Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Код: 9789660728073
250 грн 200 грн
Cравнить

Характеристики
Автор Доценко І., Євчук О.
Рік видання 2022
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 352
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 450
Видавництво «Підручники та посібники»

Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Довідник з англійської мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання допоможе учням та абітурієнтам узагальнитий систематизувати вивчений матеріал шкільної програми, удосконалити навички використання мови на практиці, полегшити процес підготовки до тестування та намітити стратегію для успішного виконання тестів.

Посібник містить 4 розділи:

1.Граматичний довідник.

2.Лексичний та орфографічний довідники.

3.Поради до тестування.

  1. Вправи.

У першому розділі подано повний шкільний курс граматики англійської мови.

Другийрозділмістить лексичний та орфографічний матеріал, що стосується словотворення, фразеологізмів, омофонів та помилок, яких зазвичай припускаються  на письмі й у мовленні.

Третій розділ присвяченийстратегіям виконання завдань з читання та письма і помилкам, яких зазвичай припускаються під час тестування. Тут такожпредставлені зразки виконання тестових завдань та написання творчих робіт, які відповідають вимогам до рівня підготовки абітурієнтів.

Четвертий розділмістить вправи на закріплення теоретичного матеріалу
граматичного, лексичного й орфографічного довідників. Перевірити правильність виконання завдань допоможуть відповіді, подані в кінці посібника.

ЗМІСТ. CONTENTS
Передмова 3
ГРАМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК. GRAMMAR REFERENCE 4
Частини мови. Parts of Speech 4
Дієслово. TheVerb 4
Особові й неособові форми дієслова. FinitesandNonfinites 5
Граматичнікатегоріїдієслова.Grammar Categories of the Verb 5
Часові форми дієслова в активному стані.Verb Tenses in the Active Voice 6
Дієслово «To Be». The Verb ‘To Be’ 6
Дієслово «To Have». The Verb ‘To Have’ 8
Теперішній неозначений час. The Present Simple Tense 9
Теперішній тривалий час. The Present Continuous (Progressive) Tense 11
Теперішній доконаний час. The Present Perfect Tense 12
Теперішній доконано-тривалий час.
The Present Perfect Continuous Tense 13
Минулий неозначений час. The Past Simple Tense 14
Минулий тривалий час. The Past Continuous Tense 16
Минулий доконаний час. The Past Perfect Tense 16
Минулий доконано-тривалий час. The Past Perfect Continuous Tense 18
Майбутній неозначений час. The Future Simple Tense 18
Майбутній тривалий час. The Future Continuous Tense 20
Майбутній доконаний час. The Future Perfect Tense 21
Майбутній неозначений час у минулому.
The Future Simple-in-the-Past Tense 22
Майбутній тривалий час у минулому.
The Future Continuous-in-the-Past Tense 22
Майбутній доконаний час у минулому.
The Future Perfect-in-the-Past Tense 23
Майбутній доконано-тривалий час.
The Future Perfect Continuous Tense 23
Майбутній доконано-тривалий час у минулому.
The Future Perfect Continuous-in-the-Past Tense 24
Таблиця часових форм дієслова в активному стані.
The Table of Tenses in the Active Voice 24
Узгодження часів. The Sequence of Tenses 25
Статичні Дієслова. Stative Verbs 26
Пасивний стан дієслова. The Passive Voice 27
Модальні дієслова. Modal Verbs 31
Інфінітив. The Infinitive 34
Конструкції з інфінітивом. Infinitive Complexes 36
Герундій. The Gerund 38
Дієприкметник. The Participle 41
Іменник. The Noun 42
Однина і множина іменників. The Singular and Plural of the Nouns 42
Злічувані та незлічувані іменники. Countable and Uncountable Nouns 45
Присвійний відмінок. The Possessive Case 46
Артикль. The Article 47
Неозначений артикль. The Indefinite Article 48
Означений артикль. The Definite Article 49
Означений артикль з власними назвами.
The Definite Article with Proper Names 50
Відсутність артикля перед іменниками. Zero Article 51
Прикметник. The Adjective 53
Числівник. The Numeral 56
Займенник. The Pronoun 59
Особові займенники. Personal Pronouns 59
Присвійні займенники. Possessive Pronouns 60
Означальні займенники. Defining Pronouns 61
Неозначені займенники. Indefinite Pronouns 63
Питальні займенники. Interrogative Pronouns 64
Зворотні займенники. Reflexive Pronouns 65
Вказівні займенники. Demonstrative Pronouns 65
Кількісні займенники. Quantitative Pronouns 66
Взаємні займенники. Reciprocal Pronouns 67
Сполучні займенники. Conjunctive Pronouns 67
Заперечні займенники. Negative Pronouns 67
Прислівник. The Adverb 69
Прийменник. The Preposition 72
Сполучник. The Conjunction 75
Вигук. TheInterjection 78
Слова-зв’язки. Linking Words 79
Частка. The Particle 83
Речення. Sentence 85
Головні члени речення. The Principal Parts of the Sentence 85
Підмет. The Subject 85
Присудок. The Predicate 86
Узгодження підмета з присудком. The Subject-Verb Agreement 87

Другорядні члени речення.The Secondary Parts of the Sentence 88
Додаток. The Object 89
Означення. The Attribute 89
Обставина. The adverbial Modifier 90
Порядок слів у реченні. Word Order 90
Інверсія. Inversion 92
Питальне речення. The Interrogative Sentence 93
Загальні запитання. General Questions 93
Спеціальні запитання. Special Questions 94
Альтернативні запитання. Alternative Questions 95
Розділові запитання. Disjunctive Questions (Tag Questions) 95
Наказове речення. The Imperative Sentence 97
Безособове речення. The Impersonal Sentence 99
Складносурядне речення. The Compound Sentence 99
Складнопідрядне речення. The Complex Sentence 100
Підрядне обставинне речення. The Adverbial Clause 100
Підрядні допустові речення. Сlauses of Concession 102
Підрядні речення причини. Сlauses of Reason 102
Підрядні речення мети. Сlauses of Purpose 103
Підрядні речення наслідку. Сlauses of Result 104
Підрядні речення умови. Clauses of Condition (Conditionals) 104
Пряма та непряма мова.Direct and Indirect (Reported) Speech 109
Таблиця неправильних дієслів.Table of Irregular Verbs 114
VOCABULARY AND SPELLING REFERENCE.
ЛЕКСИЧНИЙТА ОРФОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 120
Словотворення. WordFormation 120
Фразеологізми. Phrasal Verbs 124
Омофони — cлова, які зазвичай збивають з пантелику.
Homophones — Most Commonly Confused Words 133
Слова, у написанні якихприпускаються найбільше помилок.
The Most Commonly Misspelled Words 137
Помилки, яких зазвичай припускаютьсяна письмі та в мовленні.
Common Mistakes in Writing and Speech 140
ПОРАДИ ДО ТЕСТУВАННЯ.TESTING ADVICE 149
Розділ «Читання». Reading Section 149
Розділ «Письмо». Writing Section 152
10 помилок, яких зазвичай припускаютьсяпід час тестування.
10 Common Test Mistakes 163
EXERCISES. ВПРАВИ 165
Parts of Speech 165
The Verb 167
Verb Tenses in the Active Voice 167
‘To Be’ 167
‘There Is’, ‘There Was’, ‘There Are’, ‘There Were’ 169
‘To Have’ 170
‘To Be’ or ‘To Have’ 171
The Present Simple 172
The Present Continuous 173
The Present Simple or the Present Continuous 174
The Present Perfect 176
The Present Perfect Continuous 177
The Present Perfect or the Present Perfect Continuous 178
The Present Tenses 178
The Past Simple 180
The Past Continuous 181
The Past Simple or the Past Continuous 182
The Past Perfect 182
The Past Simple or the Past Perfect 183
The Past Perfect Continuous 184
The Past Perfect Continuous or the Past Simple 185
The Past Tenses 186
The Future Simple or the Future Continuous 187
The Future Continuous or the Future Perfect 188
‘Will’ or ‘Be Going to’ 189
The Future Simple, the Future Continuous, the Future Perfect 190
The Future Tenses 190
The Future-in-the-Past 192
Tenses in the Active Voice Revision 193
The Sequence of Tenses 195
Dynamic or Stative Verbs 197
The Passive Voice 199
Modal Verbs 205
The Infinitive 211
The Gerund 217
The Participle 221
The Noun 226
The Article 233
The Adjective 241
The Numeral 244
The Pronoun 246
Possessive Pronouns 246
Defining Pronouns 248
Indefinite Pronouns 251
Interrogative Pronouns 251
Reflexive Pronouns 252
Demonstrative Pronouns 253
Quantitative Pronouns 253
Reciprocal Pronouns 254
Conjunctive Pronouns 255
Negative Pronouns 256
They’re, Their, There 257
The Quantifiers 258
The Adverb 261
The Preposition 264
The Conjunction 272
The Interjection 272
Linking Words 273
The Particle 275
Sentence 276
Subject-Verb Agreement 276
The Inversion 278
The Interrogative Sentence 280
The Impersonal Sentence 287
Conditionals 288
Indirect Speech 298
Vocabulary and Spelling 303
The Word Formation 311
Phrasal Verbs 316
Homophones 334
Language in Use 336
Sentence Transformation 358
Відповіді. The Key 363

Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 1 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 2 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 3 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 4 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 5 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 6 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 7 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 8 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 9 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 10 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 11 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 12 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 13 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 14 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 15 Англійська мова ЗНО. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Авт: Євчук О., Доценко І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно