Будь ласка, ввійдіть для коментування
Ваша відповідь
Ваш коментар буде опублікований після модерації адміністратором

Математика ЗНО 2019. Експрес-підготовка. Авт: Нелін Є. Вид-во: Літера. купити

Код: 9789661785259
50 грн
Немає в наявності
Порівняти

Автор: Нелін Є.П. / Рік видання: 2016 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 320 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Видавництво: «Літера»

Характеристики
Автор Нелін Є.П.
Рік видання 2016
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 320
Формат, мм 210x297мм (А4)
Видавництво «Літера»

Математика ЗНО 2019. Експрес-підготовка. Авт: Нелін Є. Вид-во: Літера. купити

Посібник призначений для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики і відповідає програмі ЗНО.
Усі опорні факти шкільного курсу математики подано у формі таблиць, які містять основні теоретичні положення кожної теми й основні алгоритми та методи розв’язування відповідних задач.
Наведені тестові завдання аналогічні тим, що пропонуються на ЗНО. Для низки з них даються розв’язання та коментарі; завдання для самостійної роботи супроводжуються відповідями.
В окремому розділі подано тренувальні тести у форматі ЗНО, у тому числі три тести з математики базового рівня, два тести — поглибленого рівня. Наведено бланки відповідей; розв’язання завдань 35, 36 поглибленого рівня; відповіді.
Призначено для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, студентів педагогічних вищих навчальних закладів, учителів математики.

Пропонований посібник призначений для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики. Посібник написано автором на основі багаторічного досвіду використання тестових технологій у навчальному процесі та при відборі майбутніх студентів.
Структура навчального посібника відповідає формату та програмі ЗНО з математики. У книзі наведено основні опорні факти з розділів, що входять до програми: числа та вирази; рівняння та нерівності; функції; елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики; планіметрія; стереометрія. Наводяться приклади тестових завдань та їх розв’язання, завдання для самостійної роботи.В окремому розділі посібника подано варіанти тестів за специфікацією 2009-2014 рр. і 2015 р.,наведено також зразки бланків відповідей.
Для зручності всі опорні фактишкільного курсу математики подано у формі таблиць,що містять основні теоретичні положеннякожної теми, а також основні алгоритми та методи розв’язування задачз відповідних тем.
У кожному розділі наведено тестові завдання для самостійної роботи.При цьому спочатку пропонується завдання, для якого розглянуто метод розв’язування, а після цього — серія завдань, що розв’язуються тим самим або аналогічним методом.
В 2015 році ЗНО з математики буде проводитися на двох рівнях: базовому і поглибленому. На базовому рівні буде запропоновано 30 завдань, на виконання яких відводиться 130 хвилин, а на поглибленому рівні — 36 завдань (30 завдань базового рівня та 6 завдань поглибленого рівня), на виконання яких відводиться 210 хвилин (130 хвилин на виконання завдань базового рівня та 80 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня). В правилах прийому до кожного вищого навчального закладу, в яких до переліку конкурс¬них предметів входить математика, буде вказано, на якому рівні вступники повинні подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з математики — базовому чи поглибленому (і від-повідний рівень потрібно буде вказувати при реєстрації на ЗНО з математики).
На обох рівнях до складу тесту ЗНО з математики будуть входити завдання трьох форм:
1) завдання з вибором однієї правильної відповіді;
2) завдання на встановлення відповідності;
3) завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Крім того, до завдань ЗНО з математики поглибленого рівня будуть входити два завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Розділ 1. ЧИСЛА ТА ВИРАЗИ
Основні поняття, формули, властивості до розділу 1 «Числа та вирази»
Таблиця 1. Основні властивості рівностей
і нерівностей 9
Таблиця 2. Звичайні дроби 10
Таблиця 3. Подільність цілих чисел і ознаки
подільності 11
Таблиця 4. Прості та складені числа 12
Таблиця 5. Пропорції 13
Таблиця 6. Відсотки 14
Таблиця 7. Модуль числа 14
Таблиця 8. Дії над числами з однаковими
та різними знаками 16
Таблиця 9. Степені 16
Таблиця 10. Одночлени та дії над ними 17
Таблиця 11. Многочлени 18
Таблиця 12. Розклад алгебраїчних виразів
на множники 19
Таблиця 13. Корінь п-го степеня та його
властивості 20
Таблиця 14. Властивості логарифмів 22
Таблиця 15. Тригонометричні формули 23
Таблиця 16. Прогресії 25
Тестові завдання до розділу 1
«Числа та вирази» 27
Розділ 2. РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ Основні поняття, формули, властивості до розділу 2 «Рівняння та нерівності»
Таблиця 17. Рівняння 45
Таблиця 18. Лінійні рівняння 45
Таблиця 19. Квадратні рівняння 46
Таблиця 20. Рівняння, які зводяться
до квадратних 48
Таблиця 21. Дробові раціональні рівняння .... 49
Таблиця 22. Рівняння та нерівності 50
Таблиця 23. Застосування властивостей
функцій до розв’язування рівнянь 53
Таблиця 24. Тригонометричні рівняння 54
Таблиця 25. Показникові рівняння 55
Таблиця 26. Розв’язування більш складних
показникових рівнянь та їх систем 56
Таблиця 27. Розв’язування показникових
нерівностей 57
Таблиця 28. Розв’язування логарифмічних
рівнянь 58
Таблиця 29. Розв’язування логарифмічних
нерівностей 60
Тестові завдання до розділу 2
«Рівняння та нерівності» 65
Розділ 3. ФУНКЦІЇ
Основні поняття, формули, властивості до розділу 3 «Функції»
Таблиця 31. Поняття функції та графіка 84
Таблиця 32. Знаходження області
визначення функції 85
Таблиця 33. Властивості функцій 85
Таблиця 34. Властивості та графіки
основних видів функцій 86
Таблиця 35. Перетворення графіка
функції y-f(х) 88
Таблиця 36. Графік функції у = ьшх
та її властивості 90
Таблиця 37. Графік функції у = совх
та її властивості 90
Таблиця 38. Графік функції y = Xgx
та її властивості 91
Таблиця 39. Графік функції у = сІ&х
та її властивості 92
Таблиця 40. Степенева функція,
її властивості та графіки 93
Таблиця 41. Показникова функція,
її властивості та графіки 95
Таблиця 42. Логарифмічна функція,
її властивості та графік 95
Таблиця 43. Похідна 96
Таблиця 44. Застосування похідної для знаходження проміжків зростання і спа¬дання функції та екстремумів функції .... 98 Тестові завдання до розділу 3 «Функції» .... 100
Розділ 4. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ Основні поняття, формули, властивості до розділу 4 «Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики»
Таблиця 45. Елементи комбінаторики 111
Таблиця 46. Поняття ймовірності
випадкової події 113
Таблиця 47. Геометричне означення
ймовірності 114
Таблиця 48. Випадкова величина 115
Таблиця 49. Статистичні характеристики
рядів даних 115

Таблиця 50. Поняття полігона частот 117
Тестові завдання до розділу 4
«Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики». . . 118
Розділ 5. ГЕОМЕТРІЯ Основні поняття, формули, властивості до розділу 5 «Геометрія»
ПЛАНІМЕТРІЯ
Таблиця 51. Кути 123
Таблиця 52. Паралельні та
перпендикулярні прямі 124
Таблиця 53. Трикутники 125
Таблиця 54. Рівнобедрений трикутник 127
Таблиця 55. Висота, медіана, бісектриса
та середня лінія трикутника 127
Таблиця 56. Співвідношення між
сторонами та кутами в трикутнику 128
Таблиця 57.. Перетворення фігур. Рухи 129
Таблиця 58. Перетворення подібності .' 130
Таблиця 59. Паралелограм та його види 131
Таблиця 60. Трапеція 132
Таблиця 61. Коло, хорди, дуги, дотичні
й січні 133
Таблиця 62. Кути у колі 135
Таблиця 63. Вписані та описані
многокутники 135
Таблиця 64. Правильні многокутники.
Описані та вписані кола 136
Таблиця 65. Площі трикутників
і чотирикутників 137
Таблиця 66. Довжина кола та площа круга. . . 138
СТЕРЕОМЕТРІЯ
Таблиця 67. Основні поняття стереометрії 140
Таблиця 68. Паралельні площини
і паралельні проекції 141
Таблиця 69. Перпендикулярність
у просторі 142
Таблиця 70. Кути у просторі 144
Таблиця 71. Відстані у просторі
(способи, які використовуються для
їх обчислення) 146
Таблиця 72. Призма 147
Таблиця 73. Паралелепіпед 148
Таблиця 74. Піраміда 149
Таблиця 75. Циліндр та деякі
його перерізи 151
Таблиця 76. Конус та деякі його перерізи 153
Таблиця 77. Сфера та куля 154
Таблиця 78. Вписані й описані призми ...... 155
Таблиця 79. Вписані й описані піраміди 156
КООРДИНАТИ ТА ВЕКТОРИ
Таблиця 80. Декартові координати 157
Таблиця 81. Вектори 159
Таблиця 82. Операції над векторами 160
Тестові завдання до розділу 5
«Геометрія» 162
Розділ 6. ВАРІАНТИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Тренувальний тест ЗНО з математики
за специфікацією 2009 р 192
Бланк відповідей 198
Тренувальний тест ЗНО з математики
за специфікацією 2010 р 199
Бланк відповідей 205
Тренувальний тест ЗНО з математики
за специфікацією 2011 р 206
Бланк відповідей 213
Тренувальний тест 1 ЗНО з математики
за специфікацією 2012 р ; . . . 214
Бланк відповідей 220
Тренувальний тест 2 ЗНО з математики
за специфікацією 2012 р 221
Бланк відповідей 227
Тренувальний тест З ЗНО з математики
за специфікацією 2012 р 228
Бланк відповідей 235
Тренувальний тест 1 ЗНО з математики
за специфікацією 2013 р. . . 236
Бланк відповідей 243
Тренувальний тест 2 ЗНО з математики
за специфікацією 2013 р 244
Бланк відповідей 251
Тренувальний тест 1 ЗНО з математики
за специфікацією 2014 р 252
Бланк відповідей 259
Тренувальний тест 2 ЗНО з математики
за специфікацією 2014 р 260
Бланк відповідей 267
Тренувальний тест 1 ЗНО з математики
базового рівня за специфікацією 2015 р. . 268
Бланк відповідей 274
Тренувальний тест 2 ЗНО з математики
базового рівня за специфікацією 2015 р. . 275
Бланк відповідей. 281
Тренувальний тест З ЗНО з математики
базового рівня за специфікацією 2015 р. . 282.
Бланк відповідей 288
Тренувальний тест 1 ЗНО з математики поглибленого рівня
за специфікацією 2015 р 289
Бланки відповідей 296
Тренувальний тест 2 ЗНО з математики поглибленого рівня
за специфікацією 2015 р. .' 299
Бланки відповідей 306
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 309

Математика ЗНО 2019. Експрес-підготовка. Авт: Нелін Є. Вид-во: Літера. купити
Фільтр
Знайдено 5 
Підтвердіть
Для того, що б додати товар в список бажань, що Вам потрібно