• Главная /
  • ДПА 2020 9 клас /
Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити

35 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Кузишин А. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 48 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 98 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Кузишин А.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 48
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 98
Видавництво «Підручники та посібники»

Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити

У посібнику вміщено одинадцять варіантів підсумкових контрольних робіт з географії. Контрольні роботи складені відповідно до чинної навчальної програми з географії. Для учнів 9 класу, вчителів географії.

Посібник «Підсумкові контрольні роботи ДПА з географії. 9 клас» відповідає оновленій програмі з
географії, затвердженій Міністерством освіти і науки України , відповідним положенням «Концепції Нової
української школи» (2016 р .). Він покликаний на . належно.му рівні організувати проведення підсумкових
контрольних робіт та отримати достатньо об'єктивну інформацію про стан загальноосвітньої підготовки
старшокласників з географії. Сформульовані завдання контрольних робіт охоплюють програмовий
матеріал курсу географії для закладів загальної середньої освіти відповідно до чинної програми :
«Географія. Загальна географія» (6 клас), «Географія. Материки і океани» (7 клас), «Україна у світі:
природа, населенню> (8 клас) та «Україна і світове господарство» (9 клас). Мета кожного із запропонованих
варіантів - оцінка учнівських компетентностей, набутих у процесі вивчення зазначених дисципл ін та
реалізації відповідних змістових ліній, що стосуються, зокрема, розуміння єдності та гармонії між природним
середовищем, розвитком матеріального виробництва та рівнем зростання соціальних стандартів
населення в умовах сталого розвитку; принципів і механізмів функціонування суспільства ; збереження та
захисту довкілля й усвідомлення сталого розвитку; прогнозування впливу географії ва розвиток технологій,
нових напрямів підприємництва.
Кожен варіант передбачає тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:
• завдання вибору однієї правильної відповіді· з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання
знань географічних понять, термінів;
• завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов'язаних понять, явищ, процесів
і встановлення між ними логічних зв'язків;
• завдання множинного вибору з короткою відповіддю, у якому пропонується 7 варіантів відповіді,
серед яких лише три правильні;
• завдання відкритоrо типу, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання;
• завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають виконання певних :математичних
розрахунків для отримання правильної відповіді та запису числового результату в тих одиницях вимірювання,
які вка_1ані в умові;
• завдання для роботи з контурною картою.
Варіативність посібника дає змогу вчителеві за потреби визначати необхідну кількі сть завдань, їх
складність, зважаючи на загальний рівень· підготовленості учнів. Загалом усі пропоновані варіанти є рівноцінними
за характером завдань, їх складністю, вибором тематики запитань. Зміст кожної контрольної
роботи відповідає вивченому матеріалові за весь шкільний курс географії. У відсотковому відношенні
19 % завдань належать до розділу «Географія. Загальна географія», 14 % - до розділу «Географія. Материки
і океани» , 31 % завдань охоплює тематику, що стосується розділу «Україна у світі: природа, населення
» і 36 % ·---запитання з ро~щілу «Україна і світове господарство» .
Для оцінювання виконаних завдань пропонуємо такий алгоритм :
• завдання від 1 до 20 - завдання з вибором однієї правильно відповіді: кожне правильно виконане
завдання оцінюють 1 балом (максимальна кількість бал ів за цей блок - - 20);
• завдання 21-25 - завдання на визначення відповідності: кожне правильне поєднання комбінації
цифр та букв оціюоють 1 балом (максимальна кількість балів за цей блок - 20);
• завдання 26-29 - завдання множинного вибору , І<оли із пропонованих семи варіантів потрібно
правильно вибрати три: за умови правильного вибору одним балом оцінюють кожну правильну відповідь
у запитанні (максимальна кількість балів за блок - 12);
• завдання 30--32 - завдання відкритого типу, які оцінюють за критеріями то чності, вичерпност і
та досконалості володіння конкретним поняттям, географічним явищем, умінням проводити узагальнення,
виділяти основне : кожне завдання оцінюють у 6 балів (максимальна к·ількість балів за блок - 18);
• завдання 33-35 -· завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що передбачають правильне
розв'язання задач географічного змісту: за умов правильного їх виконання нараховують по 3 бали за кожне
завдання (максимальна кількість балів за блок - 18);
• завдання 36 - робота з контурною картою, яка передбачає відтворення інформації на контурній
карті. Правильну та в повному обсязі подану відповідь оцінюють у 1 О балів (максимальна кількість балів
за блок - 1 О).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ................................................................ 4

ВАРІАНТ 1........................................................................................ 5

ВАРІАНТ 2........................................................................................ 9

ВАРІАНТ 3........................................................................................ 13

ВАРІАНТ 4........................................................................................ 17

ВАРІАНТ 5....................................................................................... 21

ВАРІАНТ 6........................................................................................ 25

ВАРІАНТ 7....................................................................................... 29

ВАРІАНТ 8........................................................................................ 33

ВАРІАНТ 9........................................................................................ 37

ВАРІАНТ 10...................................................................................... 41

ВАРІАНТ 11...................................................................................... 45

ВАРІАНТ 12...................................................................................... 49

ВАРІАНТ 13...................................................................................... 53

ВАРІАНТ 14....................................................................................... 57

ВАРІАНТ 15....................................................................................... 61

ВАРІАНТ 16....................................................................................... 65

ВАРІАНТ 17....................................................................................... 69

ВАРІАНТ 18....................................................................................... 73

ВАРІАНТ 19....................................................................................... 77

Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 1 Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 2 Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 3 Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 4 Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 5 Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 6 Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 7 Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 8 Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 9 Підсумкові контрольні роботи для ДПА 2019 з географії 9 клас. Авт: Кузишин А. Вид-во: Підручники і посібники. Купити - 10
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно