. Явище електромагнітної
індукції . . . 126
4.5. Самоіндукція. Індуктивність.
Енергія магнітного поля 128
4.6. Електромагнітне поле. Теорія максвелла в якісному вигляді .... 129
Приклади розв’язування тестових
завдань . 130
Тестові завдання для самостійного
розв’язання 132
КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 134
1. Механічні коливання і хвилі 134
1.1. Основні поняття 134
1.2. Гармонічні коливання 135
1.3. Механічні хвилі. Звук 137
Приклади розв’язування тестових
завдань 139
Тестові завдання для самостійного розв’язання 141
2. Електромагнітні коливання 143
2.1. Вільні електромагнітні коливання. Коливальний
контур 143
2.2. Вимушені електромагнітні коливання. Змінний струм 145
2.3. Трансформатор 147
Приклади розв’язування тестових
завдань 148
Тестові завдання для самостійного розв’язання 150

3. Електромагнітні хвіуіі . 151
3.1. Електромагнітні хвилі та їх властивості 151
3.2. Радіохвилі 152
3.3. Шкала електромагнітних хвиль. . . 153 Приклади розв’язування тестових
завдань 154
Тестові завдання для самостійного розв’язання 157
4. Оптика 158
4.1. Хвильова оптика 158
Приклади розв’язування тестових
завдань 164
Тестові завдання для самостійного розв’язання 168
4.2. Геометрична оптика 169
Приклади розв’язування тестових
завдань 174
Тестові завдання для самостійного розв’язання 177
КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ
ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 178
1. Елементи теорії відносності 178
1.1. Основні поняття 178
1.2. Постулати спеціальної теорії відносності 178
1.3. Висновки спеціальної теорії відносності 178
Приклади розв’язування тестових
завдань 179
Тестові завдання для самостійного розв’язання 181
2. Світлові кванти 181
2.1. Фотони 181
2.2. Фотоефект 182
2.3. Світловий тиск 183
2.4. Корпускулярно-хвильовий
дуалізм 184
Приклади розв’язування тестових
завдань 184
Тестові завдання для самостійного розв’язання 188
3. Атом та атомне ядро 189
3.1. Будова атома. Постулати бора .... 189
3.2. Будова атомного ядра 190
3.3. Ядерні реакції. Енергетичний
вихід ядерних реакцій 191
3.4. Основи ядерної енергетики 192
3.5. Радіоактивність 193
3.6. Елементарні частинки 194
Приклади розв’язування тестових
завдань 195
Тестові завдання для самостійного
розв’язання 199
Відповіді на тестові завдання
для самостійного розв’язання 200
Частина II. Прийоми розв'язування деяких типових задач
Частина III. Пробний тест
МЕХАНІКА
1. Основи кінематики 202
2. Основи динаміки 214
3. Закони збереження в механіці 224
4. Елементи механіки рідин та газів 228
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
1. Основи молекулярно-кінетичної теорії 234
2. Основи термодинаміки 239
3. Властивості газів, рідин
і твердих тіл 247
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
1. Основи електростатики 253
2. Закони постійного струму 262
3. Магнітне поле. Електромагнітна індукція ^ 270
КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА
1. Механічні коливання і хвилі 277
2. Електромагнітні коливання
і хвилі 284
3. Оптика 292
КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ
1. Світлові кванти. Фотоефект 301
2. Атом та атомне ядро 304
Відповіді до задач 308
Тест 1 310
Тест 2 317
Тест 3 325
Тест 4 332
Тест 5 340
Розв’язання, вказівки 348
Відповіді 378

ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 1 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 2 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 3 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 4 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 5 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 6 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 7 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 8 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 9 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 10 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 11 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 12 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 13 ЗНО 2024 Фізика. Комплексне видання : Альошина М. Літера. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно