Доставка 
 • Нова Пошта
 • Укрпошта
 • Доставка на вказану адресу
 Оплата 
 • Готівкою при отримані
 • На картковий рахунок Приватбанку
Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити

125 грн 115 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Грицюк І. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 400 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 540 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Грицюк І.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 400
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 540
Видавництво «Підручники та посібники»

ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Пропонований навчальний посібник призначений для якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2020) з німецької мови. Його укладено відповідно до вимог чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з німецької мови.

Структура посібника ґрунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок.

Посібник складається з шести частин:

 • Teil 1. Prüfen Sie Ihre Grammatischen Kenntnisse (граматичний довідник з німецької мови з вправами та тестами);
 • Teil 2. Prüfen Sie Ihren Wortschatz (перевірка мовної та соціокультурної компетенцій);
 • Teil 3. Leseverstehen (перевірка розуміння прочитаного);
 • Teil 4. Schriftlicher Ausdruck (перевірка писемної компетенції);
 • Теіl 5. Ногvегstеhеn (перевірка розуміння мови на слух);
 • Teil 6. Probetests (тренувальні тести у форматі ЗНО).

Тренувальні тести в цьому посібнику містять завдання п’яти видів: 1) завдання на встановлення відповідності; 2) завдання з вибором однієї правильної відповіді; 3) завдання на заповнення пропусків; 4) завдання з розгорнутою відповіддю; 5) завдання на визначення правильності/неправильності твердження. Завдання широкого спектру перевіряють мовленнєві вміння та навички учнів з читання, письма, володіння структурою німецької мови на лексичному, граматичному рівнях, знання соціокультурних реалій німецькомовних країн.

Завдання посібника складено з урахуванням обсягу мовного матеріалу та вимог до знань, навичок і вмінь, передбачених програмою з іноземних мов для абітурієнтів до вищих навчальних закладів України. Вони допоможуть учителям організувати індивідуальну та самостійну роботу учнів, сприятимуть підвищенню об’єктивності контролю та оцінювання знань.

Наприкінці посібника наведено відповіді до всіх завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що потребує доопрацювання.

Запропоновані тексти та завдання для аудіювання поділено на два рівні, відповідно до вимог іспиту ЗНО, та допоможуть перевірити рівень підготовки учнів для складання аудіювання.

У посібнику також запропоновано два додатки, де подано керування дієслів та найуживаніших іменників, оскільки їх слід заучувати напам’ять.

Посібник буде корисним для учнів старших класів, абітурієнтів, студентів, учителів, а також для всіх, хто вивчає німецьку мову.

ПЕРЕДМОВА                            3

TEIL 1 PRUFEN SIE IHRЕ GRAММATISCНEN КENNTNISSE           4

Kapitel І Das Substantiv Das Pronomen                     4

1 DIE PLURALВILDUNG  4

2 DIEDEКLINAТION DER SUВSTANТIVE  12

3DASPRONOМEN  19

Kapitel ІІ Das Adjektiv                        33

1 DIE DEКLINA ТІОN DER ADJEKTNE  33

2 DIE SТEIGERUNGSSТUFEN DER ADJEKТNE ····································· 47

Kapitel ІІІ П Die Praposttionen Die Rektion                     52

1 DIE PRAl'osmoNEN мп DEM Dл тw UND Аккusл тІV  52

2 DIFPRAl'osmoNEN МІТ оЕм Dл ТІV  52

3 DIE PRAPoSIТIONEN МІТ DEM АккUSАТІV ····················································· 53

4 DIE PRAl'osmoNEN МІТ DEM GENTTIV  53

5 DIE REKТION DER VERВEN  54

Kapitel IV Die Modi der Verben Der lndikativ Der Imperativ             69

1 DAS PRAsENS ························································· 69

2 DREI GRUNDFORМEN DER VERВEN ················································· 72

3DASlмPERFEKT(DASPRAТEIOТUМ)  75

4 DAS PERFEKT  76

5 DAS PLUSQUAМPERFEKT ························································································· 77

6DASFuтuRI  78

Kapitel V Das Passiv                    97

lDAS VORGANGSPASSIV  97

2 DAS ZUSTANDSPASSIV  98

3 KONSТRUКTIONEN НAВEN+ZU+INFINTTIV UND SEIN+zu+INFINmv  99

4DASPASSIV DERMODALVERВEN  99

Kapitel VI Der Infinitiv Die Infinitivgruppen Die Partizipien                109

1 DER INFINIТIV МІТ р АRТІКЕL zu UND ОНNЕ zu  109

2 DIE INFINІТIVGRUPPEN  11 о

3 DER GEBRAUCH DER Р ARТIZIPIEN   111

Kapitel VП Der Satz                            118

1DIESAТZREIНE  118

2 DAS SAТZGEFUGE  119

1DIESUВJEKТSAТZE  120

2DIEPRADIКAТIVSAТZE  120

3DIEOBJEKТSAТZE  120

4DIERELAТIVSAТZE  121

5DIEТEМPORALSAТZE  122

6 DIEКAUSALSAТZE  124

7DIEFINALSAТZE  125

8DIEMODALSAТZE  125

9 DIE KONDIТIONALSAТZE  126

10DIEKOМPARAТIVSAТZE  126

11 DIE KONSEКUТIVSA ТZЕ  :  127

12 DIEKONZESSIVSAТZE  127

TEIL 2 PRUFEN SIE ШREN WORTSCHATZ                  147

Kapitel VІП Die Ubersetzung                    147

Kapitel ІХ Wortauswabl                     164

Kapitel Х SoziokultureUe Kenntnisse                    178

TEIL 3 LESEVERSTEНEN                            184

TEIL 4 SCНRIFTLICНER AUSDRUCK                      207

TEIL 5 HORVERSTEНEN                            215

TEIL 6 PROBETESTS                       235

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТЕСТ-ВЗІРЕЦЬ 333

Додаток 1                            348

Додаток 2                         ,         359

LOSUNGEN zu DEN UBUNGEN  361

TESTSLOSUNGEN  374

LOSUNGEN ZUM LESEVERSTEHEN  376

LOSUNGEN zu DEN HORTEXTEN  377

DIE TRANSКRIPTEN DER HORTEXTE  378

LOSUNGEN ZU DEN PROBETESTS  391

LITERA TURVERZEICНNIS  398

ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 1 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 2 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 3 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 4 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 5 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 6 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 7 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 8 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 9 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 10 ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 11
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно