Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити

160 грн 150 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Безкоровайна О. Васильєва М. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 368 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Торсінг»

Характеристики
Автор Безкоровайна О. Васильєва М.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 368
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Торсінг»

Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити

Навчально-практичний довідник підготовлений відповідно до чинної програми МОН України і програми ЗНО з англійської мови. Систематизований і поданий в оригінальному форматі, теоретичний матеріал дає змогу читачеві знайти стислу відповідь на типові запитання найважливіших випробувань - ЗНО , ДПА. Практична робота та виконання тематичних тестових завдань, тесту у форматі ЗНО допоможуть спробувати свої сили в знанні предмета й умінні ними користуватися.

Призначається для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, першокурсників, а також учителів і репетиторів англійської мови.

Сучасний стан міжнародних зв'язків України, її активний рух до європейсько го та світового простору зумовлюють розгляд англійської мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Процеси глобалізації освітнього процесу, у свою чергу, ставлять конкретні вимоги щодо рівня підготовки з іноземної мови випускників шкіл.

Головна мета навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, засновані на мовних знаннях і навичках, що забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому неї суспільстві. З огляду на цю мету в основу довідника автори поклали такі комунікативні уміння:

 • читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації та як засіб оволодіння нею;
 • здійснювати спілкування в писемній формі відповідно до поставлених завдань у межах визначених сфер спілкування;
 • адекватно використовувати досвід, набутий при вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною.

Мета довідника. Довідник спрямовано на розвиток читання та письма англійською мовою як основних видів мовленнєвої діяльності. При цьому письмо розглядається не лише як засіб, а і як одна з цілей навчання. Воно сприяє формуванню вмінь говоріння та читання, тому для цього виду мовленнєвої діяльності визначається завдання навчити учнів не тільки правопису, але й умінню грамотно викладати свої думки. Граматична та орфографічна правильність – це важливі критерії оцінки письма, тому її формуванню приділяється особлива увага в межах довідника .

Актуальність пропонованого довідника автори вбачають у його прозорості, системності та поєднанні практичного й теоретичного аспектів оволодіння англійською мовою. Практична підготовка є важливою складовою загальної підготовки, і тому їй слід приділити особливу увагу. Не достатньо добре знати правила, необхідно також уміти застосовувати ці знання на практиці. З метою формування практичних навичок у довідник уміщено вправи, що є зручною основою для тренінгу та передбачають багато видів робіт різних рівнів складності, поетапне практикування. Тести й завдання складено таким чином, що не виникає труднощів щодо їх розуміння й організації роботи з ними: учні можуть використовувати їх як у класі, так і під час самостійної роботи, що зумовлює особистісну орієнтацію довідника. Тестовий матеріал у посібнику структуровано за принципом від простого до складного. Диференційований підхід у подачі завдань сприятиме поступовому накопиченню й відшліфовуванню умінь і навичок різних видів читання й письма та підвищуватиме рівень мовної компетенції.

Пропонований довідник має за мету допомогти учням 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл із поглибленим вивченням англійської мови та шкіл нового типу підготуватися до уроку, іспиту, поточного та семестрового контролю, а також зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з англійської мови. Таким чином, матеріали, що містяться в різних розділах довідника, можуть бути використані як в інваріантній, так і у варіативній складовій навчального процесу (наприклад, при викладанні курсів за вибором).

Зміст довідника відповідає чинним програмам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи, Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, Програмі державної підсумкової атестації з англійської мови та Загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти.

Матеріали, використані для завдань із перевірки умінь читання й письма як складових мовної компетенції учасників відібрані з автентичних джерел (книжки, газети, журнали, брошури, інструкції, інтерв'ю, матеріали англомовних Інтернет сайтів, англомовних радіо-, телепередач. Поетапне виконання навчальних завдань і завдань для контролю забезпечує самооцінювання учнів, що може бути використано під час складання мовного портфоліо, яке зараз активно впроваджується в загальноосвітніх навчальних закладах. Довідник містить правильні відповіді на всі тести та завдання, що спрощує процес оцінювання та само- оцінювання учнів.

Структура та методика роботи з посібником.

Перший розділ довідника «Теорія і практика» містить комплекс теоретично-довідкової інформації з основної граматичної тематики. Коментарі та пояснення надаються рідною мовою, що спрощує процес сприйняття та засвоєння досить складного граматичного матеріалу. Після кожного блоку теоретичної інформації пропонуються практичні завдання й завдання для контролю у формі тестів. Їх виконання дасть учневі можливість поетапно слідкувати за успіхами в оволодінні граматичним матеріалом.

У другому розділі «Тестові завдання» представлені тести на визначення рівня мовної компетенції учнів, сформованості їх рецептивних і репродуктивних лексичних і граматичних умінь. Усі запропоновані тести та завдання розбито на рівні володіння іноземною мовою, що відповідають вимогам до учнів старшої школи, а саме А2, Bl та 82.

Частина другого розділу «Читанню> містить тестові завдання закритої форми:  завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на заповнення пропусків у тексті.

У частині другого розділу «Письмо» пропонуються завдання з розгорнутою відповіддю, що передбачає створення власного висловлювання в письмовій формі відповідно до запропонованих комунікативних ситуацій.

У третьому розділі довідника «Тест у форматі ЗНО» вміщено заключний тест, який дасть учням можливість підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Для зручного користування 81. Test 1 і 82. Test озвучені.  

Перевірити своє сприйняття англійської мови на слух можна, ознайомившись з наведеними текстами та озвучуванням за посиланням по QR на обкладинці.

Уважаємо за потрібне звернути Вашу увагу на той факт, що посібник є комплексним утворенням, тому ефективність роботи з ним підвищиться, якщо всі його частини використовувати послідовно і комплексно.

Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 1 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 2 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 3 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 4 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 5 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 6 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 7 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 8 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 9 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 10 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 11 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 12 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 13 Англійська мова ЗНО і ДПА 2024. Навчально-практичний довідник : Безкоровайна О. Васильєва М. Торсінг. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно