Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити

82 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Місюра Т. / Рік видання: 2020 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 192 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Вага, гр: 122 / Видавництво: «Асса»

Характеристики
Автор Місюра Т.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 192
Формат, мм 148x210мм (А5)
Вага, гр 122
Видавництво «Асса»

Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити

Довідник «100 тем. Географія» висвітлює основні теми шкільного курсу з предмету, сприяє формуванню в учнів географічних знань у формі фактів, уявлень, понять, закономірностей, теорій.

Зібраний матеріал відповідає вимогам чинної навчальної програми МОН України з географії.

Виграшним є розміщення теми чітко в межах однієї двох сторінок, методом слайдів, що активізує зорову пам'ять. Організація тексту у дві колонки значно полегшує сприйняття предмета вивчення та відповідних прикладів, «Предметний покажчик» допомагає швидко знайти необхідні терміни. ·

Перевірений спосіб подачі матеріалу сприяє успішній самореалізації учнів, широкому використанню для самостійної роботи чи узагальнюючому повторенні при підготовці до ЗНО.

Серія " Експрес-допомого : 100 тем " це:

Найважливіші теми зі шкільного курсу з географії;

Одна тема за 5 хвилин! Експрес-підготовка до ДПА, ЗНО, контрольної або самостійної роботи;

Одна тема - з одного погляду;

Тільки найнеобхідніша теорія з прикладами.

Загальна географія
1. Роль географії у вирішенні найважливіших
соціальних · прОблем .. .-.. . .... . . : ............. .. .. .. . . ..... 8
2. Епоха Великих географічндх відкрmті.в .... ...... ..... . 10
3.Форма і рухи Землі . ........ . ....... : ............ . ... 12 ·
4. Часові пояси ... . .. . . . ........... .... . . . .. .. . . . ........ 14
5. Способи зображення Землі .. ..... . : . . . . ..... . . ' ..... ... 16
6. Географічна карта . . ..... ... . ..... .. ..... : . ......... 18 .
7.· МасІПТаб . ... . . .... . .... . · ... . .. ... .. ... , . . ... ... : .. . . 20 .-
8. Градусна сітка .. ... .... . . ... ... . . .. .. . ... · .... . ..... ... .. 22
9. Географічні координати .... .. .......... .. . . . ... . .. ... 24 ·
10. Азимут. Географічні вимірювальні прилад~ . .. . . .... . . 26
11. Будова літосфери та її рухи .. ... , ; . .. . . ; . . .. ......... 28
12. Гіпотези походження материків і океанів . . . . .• .. . . ... . 30
13. Внутрішні снли Землі . .. .. : . ... . . . ... .... .. ... .. . .. 32
14. Неоднорідність зе11mої кори. Стійкі і рухоМі діл.янки
земної кори та пов' язані з ними особливості рельєфу ..... .. . 34
15. Основні форМи поверхні Землі . . . . . .. , ..... . ..... ; . .. 36
16. Відмінність rip і рівнин за висотою, походженням, .,
·вj,ком . . ..... .. · .. .' . .. · .. . · .. .. , . .. ... .. .. .... ·. ·. . . . .. .... · ... 38
1 7. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх
сИл Землі .... . : ... . ...... .. ........ · . . .... . . . . . .. .. . ... 40
18. Корисні копалини ... ... ..... . . ... ... . . _ . .. .. .. .. ... 42
19. Гідросфера .. · ... .. .. . ... · . . . . ..... : ..... . .... . . . . .. .. . 44
20. Світовий океан та· його скла,!(ові часТини ...... . .. " .... 46
21. РіЧка та її частини . .. . .. .. .... . . . ; . .. . ..... ... .... ~ . 48
22. Озера, походження улоговин ... .... .. .... . .......... . 50
23. Льодовики .. Болота. Їх роль . у господарстві .... " .... · . .... 52
24. Підземні води. Їх роль у господарстві . ..... . , . . . . . . ... 54 ·
25. АтМосфер11 та її ск.Лад .. .. .•.... . . . ... . . .. . ... . . .. .. . . 56
26. Зміни тисщт і температурн з висотою . .. · . . . . ~ . . . ....... 58
27. Зво.Ложення повітря: абсолютне, відносне .. . ..... . " .. · .. 60 .
28. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри . . : .. .... 62
29. ПовіТряні маси. Типи повітряних мас і їх рух . ...... ... 64
30 .. Клімат. КліматотЦорні фактори " .. .. ... ... . .... .. ... . 66
31. Кліматичні пояси та області . Землі, законо~1ірності
їх розміщення. · : .. .. ... ... . ...... ... ... . .. . . ; . ........ .. 68
32. ЗалежніСть клімату від географічної широти, .
характеру поверхні, циркуляції атмосфери . . . .. .. ... ... ... 69
· 33. Цшшони. Антищіклони ..... . ... . ..... . .. . . . ... . . : . . 7і
34. Атмосферні фронти . Зміни погоди, вщсликані
їх дією. Несприятливі погодні явища . ... . . . .... . . . . . .... : 73
35: Погода. Характеристика її складових . . ... . . .... . . . ... 75
36. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі -·
та взаємозв'язки з нцми ..... .. .. . ... .. ....... . . · . ....... 77
. 37. Екологічні проблеЩІ біосфери. Природоохоронні
об'єкти .. . ... ........ _. : ....... .... ...... : ....... ·" .... ... . 79
· 38. Взаємозв'язки ко:МПонентів природи .... . ... . ...... . .. 81.
~(,,) . llриродн'~ компЛехСи Землі .. : ......... , . .... .. ... .. . ~'1
40. Географічна оболонка. Її загальні закономірності. · . . . . . ·. 84
41 . rрунТи ... .. ... . .. . . ; .... .... . .... : .. . · . .......... ~. "85
Географія )Wатериків та океанів
42 . . Світовий океан : Його будова . ...... . . 1 • •• •••• , •••• • •• 88
43. Геологічна будова та релЬєф дна океанів . .. .. . ..... .. . 90.
44. Рух води у Світовому океані .... ... . .. .. " . ........ .. . 92
45. Ресурси Світовоrо океану, їх роль у житrі людства : -..... 94
46. Африка. Географічне положення . Тектонічна
будова, корисні копалини та рельєф Африки .. : ........... 96
47. Природні зони Африки . . , .... . .. . . . .. . . . . . ...... · .. . 98
48. Австралія. Особливості клімату материка.
Унікальність органічного світу ... ...... .. .... .. .. ..... . 100
49. _ АнТарктида . ... , .. . ........ ... ... .... . .. · . .. .. ... . . 102
50. Південна Америка . . . .. . . . " . . .' . : . . . . . ... .. . .. " . ... 104
51. Північна АмериКа . . . . . ...... . ...... . ....... .. . . ... 106
52. Євразія: положення, берегова лінія, клімат . .... . .... . 108
.53. Євразія: рельєф, природ:Ні зони . .. . ....... ... ....... llO
54. Євразія: корисні копалини ....... .. : . . .. .... . .... .. 112
55. Азія- .. . .... · .. .... . . . ... .. . . .. .. : ..... .. .. · ....... .. і14
56. Населення та політична карта Євразії ... . : ... ..... . . 116
Фізична географія України
57. Географічне положення України .......... . . . . . . -. . .. . 120
· 58. Мінеральні ресУ})си України, їх структура ·
. і особливості розміщення : ... . ... . . . .. ... .. .. , .. . .' .. . : . і22
. 59. Геологічна будова, рельєф і корисні копалини
:України .. ...... .. .. .. ,· ... .... ·. : .. ... .... . . . : . . . .. . ... . 1.24
60. Клімат України. Фактори, що визначають його · ·

особзрmості .... .. .... . . .. . ... • ....... . ... .. . .......... 126
61. Внутрішні води і водні ресурси України·. Головні
річкові системи Yкpanm. Живлення і режИми річок ... . ... 128
62. tрунти України. ЗемелЬні ресурси. :. .. : . ............ :1 29
63. Природні зони України .. ... ........... .. .... ... .. . 131
64. Прнродні ресурси Чорного та Азовського морі.В . ..... . ·. 13·3
65. Ландшафrн і фізико-географічне районування
'України .. .. ... . .... : . ..... · .. . .. -.. . .. . · .. .. .... ,: .... . .. 135
66. Чисельність, розміщення насел~ння Україин · .. .... . .. 137
67. Природний і механічний рух 1щселенНя .. ...... . . . • ~. 138
68. Національний склад населення України . .. . . ... ..... 140
69 . . Трудові ресурси України, їх структура . ... .. .. . . ..... · 142
70. Українська діаспора· .. .. . ..... . .. : . . .. . . .' .... .. .... 144
71 . Х,арактеристика екологічної c:rrryaцiї в Україні .. . .. ... 145
72. · Природоохоронні об'єкти України ...... . . . . . ..... . . . 14 7
73. Належність України до міжнародних організацій . ~ . .. 148
74. Паливно-енергетичний комплекс України , його .
стру:кТура ......... . . . . . . .. . .. ... .... .. ........ . ... . .. 150
75. Вугільна промислові сrі. України . . . " . . .. . ..... . . . . . . 152
76. Нафтова і газова промисловість України . Проблеми
забезпеченНя України . . . .. .. .. . . . . . . : . .. : . ... . .. . . ;" . . 154
77. Електроенергетика України .. .. .. . .... .... . . . ...... . 156
78. Металургія України . . . .. . . . . . ..... . . . . ... .. '" . . . . . 158
79. Хімічна промисловість України ..... ... .. . . . . .' : ... . . 160
80. Лісова промисловість. Промисловість будівельних
матеріалів . . .. ..... . .. .. . . , .. . ...... . .. .. . . . . .. .. " .. . 161
81. Агропромисловий комплекс України, його структура . . . 162
82. Основні види транспорту, особливості розміщення
в Україні .... . . . . . .. ... ... . . . ... . . ... . ........ . ... ... 164'
Соціально-економічна геогР,афія світу
83. Міжнародні організації . .. .. : . .. ... . .. . . . . . ..... . .. і66
84. Основні типи країн світу .. . .. .... '. . ..... . ... .. . .. . .. 167
85. Основні типи державного ладу, державного устрою
країн світу ............. . . '. . · . .. . . ..... . .... . . ...... . . . . 169
86. Світові мінеральні ресурси, головні регіони
їх поширення ....... , .. . .. .. ............ . ... . . . .. .... 1 70
87. Чисельність та природний рух населення,
. демографічна ситуація ..................... . . . . ... ... . 1 71
88. Міграція населення світу. Зовніцrні і внутрішні
міграції . .. . . . . . ............ . .. . . . . . .. .. .. . .. : . . . .... 1 72
89 . . Світове гос:ПЬдарство, основні етапи його ·
формування . .. .. ... . .. : . ..... .. . .. ... .. . . . .. . . . .. .. . 1 7·3
90. Фактори і принципи розміщення виробництва
і фінансів у сучасних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . 174
!Н . · Міжнародний географічний поділ праці . . . .. ......... 175
92. Машинобудівна промисловість світу, особлив ості
розміщення найважливіших галузей .. .. . . .. . . . -. ... . ... . 176
93. Основні рJси географії світової цаливно-
енергетичної промисловості . .... . . .. : . .. . ... .. .... .. ... 177
94. Характерні економіко-географічні особливості ·
промисло~ості країн Центральної Європи ... . . .. . . . . ...... 1 79
95. Особл:Ивості розвитку'країн Південно.-Західної Азії .... 181
96. Особливості господарства І\раїн Африки . . ...... . . . . . . 183
97. 'Промисловість США . .. . .. . . . .. . . . . ......... : .. . ... 185
98. Особливості господарСтва «нових індустріальних ·
кр.аїю> ... . .' .. . ... . . ... .. . . .. . .. .. .... . . .. . . . . . . .. . .. . 186
99. Екологічні проблеми ЛЮД(,'ТВа, шляхи їх вирішення .. . . 187
100. Міжнародне природоохоронне співробітництво ... . . ... 189
Предметний покажчик . . . " .... . . . ..... . .. . .. ~ . . : . ..... і9О

Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 1 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 2 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 3 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 4 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 5 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 6 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 7 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 8 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 9 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 10 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 11 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 12 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 13 Географія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Місюра Т. Асса. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно