• Главная /
 • ЗНО 2020 Математика /
Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити

119 грн
Cравнить

Автор: Клочко І. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 304 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Навчальна книга - Богдан»

Характеристики
Автор Клочко І.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 304
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Навчальна книга - Богдан»

Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити

Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) знань вимагає нових підходів щодо викладання математики у старшокласників . Насамперед, це впровадження у шкільний процес тестових завдань різноманітного характеру та змісту.
Метою пропонованого навчального посібника у форматі тестового зошита є організація самостійної роботи учнів при підготовці ДО зна. Зошит містить тести з усіх основних тем математики 5-го - 6-го класів та алгебри (сімнадцять тем - до ірраціональних рівнянь, їхніх систем і нерівностей включно) . Тести укладено за темами, що сприяє успішному засвоєнню учнями матеріалу. Структура кожного тематичного тесту є аналогічною структурі тестів, що пропонуються на зовнішньому оцінюванні знань абітурієнтами. Кожний тест з тієї чи ішої теми складено у двох рівноцінних варіантах, а тестові завдання підібрано за трьома рівнями складності . Завдання з першого по двадцять друге передбачають вибір правильної відповіді з п'яти запропонованих.
Серед наведених відповідей є лише одна правильна відповідь. Далі пропонуються три завдання (23, 24 і 25) на встановлення відповідностей, у яких до кожного із чотирьох завдань потрібно підібрати логічну пару з п'яти запропонованих . Завдання з 26-го по 36-е - без поданих відповідей, тому потрібно розв'язати кожну із запропонованих задач і вписати отриману відповідь . За таким принципом побудовано тести ЗНО знань випускників загальноосвітніх шкіл . Завдання з 31 *-го по 36*-е помічено зірочкою, тобто це завдання поглибленого рівня. Також зірочкою помічено тему 14, яку подано в одному варіанті. Ця тема не є обов'язковою для вивчення,
бо нерівності з модулями у тестових завданнях зна останні кілька років не пропонуються. Тестовий зошит містить також п'ять тестів на повторення , які подано після певного блоку вивчених тем, і завдання в яких укладено з вивчених раніше тем. Однак, побудова тестів на повторення дещо відрізняється від тематичних тестів , передусім кількістю тестових завдань закритого виду , а саме , двадцять завдань у порівнянні з 22-ма загальних тестів . Це зумовлене структурою тестів ЗНО , в яких  подано двадцять завдань з вибором однієї правильної відповіді.
До тестового зошита пропонується довідник, у якому викладена теорія до кожної теми , а також запропоновано розв 'язані вправи та задачі , що створюють практичну базу для самостійного розв'язування завдань тестового зошита . Наприкінці тестового зошита подано відповіді до всіх тестових завдань. Цей посібник є першою частиною програми підготовки старшокласників з алгебри для написання сертифікаційної роботи . Друга частина посібника починається темою 18 і охоплює властивості функцій , тригонометрію , показникову та логарифмічну функції , диференціальне та інтегральне числення , комбінаторику й теорію ймовірності. Посібник є важливою складовою комплексної авторської програми підготовки старшокласників до ЗНО.
Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо знань абітурієнтів на зовнішньому тестуванні.
Посібник адресується вчителям і учням загальноосвітніх шкіл і профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.

Передмова......................................................................................................3

Навчальнітемитапослідовністьїхвикладення.................................4

ТЕстові3двддння

Тема1.Числовімножини.Модульчисла.Діїнадцілимичислами.

Подільністьчисел........................................................6

Варіант1................................................................................................6

Варіант2........................................................................11

Тема2.Звичайнідроби.Мішанічисла.Основнавластивістьдробу.

Десятковідроби.Діїнадзвичайнимийдесятковимидробами

тамішанимичислами.....16

Варіант1............16

Варіанп~2................................................................................22

Тема3.Знаходженнядробувідчислатачислазайогодробом.

Пропорції.Відсотки.Середнєарифметичнечисел....27

Варіант1.........•27

Варіант2........................................................................32

Тема4.Цілівирази.Виразизізмінною.Одночленитадіїнадними38

Варіант1..........................................................................38

Варіант2..............................................................................43

Тема5.Цілівирази.Многочленитадіїнадними....48

Варіант1............48

Варіанп~2..............................................................................53

Тема6.Формулискороченогомноження.Розкладмногочленів

намножники...................................................................58

Варіант1..................................................................58

Варіант2................................................................................63

Тема7.Тотожніперетворенняраціональнихвиразів....68

Варіант1..............................................................68

Варіант2............................................................74

Повторення.Тест1.Теми1-7........80

Тема8.Властивостіарифметичнихквадратнихкоренів.

Тотожніперетворенняірраціональнихвиразів...85

Варіант1......................................................................85

Варіанп~2..............................................................................................91

Тема9.Лінійнітаквадратнірівняння.Рівняння,щозводяться

доквадратних.........................................................96

Варіант1..........96

Варіанп~2................................................................1О1

Тема10.Дробово-раціональнірівняння....106

Варіанп~1..............................................................106

Варіант2................................................................111

Повторення.Тест2.Теми1-10......116

Тема11.Лінійнійквадратнінерівностітаїхнісистеми...121

Варіант1..............121

Варіант2.................................................................127

Тема12.Раціональнінерівності.Методінтервалів...............................132

Варіант1......................................................132

Варіант2........................................................................138

Тема13.Рівняннязмодулями....144

Варіант1............................................................................................144

Варіант2..................................................149

Тема14*.Нерівностізмодулями....154

Тема15.Системираціональнихрівнянь.......159

Варіант1........................................................159

Варіанп~2............................................................................................165

Повторення.Тест3.Теми1-15....171

Тема16.Коріньп-гостепеня.Степіньзраціональнимпоказником.

Тотожніперетворенняірраціональнихвиразів.177

Варіанп~1..........177

Варіантп2............................................................183

Тема17.Ірраціональнірівняння,системиірраціональнихрівнянь.

Ірраціональнінерівності...........189

Варіант1..........189

Варіант2........................................................194

Повторення.Тест4.Теми1-17........199

Повторення.Тест5.Теми1-17..205

Довідник

Тема1.Числовімножини.Модульчисла.Діїнадцілимичислами.

Подільністьчисел......................................................210

Тема2.Звичайнідроби.Мішанічисла.Основнавластивістьдробу.

Десятковідроби.Діїнадзвичайнимийдесятковимидробами

тамішанимичислами...........215

Тема3.Знаходженнядробувідчислатачислазайогодробом.

Пропорції.Відсотки.Середнєарифметичнечисел......218

Тема4.Цілівирази.Виразизізмінною.Одночленитадіїнадними..220

Тема5.Цілівирази.Многочленитадіїнадними.......222

Тема6.Формулискороченогомноження.Розкладмногочленів

намножники.............................................................223

Тема7.Тотожніперетворенняраціональнихвиразів..225

Тема8.Властивостіарифметичнихквадратнихкоренів.Тотожні

перетворенняірраціональнихвиразів..........226

Тема9.Лінійнітаквадратнірівняння.

Рівняння,щозводятьсядоквадратних.........229

Тема10.Дробово-раціональнірівняння....232

Тема11.Лінійнійквадратнінерівностітаїхнісистеми.......233

Тема12.Раціональнінерівності.Методінтервалів.235

Тема13.Рівняннязмодулями....236

Тема14*.Нерівностізмодулями..........238

Тема15.Системираціональнихрівнянь.....238

Тема16.Коріньп-гостепеня.Степіньзраціональнимпоказником.

Тотожніперетворенняірраціональнихвиразів.......243

Тема17.Ірраціональнірівняння,системиірраціональнихрівнянь.

Ірраціональнінерівності...................................................................245

При.кладирозв'язаннязавданьтеми1................................................248

Прикладирозв'язаннязавданьтеми2.....................................................250

Прикладирозв'язаннязавданьтеми3......................................................252

При.кладирозв'язаннязавданьтеми4......................................................254

Прикладирозв'язаннязавданьтеми5......................................................255

При.кладирозв'язаннязавданьтеми6......................................................256

Прикладирозв'язаннязавданьтеми7......................................................258

При.кладирозв'язаннязавданьтеми8......................................................261

Прикладирозв'язаннязавданьтеми9......................................................265

При.кладирозв'язаннязавданьтеми10..................................................267

Прикладирозв'язаннязавданьтеми11....................................................270

При.кладирозв'язаннязавданьтеми12....................................................272

При.кладирозв'язаннязавданьтеми13....................................................274

При.кладирозв'язаннязавданьтеми14*..................................................275

При.кладирозв'язаннязавданьтеми15....................................................278

При.кладирозв'язаннязавданьтеми16....................................................280

Прикладирозв'язаннязавданьтеми17....................282

Відповідідотестів..........289

Списокдеякихпозначеньіскорочень,яківикористовуються

втестах(частинаІ).....297

Довідникосновнихформул.......298

Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 1 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 2 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 3 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 4 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 5 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 6 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 7 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 8 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 9 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 10 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 11 Математика ЗНО 2020 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина І : алгебра. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно