• Головна /
  • ЗНО 2018 Хімія /
Будь ласка, ввійдіть для коментування
Ваша відповідь
Ваш коментар буде опублікований після модерації адміністратором

ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

100 грн
Порівняти

Автор: Березан О. / Рік видання: 2017 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 384 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 725 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Березан О.
Рік видання 2017
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 384
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 725
Видавництво «Підручники та посібники»

ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії на 2018 рік. Він містить теоретичний матеріал, поданий відповідно до чинної програми з хімії для загальноосвітніх шкіл та програми ЗНО; приклади розв’язання типових задач; тематичні тестові завдання, завдання сертифікаційних робіт 2016-2017 рр

У посібнику, відповідно до чинної програми з хімії для загальноосвітніх закладів та програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, висвітлено навчальний матеріал, наведено приклади розв’язання типових задач, запропоновано розв’язати тематичні тестові завдання.

У розділі I («Загальна хімія») сформульовано основні поняття, закони і загально-теоретичні основи хімії: будова атома, хімічний зв’язок, хімічна реакція, періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, електролітична дисоціація, окисно-відновні реакції.

У розділі II («Неорганічна хімія») розглянуто основні класи неорганічних хімічних сполук, подано відомості про металічні та неметалічні елементи, їхні сполуки (описано хімічні властивості, лабораторні й промислові способи добування, застосування).

Розділ III («Органічна хімія») містить дані про будову, склад, номенклатуру, властивості основних класів органічних сполук; у ньому розглянуто синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі, показано генетичні зв’язки між класами органічних сполук.

Наприкінці посібника наведено рекомендації щодо складання ЗНО, завдання сертифікаційної роботи 2017.

У додатках, крім таблиць Д. І. Менделєєва і розчинності речовин у воді, містяться дані про якісні реакції на катіони, аніони, органічні речовини; лабораторні та промислові способи добування органічних речовин; склад і назви мінералів, сумішей, кристалогідратів. Ця інформація допоможе школярам повторити та узагальнити важливий матеріал різних розділів.

До всіх тестових завдань уміщено відповіді.

Назви сполук та хімічних елементів подано за номенклатурою IUPAC[1].

Автор вважає доцільним при підготовці до ЗНО скористатись Збірником тестових 
завдань.

ПЕРЕДМОВА 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4 1. Основні хімічні поняття. Речовина 4 1.1. Предмет хімії 4 1.2. Речовина 4 1.3. Хімічні символи і формули 4 1.4. Валентність 5 1.5. Прості та складні речовини. Алотропія 7 1.6. Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса 8 1.7. Кількість речовини, молярна маса 8 1.8. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу. Об’ємні співвідношення газів у реакціях 9 Приклади розв’язування типових задач 11 І. Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини 11 ІІ. Обчислення масової частки елемента в сполуці 14 ІІІ. Обчислення відносної густини газу 14 ІV. Визначення масової та об’ємної часток компонента в суміші 15 V. Визначення середньої молярної маси суміші газів 17 VI. Виведення формули сполуки 18 Тести 21 2. Будова атома 29 2.1. Склад атома. Нуклон, протонне число, нуклонне число 29 2.2. Нукліди, ізотопи 30 2.3. Радіоактивність 30 2.4. Електрон. Електронні шари́ 31 2.4.1. Послідовність заповнення орбіталей електронами 32 2.4.2. Збуджений стан атома 33 2.4.3. Стійкість електронних шарів. Перетворення атомів на йони 34 Приклади розв’язування типових задач 34 Тести 36 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 42 3.1. Основні закономірності зміни властивостей елементів 48 4. Хімічний зв’язок 49 4.1. Поняття про електронегативність елемента 49 4.2. Атомний радіус 49 4.3. Ковалентний зв’язок 50 4.4. Гібридизація електронних орбіталей 51 4.5. Сигма- і пі-зв’язок 52 4.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку 54 4.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки 56 4.7.1. Йонний зв’язок 56 4.7.2. Металічний зв’язок 56 4.7.3. Водневий зв’язок 56 4.8. Кристалічні та аморфні речовини 57 Приклади розв’язування типових задач 58 4.9. Ступінь окиснення 59 Приклади розв’язування типових задач 64 Тести 65 5. Хімічна реакція 68 5.1. Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння 68 5.2. Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин 69 5.3. Типи хімічних реакцій 70 5.4. Енергетика хімічних реакцій. Тепловий ефект реакції 71 Приклади розв’язування типових задач (розрахунки за термохімічними рівняннями) 73 5.5. Окисно-відновні реакції 74 5.6. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 74 Приклади розв’язування типових задач 75 5.7. Типи окисно-відновних реакцій 76 5.8. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор 77 5.9. Оборотність хімічних реакцій 79 5.9.1. Хімічна рівновага 79 Приклади розв’язування типових задач 82 І. Швидкість хімічної реакції 82 ІІ. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій 84 Тести 94 6. Суміші речовин. Розчини 99 6.1. Чисті речовини та суміші 99 6.2. Суміші, їхні типи, назви, склад, методи розділення 99 6.3. Розчини 101 Приклади розв’язування типових задач 103 6.4. Будова молекули води. Водневий зв’язок між молекулами води 107 6.5. Сольвати, гідрати, кристалогідрати. Теплові ефекти, які супроводжують процес 108 6.6. Електролітична дисоціація 108 6.6.1. Механізми електролітичної дисоціації у водному розчині 108 6.6.2. Основні положення теорії електролітичної дисоціації 109 6.6.3. Ступінь електролітичної дисоціації 110 6.6.4. Константа дисоціації 110 6.7. Властивості кислот, основ і солей з погляду теорії електролітичної дисоціації 112 6.8. Дисоціація води. Водневий показник 112 6.9. Забарвлення індикаторів 113 6.10. Реакції в розчинах електролітів. Складання молекулярних і йонно-молекулярних рівнянь 113 Приклади розв’язування типових задач 115 6.11. Гідроліз солей як окремий випадок реакцій йонного обміну у водних розчинах електролітів 116 Приклади розв’язування типових задач 118 6.12. Ряд електрохімічних потенціалів металів 122 6.13. Електроліз 122 6.13.1. Електроліз розплавів 123 6.13.2. Електроліз водних розчинів електролітів (кислот, основ, солей) 124 Тести 126 РОЗДІЛ ІІ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 130 7. Основні класи неорганічних сполук 130 7.1. Оксиди 130 7.1.1. Осно́вні оксиди 130 7.1.2. Кислотні оксиди 132 7.1.3. Амфотерні оксиди 133 7.2. Основи 133 7.3. Кислоти 135 7.4. Солі 138 7.5. Амфотерні сполуки 140 7.5.1. Амфотерні оксиди 140 7.5.2. Амфотерні гідроксиди 141 7.6. Генетичні зв’язки між класами неорганічних речовин 142 Приклади розв’язування типових задач 143 Тести 145 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 151 8.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали 151 8.1.1. Електронна будова атомів металічних елементів 152 8.1.2. Фізичні властивості металів 152 8.1.3. Загальні хімічні властивості металів 153 8.1.4. Корозія металів 154 8.1.5. Загальні способи добування металів 156 8.1.6. Сплави на основі заліза (чавун, сталь) 157 8.2. Елементи головної підгрупи І групи 159 8.2.1. Загальна характеристика 159 8.2.2. Натрій і Калій 159 8.2.3. Оксиди і гідроксиди Натрію та Калію 161 8.2.4. Калійні добрива 163 8.3. Металічні елементи головної підгрупи ІІ групи 164 8.3.1. Загальна характеристика 164 8.3.2. Магній 164 8.3.3. Магній оксид 165 8.3.4. Магній гідроксид 166 8.3.5. Кальцій 166 8.3.6. Кальцій оксид 167 8.3.7. Кальцій гідроксид 168 8.3.8. Солі Кальцію 168 8.3.9. Твердість води 169 8.4. Алюміній 170 8.4.1. Алюміній оксид 171 8.4.2. Алюміній гідроксид 172 8.4.3. Солі Алюмінію 172 8.5. Ферум 173 8.5.1. Сполуки Феруму (ІІ) 175 8.5.2. Сполуки Феруму (ІІІ) 176 Тести 177 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 186 9.1. Гідроген 186 9.1.1. Водень 187 9.1.2. Вода 189 9.1.3. Очищення води 191 9.1.4. Гідроген пероксид 192 9.2. Галогени 193 9.2.1. Хлор 194 9.2.2. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота 196 9.2.3. Хлориди 198 9.3. Елементи VІА групи 198 9.3.1. Загальна характеристика 198 9.3.2. Оксиген 199 9.3.3. Кисень 199 9.3.4. Озон 201 9.3.5. Сульфур 202 9.3.6. Сірка 202 9.3.7. Сірководень (гідроген сульфід). Сірководнева (сульфідна) кислота. Сульфіди 204 9.3.8. Оксиди Сульфуру 206 9.3.9. Сульфітна кислота та її солі 208 9.3.10. Сульфатна кислота 209 9.4. Елементи VА групи 212 9.4.1. Загальна характеристика 212 9.4.2. Нітроген 213 9.4.3. Амоніак 214 9.4.4. Солі амонію 216 9.4.5. Нітроген(ІV) оксид 218 9.4.6. Нітратна кислота 219 9.4.7. Нітрати 221 9.4.8. Нітратні добрива 222 9.4.9. Фосфор 222 9.4.10. Фосфор(V) оксид 224 9.4.11. Ортофосфатна кислота 224 9.4.12. Солі ортофосфатної кислоти 226 9.4.13. Фосфорні добрива та їхнє добування 227 9.5. Елементи ІV групи 227 9.5.1. Загальна характеристика 227 9.5.2. Карбон 228 9.5.3. Оксиди Карбону 231 9.5.4. Карбонатна кислота 233 9.5.5. Добування кальцинованої соди амоніачно-хлоридним способом 234 9.5.6. Силіцій 234 9.5.7. Силіцій(ІV) оксид 236 9.5.8. Силікатна кислота, силікати 237 9.5.9. Силікатні матеріали 237 Тести 238 РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 246 10. Теоретичні основи органічної хімії 246 10.1. Найважливіші елементи-органогени, природні та синтетичні органічні сполуки 246 10.2. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.) 247 10.3. Формули в органічній хімії 247 10.4. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук 248 10.5. Класифікація органічних речовин 249 10.6. Гомологічний ряд 249 10.7. Функціональна група 250 10.8. Ізомерія 251 10.9. Типи реакцій в органічній хімії 252 11. Вуглеводні 253 11.1. Алкани 253 11.1.1. Циклоалкани 257 11.1.2. Галогенопохідні алканів 259 11.1.3. Застосування насичених вуглеводнів та їхніх похідних 260 11.2. Речовини з подвійними зв’язками (алкени, алкадієни) 261 11.2.1. Алкени (олефіни) 261 11.2.2. Алкадієни 265 11.3. Алкіни 266 11.3.1. Етин 269 11.4. Арени 270 11.4.1. Бензен. Особливості будови молекули. Поняття про ароматичність 271 11.5. Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка 273 11.6. Детонаційна стійкість бензину 274 11.7. Добування рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел 275 Тести 275 12. Оксигеновмісні органічні сполуки 281 12.1. Спирти 281 12.1.1. Насичені одноатомні спирти 281 12.1.2. Згубна дія алкоголю 285 12.1.3. Багатоатомні спирти 285 12.2. Феноли 287 12.2.1. Фенол 287 12.3. Альдегіди 289 12.4. Карбонові кислоти 292 12.4.1. Насичені монокарбонові кислоти 293 12.5. Естери. Жири 296 12.5.1. Естери 296 12.5.2. Жири 298 12.5.3. Мила і синтетичні мийні засоби 300 Тести 301 12.6. Вуглеводи 307 12.6.1. Моноcахариди 308 12.6.2. Дисахариди. Сахароза 310 12.6.3. Полісахариди. Крохмаль і целюлоза 311 Тести 313 13. Нітрогеновмісні органічні сполуки 316 13.1. Нітросполуки 316 13.2. Аміни 317 13.2.1. Аліфатичні аміни 317 13.2.2. Ароматичні аміни. Анілін 318 13.3. Амінокислоти 320 13.4. Білки 323 Тести 325 14. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі 328 14.1. Основні поняття хімії високомолекулярних сполук 328 14.2. Класифікація високомолекулярних сполук 329 14.3. Способи синтезу високомолекулярних речовин 330 14.4. Властивості полімерів 331 14.5. Значення полімерів у суспільному господарстві та побуті. Поняття про синтетичні волокна 332 14.5.1. Пластичні маси 332 14.5.2. Каучуки і гуми 333 14.5.3. Волокна 334 14.5.4. Лаки і фарби 334 14.5.5. Клеї 335 14.5.6. Іоннообмінні смоли 335 14.5.7. Композиційні матеріали 335 14.5.8. Біополімери 336 14.6. Екологічні аспекти виробництва, зберігання, транспортування і застосування органічних сполук 336 ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 339 Що потрібно робити у день тестування 339 Що потрібно робити під час тестування 339 Зміст тесту 340 Як визначити результат ЗНО з хімії (після здачі тесту) 341 Завдання сертифікаційної роботи з хімії 2016 р. (зошит 7) 342 Завдання сертифікаційної роботи з хімії 2017 р. (зошит 1) 348 ДОДАТКИ 355 Додаток 1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 355 Додаток 2. ЕлекПотронегативність елементів (за Полінгом) 356 Додаток 3. Таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді за температури 25 ºС 357 Додаток 4. Ряд електроактивності металів 357 Додаток 5. Назви та склад найпоширеніших неорганічних речовин, мінералів та деяких сумішей 357 Додаток 6. Числові префікси, які використовуються у назвах кристалогідратів 360 Додаток 7. Склад і назви найважливіших кристалогідратів 360 Додаток 8. Найпоширеніші назви та склад деяких органічних речовин та їхніх сумішей 360 Додаток 9. Якісне виявлення деяких іонів 362 Додаток 10. Якісні реакції на органічні сполуки 363 Додаток 11. Взаємодія деяких оксигено- та нітрогеновмісних сполук з реагентами 365 Додаток 12. Взаємодія вуглеводнів з деякими реагентами 366 Додаток 13. Лабораторні та промислові способи добування деяких неорганічних речовин 366 Додаток 14. Реакції термічного розкладу деяких солей 367 Додаток 15. Використання деяких неорганічних сполук 367 Додаток 16. Використання деяких органічних сполук 369 Додаток 17. Іменні реакції в органічній хімії 370 Додаток 18. Перелік рекомендованої навчальної літератури 370 ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 371 ДЛЯ НОТАТОК 378
ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 1 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 2 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 3 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 4 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 5 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 6 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 7 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 8 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 9 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 10 ЗНО 2018 Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Березан О. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 11
Фільтр
Знайдено 5 
Підтвердіть
Для того, що б додати товар в список бажань, що Вам потрібно