Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити

170 грн 145 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Сліпчук І.Ю. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 176 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 359 / Видавництво: «Освіта»

Характеристики
Автор Сліпчук І.Ю.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 176
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 359
Видавництво «Освіта»

Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити

Посібник укладено відповідно до навчальних програм з біології для загальноосвітніх шкіл та програми зовнішнього незалежного оцінювання і дозволяє здійснювати підготовку вже із 6 класу як`самостійно, так і на уроках біології.

Результат виконання завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з біології надзвичайно важливий для випускників старшої школи закладів середньої освіти, оскільки зараховується як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти (на вибір випускника) та для майбутнього абітурієнта під час вступу до закладів вищої освіти.
Щоб успішно скласти іспит з біології, випускникові необхідно мати певні теоретичні знання, практичні навички та вміння відповідати на запитання, метою яких є виявлення рівня навчальних досягнень. У пропонованому посібнику міститься теоретичний матеріал, який викладено в короткій і доступній формі за весь шкільний курс з 6 по 11 класи. до нього введено розділ ``Біорізноманіття" та окремі поняття, які включені до програми 10-11 класів (рівень стандарту), затвердженої наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407 і будуть вивчатися тільки з 2018/2019 навчального року.
Кожен розділ супроводжується прикладами тестових завдань, що дозволяють перевірити свої знання. У кінці посібника наведено відповіді до тестів, які допоможуть майбутнім абітурієнтам перевірити себе і заповнити наявні прогалини.
Посібник призначений для підготовки учнів 11 класів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з біології, а також буде корисним вчителям, методистам і батькам.
Працюйте, вчіться, і хай вам щастить!

ПЕРЕДМОВА ................................................................ 3
ВСТУП ................................................................. 4
Основні властивості живих організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Рівні організації живої матерії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Організація біологічних досліджень ............................................. 6
Значення сучасної біології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
РОЗДІЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГ АНІ3АЦІЇ ЖИТТЯ . ...................... 8
Елементний склад організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Неорганічні сполуки в організмах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Органічні сполуки в організмах ................................................. .
Буг лев оди та ліпіди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Білки й амінокислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ферменти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
Нуклеїнові кислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) ........................................... 20
Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
РОЗДІЛ 2. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ .......................... 22
Клітина ................................................................ 22
Будова еукаріотичної клітини ................................................. 23
Поверхневий апарат клітини .................................................. 24
Транспортув~ння речовин крізь клітинну мембрану ............................... 25
Цитоплазма, її компоненти .................................................... 26
Органели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
Ядро ................................................................ 29
Будова хромосом ............................................................ 30
Клітина як цілісна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Обмін речовин та енергії ...................................................... 33
Анаеробне дихання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Фотосинтез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Хемосинтез ................................................................ 35
Збереження та реалізація спадкової інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
Генетичний код . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Тестові завдання ................................ : ............................ 39
РОЗДІЛ 3. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ ...................................... 40
Віруси ................................................................ 40
Бактеріофаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Бактерії. Архебактерії. Ціанопрокаріоти ........................................ 42
Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ОРГ АНІ3МОВИЙ РІВЕНЬ ОРГ АНІ3АЦІЇ ЖИТТЯ
РОЗДІЛ 4. РОСЛИНИ. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ ................................... 46
Рослини ................................................................ 46
Будова рослинного організму .................................................. 48
Генеративні органи рослини ................................................... 51
Водорості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Спорові рослини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Насінні р ос.:ш:ни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Життєв і фо рми рослин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
Гриби. Ли шайники ... . ...................................................... 58
Тестові з ав д ання ............................................................. 59
РОЗДІЛ 5. ТВАРИНИ ........................................................ 60
Порівняння рослинних і тваринних організмів ......... .. . ....... . ................. 60
Різноманітність одноклітинних еукаріот ......................................... 61
Паразитичні одноклітинні організми. Шляхи зараження ними ...................... 62
Основні групи тварин ......................................................... 62
Губки ................................................................ 62
Жалкі, або Кишковопорожнинні ............................................. 63
Плоскі черви .............................. . .............................. 64
Круглі черви, або Нематоди ................................................ 66
Кільчасті черви .......................................................... 67
Молюски ................................................................ 68
Членистоногі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Хордові ................................................................ 73
Безчерепні. Головохордові. Ланцетник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
Риби ..................................... . .......................... 75
Амфібії, або Земноводні ..... · ........................................... 78
Рептилії, або Плазуни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 80
Птахи ......... . ................................................. 82
Ссавці .... . ........... . ... . ...................................... 84
Тестові завдання ........................................................... " . 88
РОЗДІЛ 6. ЛІОДННА ......................................................... 90
Положення людини в системі органічного світу ................................... 90
Тканини організму людини .................................................... 91
Опорно-рухова система ....................................................... 92
Кровоносна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Будова серця ........................................................... . . 97
Лімфа . . ................................................ . ............. 99
Дихальна система 1ОО
Травна система 103
Сечовидільна система ........................... : .......................... .107
Шкіра .............................................................. .108
Регуляція функцій організму .......................... ' ...................... .109
Нервова система ............................... . ........................... .110
Спинний мозок ........................................ . ............ . ... .110
Головний мозок ........................................................ .111
Периферична нервова система .............................. .. ............... .112
Сенсорні системи .......................................................... .112
Вестибулярний апарат ...................................................... .116
Вища нервова діяльність людини ............ " ................................ .117
Мова і мовлення .. . ........................................................ .118
Пам'ять .............................................................. .118
Темперамент .............................................................. .120
Характер ................................................. . ............ .120
Сон .............................................................. .121
Тестові завдання ........................................................... .122
РОЗДІЛ 7. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ ........................ 124
Гаметогенез ............................................................... 125
Індивідуальний розвиток організмів ........................................... 126
Тестові завдання ........ . ........ . .......................................... 129
РОЗДІЛ 8. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. СЕЛЕКЦІЯ ............... 130
Історія розвитку генетики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Методи генетичних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Закономірності спадковості ................................................... 131
Закономірності мінливості ..... . ................. . ....... . ................... 133
Селекція та біотехнологія . ........ . .. . ..... . ................ . ................ 134
Тестові завдання ........ . .. . ........ . ........ . .............................. 138
РОЗДІЛ 9. НАДОРГАНІ3МОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ .......... . .... . ..... 140
Екологічні фактори ................ .. .................................. . .... 141
Основні середовища існування організмів . . ..................................... 144
Життєві форми організмів ................................................... 145
Популяційно-видовий рівень організації життя .................................. 146
Екосистема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7
Біосфера ..... . ........... . ............................................. 149
Поняття про ноосферу ....................................................... 150
Охорона видового різноманіття організмів ...................................... .150
Тестові завдання ........ . ................................................... 152
РОЗДІЛ 10. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ..................... 154
Становлення ецрлюційних поглядів ............................. . ... . .......... 154
Синтетична теорія еволюції (СТЕ) .......... . ...... . ..... . ............... . ..... 157
Мікроеволюція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7
Ізоляція . ....... . .. . ...... . .. . ...... . .................................. 159
Вид і видоутворення . .... . ....................................... .. . .. . . ..... 159
Макроеволюція ................ . . . ............... . ......................... 161
Напрями еволюції органічного світу ........................................... 162
Шляхи досягнення біологічного прогресу ....................................... 162
Докази еволюцн ............................................................ 162
Історичний розвиток органічного світу ......................................... 165
Антропогенез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Біорізноманіття ............................. . ....... . ...................... 167
Тестові завдання ........... . ........ . . . ........... : ......................... 170
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ......... . .............. . ................ 172
ЛІТЕРАТУРА ............................... . .................................. . .. 172

Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 1 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 2 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 3 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 4 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 5 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 6 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 7 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 8 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 9 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 10 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 11 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 12 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 13 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 14 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 15 Біологія ЗНО 2024. Сліпчук І. Комплексне видання : Освіта купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно