Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити

110 грн
Cравнить

Автор: Власов В. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 288 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 359 / Видавництво: «Літера»

Характеристики
Автор Власов В.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 288
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 359
Видавництво «Літера»

Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити

Посібник розроблено з метою допомогти вчителеві та учням організувати системну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та державної підсумкової атестації (ДПА) з історії України .
Видання містить більш ніж 2000 типових тестових завдань, розроблених за специфікацією тесту з історії України Українським центром оцінювання якості освіти. Тестові завдання охоплюють матеріал, передбачений
Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. У тестових завданнях, згрупованих за розділами, запропоновано всі типи завдань, що їх використовує УЦОЯО для перевірки історичної компетентності
абітурієнтів: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з короткою відповіддю множинного вибору.
Структура посібника дозволяє ефективно користуватися ним як на уроках, так і самостійно. Видання призначено для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, учителів історії.
Перед вами - збірник завдань, призначення якого - перевірити, наскільки грунтовно ви опанували курс вітчизняної історії, чи готові ви до складання зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) з історії України, з'ясувати,
чи потрібно повертатися до якихось тем, на які типи завдань слід звертати особливу увагу. Працюючи за збірником, ви матимете змогу поглибити знання та вдосконалити вміння, потренувавшись на більше ніж 2000 тестових завдань, які розроблені за специфікацією тесту з історії України для ЗНО Українським центром оцінювання якості освіти (далі - УЦОЯО). Тестові завдання охоплюють матеріал, передбачений Програмою зовнішнього незалежного
оцінювання з історії України. Тож, виконуючи завдання, ви матимете змогу повторити шкільні курси, опрацьовані впродовж кількох років.
Починати готуватися до тестового випробування радимо з ретельного повторення програмового матеріалу за чинними підручниками або спеціально укладеними посібниками - послідовного, за темами-розділами.
Для грунтовної попередньої підготовки рекомендуємо скористатися довідником для абітурієнтів та школярів «Історія України. Повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів)) (автори Кульчицький С . В.,
Власов В. С.; видавництво «Літера ЛТД))).
Лише після ретельного опрацювання довідника, опанувавши та систематизувавши навчальний матеріал, з'ясувавши специфіку тестування з історії України, беріться за виконання завдань цього збірника .
Варто наголосити, що в тестових завданнях, розроблених за розділами, запропоновано всі типи завдань, що їх використовує УЦОЯО для перевірки історичної компетентності абітурієнтів : завдання з вибором однієї правильної
відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з короткою відповіддю множинного вибору. Завдання складено з урахуванням методичних вимог до такого виду
оцінювальних матеріалів : варіанти відповідей до завдань підібрано коректно (всі однорідні та правдоподібні), що істотно підвищує рівень підготовки. Чимало тестових завдань передбачають опрацювання фрагментів історичних
джерел, яких, як відомо, щороку стає більше в тесті ЗНО. Використання таких завдань цілком виправдане з огляду на практичну, компетентнісну спрямованість шкільної історичної освіти. Тож у посібнику дібрано хрестоматійні,
«класичні> фрагменти, які найвірогідніше можуть «з'явитися» в тесті ЗНО УЦОЯО. Належну увагу приділено й умінню абітурієнтів розпізнавати пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва.
У завершальній частині посібника запропоновано виконати тренувальний тест З історії України у форматі ЗНО відповідно до специфікації, розробленоїУЦОЯО.
Успішної підготовки!

ПЕРЕДМОВА .... .. . . . ....... ..... ....... . .. . . ........... ... . . .... .... ... . .. ......... .. ... . ... . . .. ... ... .... З
1. Вступ до історії України.

2. Стародавня історія України ... . ... ...... .. ....................... . .............. .. . 4
З . Київська держава ............... . . .. ..............  16
4. Галицько-Волинська держава. Монгольська навала .... . . ........ .... ... .. ........ .... . ... . .... .... .. ...... З6
5. Литовсько-Руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав
(друга половина 14 - перша половина 16 ст. ) .. . ...... ... .. ..... . .......... . .. . .. ..... . .. . .. . . ... . . . .. ..... 46
6. Українські землі у скіtаді Речі Посполитої (друга половина 16 ст. ) . . . .. ....... .... .......... ... ............ . 57
7. Українські землі в складі Речі Посполитої (перша половина 17 ст.) . ......... .. .. ...... .. . ... ... ... . . . . . .. ." . . . 65
8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького середини 17 ст .. . . ... . 71
9. Українські землі наприкінці 50-х - у 80-ті роки 17 ст ........ ....... ......... . .. .. .. . .... ..... .. . . ........... 79
10. Українські землі наприкінці 17 - у першій половин і 18 ст . ..... ......... .... .. ..... .... . ...... .. : . ......... .. 88
11. Українські землі в другій половині 18 ст . ..... . . . .. . .. ... . .... .. ... . ....... .. ... . . . .. ...... . ... .. ...... .... 96
12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18 - у першій половині 19 ст .... . .. . . . ..... . .. . ... . .. .. 104
13. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці 18 - у першій половині 19 ст .... ......... ..... 111
14. Культура України кінця 18 - першої половини 19 ст. . ... ... . .. ........ ... . .. ........ . . ...... .... . ... . . ... . 116
15. Наддніпрянська Україна в другій половині 19 ст. . ...... .. ......... . ........ . . ......... . . ... ..... ... . . . .. . 121
16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині 19 ст. . ....... . . . ... . 126
17. Культура України в другій половині 19- на початку 20 ст .. .. . ..... .. . . .. . ......... ... . . ... .. . .... .. . .. .... . 130
18. Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр ..... . ...... . ..... . .... . ..... . .... ... ... ..... .... .. . ... ... ... . .. 135
19. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії у 1900-1914 рр . ....... ...... . . ... .. .. . . ...... ..... 14З
20. Україна в Першій світовій війні . ... ....... . .... .... ... ... . . . ....... ... ... ........ .. . . ........ .. . . .. . .. . . 147
21. Українська революція 1917-1920 рр ... ...... .. . . .. . ......... ........... ... .... . ..... .... .......... . . . . . 151
22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920) .... . .. ... . . . . . ...... ..... . .. ...... . . 158
23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928) .. . .... . ... .. .. .. ....... .. . . . .... .. . ...... . 172
24. Утвердження тоталітарного режиму в 1929-19З9 рр ...... .. . .. ..... . ... .. ... . .. .. . ... ........ ......... .. . 177
25. Західна Україна в 1921-19З9 рр . .... ... ....... . ..... .. .. .. . .. . .......... .. ............ .. .... .. .. ... ..... 184
26. Україна під час Другої світової війни (19З9-1945) ..... .... . ......... . ...... .. . ........ .... ...... . . : . . ..... 190
27. Україна в перші повоєнні роки (1945- початок 1950-х рр . ) . ..... . .. ... ...... ..... . . . . , .... .. ... ........ .... 201
28. Україна в умовах десталінізації (195З-1964) .. . ...... . .... .......... . .... .. . .. ...... .. ... .. .... .. .... ..... 209
29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985) ......... . . .. ....... ..... ... .. . . . ..... . . 215
З0. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985-1991) . . . ... .. .. . ...... ..... . . .. ... : . 222
З1. Україна в умовах незалежності ....... . ... .. ... . . ....... ........ ...... .. . . .. .. . ... .. .. ... ..... . . ... ..... 228
Тренувальні тести у форматі ЗНО . ....... ..... ... . . .. . . . ... ..... . .................... . . .. ... ...... ....... .. 2З9
Відповіді ..... ....... ... . ..... .. .. . ........ .. . .. . . . .. . . . .. .. . .. .... . .. . . . .... .. .. ....... . . ....... . ... . . . 28З

Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 1 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 2 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 3 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 4 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 5 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 6 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 7 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 8 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 9 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 10 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 11 Історія України 2000 тестів до ЗНО 2020 : Власов В. Літера. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно