Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити

Код: 9789661781336
250 грн 220 грн
Cравнить

Автор: Біда О. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: тверда / Кількість сторінок: 672 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Літера»

Характеристики
Автор Біда О.
Рік видання 2021
Обкладинка тверда
Кількість сторінок 672
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Літера»

Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити

Матеріал посібника-довідника викладено згідно з чинною навчальною програмою та програмою з біології для 6–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованою Міністерством освіти і науки України. Теоретичний навчальний матеріал кожного курсу супроводжується ілюстраціями, містить тестові завдання для самоконтролю, а також приклади розв’язування задач («Біологія людини», «Загальна біологія»).

У посібнику-довіднику докладно подано теоретичний матеріал з основних курсів шкільної біології для підготовки до проходження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів та державної підсумкової атестації учнів (9 та 11 класів).
Під час складання тестування або іспиту з біології вам слід продемонст-рувати вміння відповідати на тестові запитання, показати при цьому високий рівень теоретичних: знань, уміння логічно мислити, аналізувати процеси і явища в живій природі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою та функціонуванням клітин, тканин, органів і організмів у їх взаємовідносинах один з одним, а також з умовами довкілля.
У процесі підготовки до випробувань вам необхідно буде систематизувати одержані в школі знання з дисциплін біологічного циклу, переконатися в сфор- мованості ваших знань і вмінь, надолужити «недочуте», «недовивчене», «недозрозуміле», поглибити й розширити свою ерудицію в біології — науці про життя.
У цьому посібнику-довіднику матеріал викладено згідно з чинною навчальною програмою з біології для 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник-довідник містить такі розділи: «Ботаніка», «Зоологія», «Біологія людини», «Загальна біологія».
При написанні посібника автори використали українські та зарубіжні підручники, посібники, монографії та періодичну літературу з різних галузей біології.
Для зручності користування посібником кожен курс містить такі блоки: теоретичний навчальний матеріал, тестові завдання для самоконтролю, приклади розв’язування задач («Біологія людини», «Загальна біологія»), алфавітний покажчик. Текст супроводжується великою кількістю малюнків та схем, містить цікаву пізнавальну інформацію.
Така побудова посібника передбачає, що він стане в пригоді не тільки абітурієнтам, ай учням загальноосвітніх шкіл, студентам вищих навчальних закладів, учителям, батькам, діти яких цікавляться живою природою.
Щоб краще опанувати навчальний матеріал, висловимо кілька порад, що знадобляться вам під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації:
• покладіть перед собою підручники з біологічних дисциплін для загально-освітніх шкіл;
• знайдіть відповідь на запитання в шкільних підручниках та в даному посібнику; порівняйте її із своїми знаннями;
• спробуйте вголос проговорити відповідь на запитання, дотримуючись логіки викладу;
• намагайтеся свою відповідь підтвердити схемою, малюнком, діаграмою тощо, що дозволить засвідчити ваші аналітичні та узагальнюючі здібності;
• наприкінці відповіді зробіть коротенький висновок;
• після опанування певної теми спробуйте дати відповіді на тестові завдання.
Сподіваємося, що посібник допоможе вам успішно (якісно і швидко) підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації і вступити до обраного вами навчального закладу.
Хай вам щастить!
Автори будуть щиро вдячні учням, учителям, студентам і спеціалістам за критичні зауваження та побажання, які спрямовані на покращення посібника.

Тема 1. БОТАНІКА - НАУКА ПРО РОСЛИНИ 6
1.1. Що вивчає ботаніка 6
1.2. Ознаки, характерні для представників царства Рослини б
1.3. Суть понять «флора» і «рослинність» 7
1.4. Особливості поширення рослин на земній кулі 8
1.5. Життєві форми рослин 9
1.6. Вегетативні та генеративні органи рослин 10
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 10
Тема 2. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН 12
2.1. Корінь 12
2.2. Ґрунт та його значення для життєдіяльності рослин 16
2.3. Поглинання рослинами води та мінеральних речовин 17
2.4. Добрива. Основні види добрив 18
2.5. Пагін 19
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 35
Тема 3. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ ТА РОЗМНОЖЕННЯ НАСІННИХ РОСЛИН .... 40
3.1. Квітка 40
3.2. Суцвіття 43
3.3. Запилення 45
3.4. Запліднення у квіткових рослин 47
3.5. Насіння 47
3.6. Плід 50
3.7. Біологічне значення квітки, насіння, плодів та їх роль у житті людини . 53
3.8. Вегетативне розмноження насінних рослин 54
3.9. Взаємодія органів та регуляція основних процесів життєдіяльності
у рослинному організмі 56
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 57
Тема 4. ОСНОВНІ ГРУПИ РОСЛИН 61
4.1. Водорості 61
4.2. Характерні ознаки вищих спорових рослин 68
4.3. Відділ Мохоподібні, або Бріофіти 70
4.4. Відділ Плауноподібні, або Лікоподіофіти 72
4.5. Відділ Хвощеподібні, або Еквізетофіти 74
4.6. Папоротеподібні, або Поліподіофіти 76
4.7. Відділ Голонасінні, або Пінофіти 77
4.8. Відділ Покритонасінні, або Магноліофіти 80
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 84
Тема 5. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ 87
5.1. Гриби 87
5.2. Лишайники. Особливості будови, розмноження та різноманітність
лишайників 92
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 94
Тема 6. ЦАРСТВО ДРОБ’ЯНКИ 96
6.1. Особливості будови та процесів життєдіяльності бактерій 96
6.2. Особливості будови та процесів життєдіяльності ціанобактерій 98
6.3. Роль дроб’янок у природі та житті людини 98
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 99
ЗООЛОГІЯ
Тема 7. ЦАРСТВО ТВАРИНИ 102
7.1. Загальні відомості 102
7.2. Поняття про систематичні одиниці в зоології 102
7.3. Тканини і системи органів 104
7.4. Розмноження і розвиток тварин 105
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 106
Тема 8. ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, або НАЙПРОСТІШІ 108
8.1. Загальна характеристика 108
8.2. Будова та життєдіяльність одноклітинних 109
8.3. Різноманітність одноклітинних 110
8.4. Значення одноклітинних у природі та житті людини 112
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 112
ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ
Характерні риси багатоклітинних тварин 114
Тема 9. ТИП ГУБКИ 114
9.1. Загальна характеристика типу 114
9.2. Будова та процеси життєдіяльності 115
9.3. Різноманітність губок 115
9.4. Роль губок у природі та їх значення для людини 116
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 118
Тема 10. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ, або ЖАЛКІ 118
10.1. Загальна характеристика типу 118
10.2. Будова та процеси життєдіяльності 119
10.3. Різноманітність кишковопорожнинних 120
10.4. Значення кишковопорожнинних у природі та житті людини 122
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 123
Тема 11. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ 124
11.1. Загальна характеристика типу 124
11.2. Будова та процеси життєдіяльності 125
11.3. Різноманітність плоских червів 126
11.4. Захворювання, що спричинюються паразитичними червами 127
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 128
Тема 12. ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, або КРУГЛІ ЧЕРВИ (НЕМАТОДИ) ... 130
12.1. Загальна характеристика типу 130
12.2. Будова та процеси життєдіяльності 130
12.3. Різноманітність круглих червів 132
12.4. Захворювання, що спричинюються паразитичними круглими червами 133
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 134
Тема 13. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, або КІЛЬЧАКИ 135
13.1. Загальна характеристика типу 135
13.2. Будова та процеси життєдіяльності 136
13.3. Різноманітність кільчастих червів 139
13.4. Значення кільчастих червів у природі та житті людини 140
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 141
Тема 14. ТИП МОЛЮСКИ, або М’ЯКУНИ 142
14.1. Загальна характеристика типу 142
14.2. Будова і процеси життєдіяльності 142
14.3. Різноманітність молюсків 144
14.4. Значення молюсків у природі та житті людини 147
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 148
Тема 15. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ 150
КЛАС РАКОПОДІБНІ 150
15.1. Будова та процеси життєдіяльності 151
15.2. Різноманітність ракоподібних 154
15.3. Значення ракоподібних у природі та житті людини 156
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 157
КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ 159
15.4. Будова та процеси життєдіяльності 159
15.5. Різноманітність павукоподібних 161
15.6. Роль павукоподібних у природі та житті людини 162
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 163
КЛАС КОМАХИ 164
15.7. Загальна характеристика класу 164
15.8. Будова та процеси життєдіяльності 167
15.9. Різноманітність комах 170
15.10. Значення комах у природі та житті людини 173
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 176
Тема 16. ТИП ХОРДОВІ 178
Загальна характеристика типу 178
КЛАС ГОЛОВОХОРДОВІ, або ЛАНЦЕТНИКИ 179
16.1. Будова та процеси життєдіяльності 179
16.2. Поширення та значення ланцетника 181
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 182
Тема 17. НАДКЛАС РИБИ 183
КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ 184
17.1. Загальна характеристика класу 184
17.2. Будова та процеси життєдіяльності 184
25.3. Голосоутворення і звукова мова 328
25.4. Кашель і чхання. Бронхіальна астма 328
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 329
Тема 26. ТРАВЛЕННЯ 331
26.1. Загальний план будови травної системи людини і методи її дослідження .... 331
26.2. Шлунково-кишковий тракт 332
26.3. Ротова порожнина 334
26.4. Процеси травлення 335
26.5. Основні механізми захисту організму людини від хвороботворних мікро¬організмів і отруйних речовин у травному каналі. Ожиріння та діабет 340
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 344
Тема 27. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ 347
27.1. Перетворення енергії в організмі людини 347
27.2. Фактори, що впливають на інтенсивність обмінних процесів 350
27.3. Обмін білків та його регуляція 351
27.4. Обмін вуглеводів та його регуляція 352
27.5. Обмін ліпідів та його регуляція. Жирове депо 353
27.6. Водно-сольовий обмін та його регуляція 353
27.7. Вітаміни і їх значення для організму 354
27.8. Поняття про раціональне харчування 355
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 356
Тема 28. ВИДІЛЕННЯ 359
28.1. Будова і функції органів сечовидільної системи 359
28.2. Будова шкіри 362
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 365
Тема 29. АНАЛІЗАТОРИ (СЕНСОРНІ СИСТЕМИ) 368
29.1. Морфо-функціональна характеристика зорового аналізатора 370
29.2. Морфо-функціональна характеристика слухового аналізатора 374
29.3. Морфо-функціональна характеристика шкірного аналізатора 377
29.4. Морфо-функціональна характеристика нюхового аналізатора 378
29.5. Морфо-функціональна характеристика смакового аналізатора 379
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 380
Тема ЗО. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 383
30.1. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти 383
30.2. Вчення Гіппократа про види темпераменту 384
30.3. Теорія І. П. Павлова про типи вищої нервової діяльності (ВНД) 385
30.4. Перша і друга сигнальні системи 388
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 393
Тема 31. РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
ЛЮДИНИ 397
31.1. Будова чоловічої і жіночої статевих систем 397
31.2. Оваріальний цикл і овуляція 397
31.3. Роль чоловічих і жіночих статевих гормонів 398
31.4. Запліднення, вагітність і ембріональний розвиток людини 398
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 399
Тема 32. ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ 400
32.1. Екологія людини та її значення для гармонізації відносин людства
та довкілля 400
32.2. Вплив екологічних факторів на організм людини 401
32.3. Біологічні засади адаптацій людини до зміни інтенсивності дії
екологічних чинників 402
32.4. Комплексна дія екологічних чинників на організм людини
та їх взаємодія 403
32.5. Діяльність людини як особливий екологічний чинник та її вплив
на навколишнє природне середовище 403
32.6. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людством 404
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 405
Тема 33. ЛЮДИНА РОЗУМНА ЯК БІОЛОГІЧНИЙ ВИД 406
33.1. Людина розумна (Homo sapiens) — біологічний вид. Критерії та
структура виду 406
33.2. Положення людини в системі органічного світу 407
33.3. Походження людини 407
33.4. Антропогенез та його рушійні сили 408
33.5. Роль біологічних і соціальних чинників в історичному розвитку
людини 409
33.6. Основні етапи історичного розвитку виду Людина розумна 409
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 411
ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ
Тема 34. БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ 414
34.1. Предмет вивчення біології 414
34.2. Головні властивості живих систем 416
Тема 35. ХІМІЯ ЖИТТЯ 418
35.1. Значення найважливіших хімічних елементів і сполук для клітини
і організму 418
35.2. Будова, властивості та функції вуглеводів 421
35.3. Будова, властивості і функції ліпідів 423
35.4. Хімічна структура та властивості амінокислот 424
35.5. Будова і властивості білків 426
35.6. Будова, властивості і функції нуклеїнових кислот 431
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 436
Тема 36. КЛІТИНА - СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ
ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ 438
36.1. Цитологія — наука про будову та функції клітин 438
36.2. Загальна будова тваринної та рослинної клітин 442
36.3. Мембрани еукаріотичних клітин 447
36.4. Ядро 452
36.5. Каріотип. Клітинний центр 454
36.6. Ендоплазматична сітка 455
36.7. Апарат (комплекс) Гольджі 456
36.8. Вакуолі 457
36.9. Рибосоми. Мітохондрії 459
36.10. Пластиди. Органели руху 460
36.11. Клітинний цикл. Мітоз і мейоз 462
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 467
Тема 37. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ 472
37.1. Енергетичний обмін речовин та його етапи 472
37.2. Фотосинтез. Фотосинтезуючі пігменти 478
37.3. Біосинтез білка 483
37.4. Віруси 486
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 489
Тема 38. ОРГАНІЗМ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА 493
38.1. Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми 493
38.2. Основні типи тканин судинних рослин 493
38.3. Основні типи тканин багатоклітинних тварин 496
38.4. Регуляція життєвих функцій організмів 498
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 500
Тема 39. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ 502
39.1. Предмет і методи генетики 502
39.2. Закони спадковості Г. Менделя 504
39.3. Зчеплене успадкування 508
39.4. Успадкування генів (ознак), зчеплених зі статтю 509
39.5. Властивості генів і особливості їх прояву в ознаках 511
39.6. Цитоплазматична спадковість 512
39.7. Типи взаємодії неалельних генів 513
39.8. Роль генотипу і умов навколишнього середовища у формуванні
фенотипу 515
39.9. Генетична структура популяцій. Закон Харді-Вайнберга 523
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 526
Тема 40. ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ 531
40.1. Завдання і методи селекції 531
40.2. Селекція рослин 532
40.3. Селекція тварин 533
40.4. Генетична та клітинна інженерія — наукова основа біотехнології 535
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 541
Тема 41. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ . ... 544
41.1. Способи розмноження, їх біологічне значення 544
41.2. Етапи індивідуального розвитку організмів 547
41.3. Поняття про життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли 550
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 551
Тема 42. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 553
42.1. Екологія як наука. Методи екологічних досліджень 553
42.2. Навколишнє середовище та екологічні чинники 554
42.3. Адаптивні біологічні ритми організмів 558
42.4. Популяційна структура виду 559
42.5. Біоценоз та його структурна організація 567
42.6. Біогеоценоз та екосистема 570
42.7. Екологічна свідомість 576
42.8. Глобальні екологічні проблеми планети Земля 578
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 584
Тема 43. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА 590
43.1. Властивості та функції біосфери . . . 590
43.2. Процеси кругообігу речовин у біосфері 592
43.3. Суть вчення В. І. Вернадського про ноосферу 595
43.4. Загроза біорізноманіттю. Значення Червоної книги 596
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 599
Тема 44. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ 601
44.1. Поняття про еволюцію 601
44.2. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка 601
44.3. Ч. Дарвін та основні положення еволюційної теорії 603
44.4. Докази еволюції органічного світу 606
44.5. Популяція як одиниця еволюції 609
44.6. Вид і його критерії. Форми природного добору 610
44.7. Макроеволюція. Біологічний прогрес та регрес 614
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 616
Тема 45. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ 621
45.1. Історичний розвиток органічного світу та принципи класифікації
організмів 621
45.2. Сутність життя та проблеми його виникнення на Землі 622
45.3. Розвиток життя на Землі 626
45.4. Проблема походження людини та сучасні погляди на неї. Докази
походження людини від тварин. Місце людини в системі органічного світу 631
Тематична перевірка знань. Тестові завдання 634
ДОДАТОК. Зразки розв’язування типових задач 636
Розділ «Біологія людини» 636
Розділ «Загальна біологія» 640
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 650
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 655

Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 1 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 2 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 3 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 4 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 5 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 6 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 7 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 8 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 9 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 10 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 11 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 12 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 13 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 14 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 15 Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями : Біда О. Літера. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно