Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити

Код: 9789662840032
24 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Каплун О. І. / Рік видання: 2016 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 192 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «УЛА»

Характеристики
Автор Каплун О. І.
Рік видання 2016
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 192
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «УЛА»

Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити

Довідник підготовлений відповідно до чинної програми МОН України і програми ЗНО з математики. Систематизований і поданий в оригінальному форматі теоретичний матеріал дає змогу читачеві знайти стислу відповідь на типові запитання найважливіших випробувань — ЗНО, ДПА, вступних іспитів до вищих навчальних закладів.
Призначається для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, першокурсників, а також учителів і репетиторів з математики.

Математику називають царицею наук, і це безумовно так. Вона охоплює всі сфери наукової діяльності, в тому числі й гуманітарну. Якщо ви подивитесь на перелік предметів, з яких подається сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти при вступі до вищого навчального закладу, то математика у більшості спеціальностей є профілюючою. Тому перед випускниками загальноосвітніх шкіл щороку постає непроста проблема: як швидко і якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.
Звісно, вивчення математики вимагає системності й копіткої праці протягом усіх шкільних років, однак навчатися ніколи не пізно. Результат вартий витрачених зусиль!
Пропонований новітній довідник якраз і дає можливість ефективно, не гаючи часу підготуватися до іспиту. Він допоможе систематизувати знання, отримані під час навчання, удосконалити навички виконання розрахунків, уміння користуватися теоретичними відомостями на практиці. А це саме те, що вкрай необхідно старшокласнику, абітурієнту для складання будь- якого випробування з математики.
Довідник містить потрібну інформацію про основні поняття та теореми зі шкільного курсу та матеріал для повторення. Звісно, цей матеріал можна використати й при підготовці до уроку, до контрольної роботи, до державної підсумкової атестації, що проводиться у 9-х і 11 -х класах.
Видання відповідає чинній шкільній програмі з математики Міністерства освіти і науки України та програмі з математики зовнішнього незалежного оцінювання.
Увесь матеріал систематизовано за 16 темами з алгебри і початків аналізу та геометрії.
Працюйте наполегливо — і мету буде досягнуто!

Передмова 3
1. Числа і операції над ними 4
1.1. Тотожні перетворення 4
1.2. Звичайні, десяткові, раціональні дроби. Мішані числа . 4
1.3. Ознаки подільності 7
1.4. Властивості степеня з натуральним показником. Найбільший спільний дільник (НСД) та найменше спільне кратне (НСК) 7
1.5. Формули скороченого множення 9
1.6. Розкладання многочленів на множники 10
1.7. Додавання та віднімання раціональних чисел і виразів 11
1.8. Множення та ділення раціональних чисел і виразів 13
1.9. Арифметичний корінь 16
1.10. Позбавлення від ірраціональності в знаменнику Дробу 17
1.11. Степінь із раціональним показником 18
1.12. Логарифм числа 20
2. Алгебраїчні рівняння та системи алгебраїчних рівнянь 21
2.1. Означення рівняння. Корені рівняння. Рівносильність рівнянь 21
2.2. Лінійні рівняння 22
2.3. Рівняння виду А,(х) • Л2(х) • ... • Ап(х) = 0 та = 0 ... 22
2.4. Пропорції 23
2.5. Квадратні рівняння 24
2.6. Квадратний тричлен та його корені 25
2.7. Дробові раціональні рівняння 26
2.8. Рівняння, що розв’язуються методом введення нової змінної 27
2.9. Рівняння з модулями та параметрами 29
2.10. Рівняння вищих степенів 31
2.11. Системи рівнянь 32
3. Функції та їхні графіки 34
3.1. Властивості функції 34
3.2. Графіки та властивості деяких функцій 38
3.3. Геометричні перетворення графіків функцій 44
4. Алгебраїчні нерівності та системи алгебраїчних нерівностей 48
4.1. Числові проміжки 48
4.2. Лінійні нерівності 49
4.3. Нерівності другого степеня з однією змінною 50
4.4. Розв’язання нерівностей виду т>0, т<о, т>щ<0, кЯх) g(x) g(x) g(x) *(*) і g(x) — многочлени, методом інтервалів 55
4.5. Узагальнений метод інтервалів 57
4.6. Системи нерівностей з однією змінною. Сукупність нерівностей з однією змінною. Подвійні нерівності 57
5. Ірраціональні, показникові, логарифмічні рівняння та нерівності 59
5.1. Ірраціональні рівняння 59
5.2. Ірраціональні нерівності 60
5.3. Показникові рівняння 62
5.4. Показникові нерівності 63
5.5. Логарифмічні рівняння 65
5.6. Логарифмічні нерівності. 66
6. Тригонометричні функції 67
6.1. Означення синуса, косинуса, тангенса та котангенса для гострого кута прямокутного трикутника та для довільного кута повороту  68
6.2. Знаки тригонометричних функцій 70
6.3. Значення тригонометричних функцій деяких кутів  71
6.4. Періодичність і парність тригонометричних функцій 71
6.5. Формули зведення 72
6.6. Графіки та властивості тригонометричних функцій  73
6.7. Основні тригонометричні формули 75
6.8. Обернені тригонометричні фукнції 79
6.9. Найпростіші тригонометричні рівняння 81
6.10. Тригонометричні рівняння 83
6.11. Найпростіші тригонометричні нерівності 86
7. Прогресії 92
7.1. Арифметична прогресія 92
7.2. Геометрична прогресія 92
8. Елементи математичного аналізу 94
8.1. Границя функції при х -» а 94
8.2. Похідна 96
8.3. Таблиця похідних 97
8.4. Правила обчислення похідних 98
8.5. Похідна складеної функції 99
8.6. Фізичний та геометричний зміст похідної 99
8.7. Дослідження функції на монотонність 100
8.8. Дослідження функції на екстремуми 101
8.9. Найбільше та найменше значення функції на відрізку 103
8.10. Первісна. Таблиця первісних 103
8.11. Правила обчислення первісних 104
8.12. Невизначені та визначені інтеграли 105
8.13. Площа криволінійної трапеції 105
9. Комбінаторика. Елементи теорії ймовірностей та статистики 108 
9.1. Правило суми, правило добутку. Перестановки. Розміщення. Комбінації 108
9.2. Біном Ньютона 110
9.3. Елементи теорії ймовірностей 110
9.4. Елементи статистики 112
10. Кути. Коло 115
10.1. Суміжні та вертикальні кути 115
10.2. Властивості паралельних прямих та ознаки паралельності 117
10.3. Коло і круг 119
11. Трикутники 124
11.1. Ознаки рівності трикутників 124
11.2. Ознаки подібності трикутників 125
11.3. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Визначні лінії трикутника 127
11.4. Вписані та описані трикутники 129
11.5. Площа трикутника 130
11.6. Рівнобедрений трикутник. Рівносторонній трикутник 132
11.7. Прямокутний трикутник 136
11.8. Теорема косинусів та теорема синусів 140
12. Чотирикутники та многокутники 141
12.1. Паралелограм 141
12.2. Ромб 144
12.3. Прямокутник. Квадрат 146
12.4. Трапеція 148
12.5. Многокутники 151
13. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі 156
13.1. Паралельність прямих і площин у просторі 156
13.2. Перпендикулярність прямих і площин 158
13.3. Кути в просторі 161
13.4. Відстані у просторі 162
14. Многогранники 163
14.1. Двогранний кут 163
14.2. Призми 163
14.3. Піраміди 167
15. Тіла обертання 173
15.1. Циліндр. 173
15.2. Конус 174
15.3. Сфера та куля 175
15.4. Комбінації многогранників та тіл обертання 176
16. Декартові координати та вектори 179
16.1. Декартові координати 179
16.2. Ректори 181
16.3. Координати вектора 182

Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 1 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 2 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 3 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 4 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 5 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 6 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 7 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 8 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 9 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 10 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 11 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 12 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 13 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 14 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 15 Математика. Формули, поняття, визначення. Авт: Каплун О. Вид-во: УЛА. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно