Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити

Код: 9789666348992
180 грн
Cравнить

Автор: Островський В. В. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 424 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «Мандрівець»

Характеристики
Автор Островський В. В.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 424
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «Мандрівець»

1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити

(Видання 3-тє, зі змінами та доповненнями).

Загалом цей посібник об'єднує 1865 тестових завдань з вітчизняної історії. Завдання охоплюють увесь період історичного розвитку, що тривав на теренах сучасної України: від найдавніших часів і до сучасності. Вони пропорційно дібрані до основних тем загальноосвітніх навчальних програм та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Збірник розпочинається завданнями початкового рівня, що поступово стають важчими, досягаючи найвищого рівня складності упродовж останніх тем. Історичні факти, наведені у посібнику, можуть бути суперечливими, оскільки вони взяті із альтернативних джерел інформації.

Умови та варіанти відповідей тестових завдань свідомо наповнені якомога більшою кількістю фактичного матеріалу. Адже посібник; розроблявся не тільки з метою перевірки знань, умінь і навичок, а й як: своєрідний самовчитель. Відповіді на попередні тестові завдання (при застосування певних логічних операцій) можна знайти у наступних, не звертаючись до готових кодів чи навчальної літератури.

До посібника ввійшли 150 тестових завдань з ілюстраціями та мапами. Вони охоплюють увесь період історичного розвитку, що мав місце на теренах сучасної України: від найдавніших часів до сучасності.

Посібник стане у пригоді учням та абітурієнтам при підготовці до ЗНО з історії України.

 

Вступ ....... .... ........... ....... ... .. .. ........ .... ...... .......... .. .... .... .... ... ... ...... ....... 5
СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ТЕМА 1. ПОЯВА ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ .. ... ... .......... .... 9
ТЕМА 2. НАЙДАВНІШІ ЗЕМЛЕРОБИ ТА СКОТАРІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ . .. 13
ТЕМА 3. РАННІЙ ЗАЛІЗНИЙ ВІК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ......... .... . ... ........... 19
ТЕМА 4. АНТИЧНІ МJСТА-ДЕРЖАВИ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'ЇТАВКРИМУ .. 24
ТЕМА 5. ДАВНІ СЛОВ'ЯНИ. СЛОВ'ЯНИ У ПЕРІОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ
НАРОДІВ .. .. . .. .... .. . ........ .. ... . ...... .......... .. . ......... ... ...... . ... ... . ............ .. 30
СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ТЕМА 6. СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКІ ПЛЕМЕНА НАПЕРЕДОДНІ УТВОРЕННЯ
КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ПЕРШИХ КНЯЗІВ .. .. 36
ТЕМА 7. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ПРАВЛІННЯ КНЯЗІВ ВОЛОДИМИРА
ВЕЛИКОГО ТА ЯРОСЛАВА МУДРОГО ... .... ..... . ... .................. ... .. .. .. ... . 44
ТЕМА 8. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА НАСТУПНИКІВ ЯРОСЛАВА МУДРОГО.
РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ........................................... . ..... 50
ТЕМА 9. УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. МОНГОЛЬСЬКА
НАВАЛА НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА
ДЕРЖАВА ЗА ПРАВЛІННЯ КНЯЗЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
ТА ЙОГО НАСТУПНИКІВ ........................................................ .. .... .. 57
ТЕМА 10. ВНУТРІШНЄ ЖИТТЯ, КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ .. .. .. ... ... ... ... ... .. .. ................. 65
ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬСЬКОЇ ТА ЛИТОВСЬКОЇ
ДЕРЖАВ у другій половині XIV - першій половині XVI століть ............ 70
ТЕМ А 12. УКР АЇНСЬЮ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ІНШИХ ДЕРЖАВ. СОЦІАЛЬНИЙ
УСТРІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ у другій
половині XIV - першій половині XVI століть : . .................................... 76
ТЕМА 13. КУЛЬТУРА Й ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
у другій половині XIV - першій половині XVI століть ............... .. .. . ... . .. 82
ТЕМ А 14. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
у другій половині XVI - першій половині XVII століть ......... .. ..... .. ....... 87
ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО наприкінці XV - у першій половині
XVII століть ............................... .. .. ...... ... ....... ..... ....... .. ................... 92
ТЕМА 16. ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКР АЇНІ у другій половині XVI - першій
половині XVII століть ....... .............................................................. 101
ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ у другій половині XVI - першій
половині XVII століть .............................................. .. ..................... 106
НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ТЕМА 18. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНС ЬКОГО НАРОДУ
ПРОТИ РЕЧ І ПОСПОЛИТОЇ середини XVII століття ......... ... . ........ ... .. 113
ТЕМА 19. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVII століття.
ПОДІЛ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ...... ... .. 124
ТЕМА 20. УКР АЇН СЬЮ ЗЕМЛІ наприкінці XVII - у першій половині
XVIII століть .. . ... ........................................ ................................... 136
ТЕМА 21. КУЛЬТУРА УКРА1НИ другої половини XVII - першої
половини XVIII століть ..... . .................................. ... ..... .. .. ....... ........ 144
ТЕМА 22. УКРА1НСЬЮ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII століття.
КУЛЬТУРА УКРА1НИ в другій половині XVIII століття .... ... ........... . .. 151
ТЕМА 23. УКР А1НСЬЮ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ століть .... .... ... .. ........ ..... .. 159
ТЕМА 24. ЗАХІДНО УКР А1НСЬЮ ЗЕМЛІ наприкінці XVIII - у першій
половині ХІХ століть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
ТЕМА 25. УКРА1НСЬКА КУЛЬТУРА у першій половині ХІХ століття .. .... .... .. ... 176
ТЕМА 26. НАДЦНІПРЯНСЬКА УКРА1НА у другій половині ХІХ століття ............. 184
ТЕМА 27. ЗАХІДНОУКРА1НСЬЮ ЗЕМЛІ в другій половині ХІХ століття ............. 194
ТЕМА 28. КУЛЬТУРА УКРА1НИ у другій половині ХІХ століття ...................... 203
ТЕМА 29. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРА1НА на початку ХХ століття .... .. ... . .. ... ... .. 211
ТЕМА 30. ЗАХІДНОУКРА1НСЬЮ ЗЕМЛІ на початку ХХ століття .. ... . .. ........... .. 221
ТЕМА 31. КУЛЬТУРА Й ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРА1НІ на початку
ХХ століття ....... ....................... .... .................................. ...... ... ..... 227
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ТЕМА 32. УКРА1НА У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ........ . ... . .... ......... ... . . .. ... .... ... 236
ТЕМА 33. УКРА1НСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ. КУЛЬТУРА І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ
В УКРА1НІ у 1917- 1920 роках . .... ..... .. .... . ..... " .. .. " .. . .. " ....... .. .. ....... 245
ТЕМА 34. УСРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. КУЛЬТУРА
І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКР А1НІ У РОКИ НОВОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ .................... .. ... . ... . . . ... .. ............... . ... .. .. 262
ТЕМА 35. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРА1НИ (1929- 1938 рр.)
СТАН КУЛЬТУРИ В УКРА1НІ у 1930 -і роки .................................... 271
ТЕМА 36. ЗАХІДНОУКРА1НСЬЮ ЗЕМЛІ в 1920-1930-х роках ..... ......... ........ .. . 280
ТЕМА 37. УКРА1НА ШД ЧАС ДРУГОІ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939- 1945 рр.)
КУЛЬТУРА УКРА1НИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ....... .......... 288
ТЕМА 38. ШСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК УКРА1НИ
в 1945 - на початку 1950-х років. КУЛЬТУРА В УКРА1НІ
у другій половині 1940 - на початку 1950-х років .... ...... ... ...... .. ........ 298
ТЕМА 39. УКРА1НА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1953- 1964 рр.)
КУЛЬТУРА І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРА1НІ в 1953- 1964 рр .... . .. ..... 307
ТЕМА 40. УКРА1НА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ
(середина 1960 - початок 1980-х рр.). КУЛЬТУРА І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ ...... 316
ТЕМА 41. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРА1НИ. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ................ 326
ТЕМА 42. УКРА1НА В УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991- 2007 рр.)
КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРА1НІ . .... .. ... . .. ..... . .. .. .. . 335
Література ....... .......... ...... ...... .... .. ..... ..... ... ..... ......... .................... ..... ... ..... 345
Відповіді .......... .. .... .. .... .. ............ .. ..... .. .... .. .... ........................... .. .... 34 7
150 тестових завдань з ілюстраціями та мапами ...... .......... ....... ... . 362
Відповіді на тестові завдання з ілюстраціями та мапами ............. 422

1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 1 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 2 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 3 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 4 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 5 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 6 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 7 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 8 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 9 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 10 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 11 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 12 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 13 1715 тестів історія України ЗНО. Збірник : Островський В. Мандрівець. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно