Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити

130 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Бевз В. Г. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 176 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Видавництво: «Освіта»

Характеристики
Автор Бевз В. Г.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 176
Формат, мм 210x297мм (А4)
Видавництво «Освіта»

Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити

Посібник укладено відповідно до програми з математики для середньої загальноосвітньої школи та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Призначення видання - забезпечити користувачам ефективне систематичне  повторення (вивчення) навчального матеріалу з математики на кожній з освітніх ланок, і, як результат, створити міцне підгрунтя для отримання високих балів під час різних видів оцінювання: ЗНО, ДПА, підсумкові контрольні роботи тощо.

Вас зацікавило це видання? Чудовий вибір! Ця книжка саме для вас - доступний, сучасний, комплексний тренажер для набуття математичних знань і формування умінь Їх застосовувати на практиці. ЇЇ особливість -різноманітність форм подання матеріалу та масовість цільової аудиторії. 
Посібник укладено відповідно до програми з математики для середньої загальноосвітньої школи та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Призначення видання - забезпечити користувачам ефективне систематичне (самостійне та колективне) повторення (вивчення) навчального матеріалу з математики на кожній з освітніх ланок і, як результат, створити міцне підгрунтя для отримання високих балів під час різних видів оцінювання: 3НО, ДПА, підсумкові контрольні роботи тощо.
Посібник структуровано за основними змістовими лініями шкільного курсу математики, а тому його можуть використовувати учні різних класів:
• Випускники основної та старшої школи, а також інших середніх закладів освіти, для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (3НО) та державної підсумкової атестації (ДПА).
• Учні 7, 8 і 10 класів -для систематичної роботи над удосконаленням знань і вмінь з математики та набуття досвіду в розв'язуванні різних видів задач.
• Учні 5-6 класів -для мотиваціЇ вивчення нових тем і закріплення отриманих раніше знань.
Пропонований посібник також має на меті допомогти вчителям організовувати повторення навчального матеріалу та удосконалення набутого досвіду для учнів будь-якого класу. Аналіз і розв'язування завдань посібника сприяє Формуванню дієво.і. мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів та реалізації внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків.
Батьки старшокласників мають можливість (використовуючи подані наприкінці посібника відповіді незаангажовано перевірити знання та вміння своєї дитини з окремих тем та ЇЇ готовність до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Систематичний і виважений контроль і самоконтроль стосовно обсягу, глибини і дієвості засвоєних учнями знань і умінь з математики - вагома складова навчального процесу і підготовки
молодої людини до навчання у вищій школі. На підвищення ефективності такого контролю і самоконтролю спрямований даний посібник.
 У результаті посібник містить:
• короткі теоретичні відомості (згруповані у 7 тем);
• приклади розв'язування типових задач до відповідноЇ теми;
• тренувальні завдання (22 тематичні тести по 30 завдань кожний, з яких 20 завдань - з вибором однієї правильно.і. відповіді, 4 завдання на встановлення відповідності, 2 завдання відкритої форми, кожне з яких складене з двох підзавдань і ще 4 завдання відкритої форми);
• довідковий матеріал (основні формули);
• відповіді до усіх завдань.
3авдання, що пропонуються в посібнику, різноманітні як за темами програми і формою подання, так і за рівнем складності від найпростіших до логічних і практичних. Автори сподіваються, що посібник стане гарним,.помічником для учнів і вчителів, слухачів підготовчих курсів, а також для всіх зацікавлених і бажаючих повторити та поглибити свої знання з математики.
Бажаємо натхнення, наполегливості та успіхів!

Шановний читачу! .... ... . . . .. ... ... . . ... ... . . . ... ........ . ... . . . . . .. .. . ....... .. ... . . .. . ... . . . . ... . . .. . .... . ...... . . . . З
Розділ 1. Числа і вирази .. ... ... .. .. . .. . ... . .. .. .... ... ....... .. . .. . .. ........ .. ............... .. ... . . .... .... ........ 4
1.1 Дійсні числа і числові множини .... . . ... .. ... ... ...... ... .. .. . . .... . .. ....... .... . . . . . . . ... .. ... .... . .... ..... . ... 4
1.2 Відношення. Пропорції. Відсотки .. .. . . . . . . . ... .. . . ... . . .... . . . .. . . . . . .. . .. .. ........ . ...... . .. .. . . . ... . . ... . ... . 11
1.3 Раціональні та ірраціональні вирази . . . . . . .... . ...... . . . . .. . . .. . . ... .. ... . ................ . . .. .. . . ... ... . .... . . . . 19
1.4 Тригонометричні вирази .. . . . . . . . .... . . . . . .. . .... ... .. . . ... .. . .. . . . . ... . .. .. . ............... ... . . . .. .. ... .. . ... . . 26
1.5 Логарифмічні вирази . . .... . . .. ... .. . . . . . . .. . . . . .. ... . . . .. .. .. . . .. . ...... . . ... .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . 33
Розділ 2. Рівняння, нерівності та їх системи ... . ..... . .... .. .. ... . .... ..... ....... ...... .. . ..... ... .. .. ... .. ... . 38
2.1 Раціональні рівняння, нерівності та їх системи . Рівняння і нерівності, що містять модулі ...... . . .. . .. . . . .. . ..... 38
2.2 Ірраціональні рівняння , нерівності та їх системи .. . .. .. ..... . . .. . . . ... . . . ... . ...... ........ . . .. .... . . .. . .. . ... . . 45
2.3 Показникові та логарифм і чн і рівняння, нерівності та їх системи . . ... . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. ... . .. .. .. . .. . . .. .... . . 51
2.4 Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. ...... 57
Розділ З. Функції ... ...... ..... ....... .. ...... ...... .. ........ .... . ...... ... .... ....... . ...... .... ....... .. ...... ... .. 65
3.1 Числові послідовності .... . ..... . . . . ... . .... . .. .... ... ....... . . ....... . . . . . .. . .. . . ............ . . . . . . .. . . .. .. . .... 65
3.2 Функція . Способи задання функції. Основні властивості функції .. .. . .... . . ... . . . ...... .. . . . . ... .. . . .. . .... ... . .. 71
З.З Похідна та правила її знаходження .. . . . . . ... ........... . . . . ...... .. . . . . . .... ......... .. .. . . . . . . .. . ...... . . ... . .. 78
3.4 Дослідження функцій за допомогою похідної ........... ... ..... ... .. . ..... .... . ..... . . . . .. .... ..... . .. . .. . ...... 85
3.5 Первісна та визначений інтеграл .. ...... . . .. .... . .... .. . . . ..... . .. . .... . .. . ... . ..... . .... . . . . . . . .. ... . . . .. . ..... 93
Розділ 4. Елементи комбінаторики. Статистика. Ймовірність ... . ... . .... . .... ... ... .... .. .... ... . .. ... .. .. 100
Розділ 5. Планіметрія .. ......... ..... .. .. ... .. .................... . ... . ... ..... . .... . ....... .. ... ... ...... . ....... .. 108
5.1 Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості . Коло та круг ..... . .. ...... . . . .. . .. . . ... . . .. . .... 108
5.2 Трикутники . Площа трикутника . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. ... . . .. . . .... . .. . . . . ...... .... .. . .. ... . .. .. . ... . .. . .... . . 116
5.3 Чотирикутники . Многокутники . Площі многокутників . .... . . . . . . . .. ...... . . . . . ...... . . .... . .. . . . . .. . . ... . . ..... 124
Розділ б. Стереометрія .... . .. .. . .. ... . ... ... .. .. .. ... .... .... ... .. ... .. .. .. .. ... .. ........ .. ....... .. .. .. ... ...... . 132
6.1 Прямі та площини у просторі . . ... .. . . . . . ... . ... . . .............. . . .. . .... . ... . . . . ... ....... .... . . .. . . ... . .... . .. 132
6.2 Многогранники тіла й поверхні обертання ... . .. 141
Розділ 7. Координати та вектори ........... .. .. .. ...... . ..... ..... .. .. ..... . ... .. ... . ..... . .... ... .. ... ... .. .. ... 148
7.1 Координати та вектори на площині . Геометричні перетворення . . .. .. . . . .. . .. . .... . .. . . ......... . . ... .. . . .. . .. 148
7.2 Координати та вектори у просторі . .. ... . .. .... . . ..... ........... ..... . . ... ...... .. . . . .. ... . . .. .. ....... . .. .... . 156
Відповіді .. ...... ..... .. ... ...... .. .. ... . ... .. .. ... .. .. ...... " .... . ..... .. .. .. .... ... .. .. . ... .. .. ..... .. ... . .... .... ... 162
Довідковий матеріал .... ... .. .. ... .... .... ......... .... .. .. .. .... .... .. ..... . ...... . ....... ... .... .. .. . .. .......... 167
Для нотаток . ... .... .. . .... .. ... .. ..... .. ... .. . .. ............ ......... . .. .... .. .. .. .. . .. ... .... . .... ... .... ..... . ... . 173

Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 1 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 2 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 3 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 4 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 5 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 6 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 7 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 8 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 9 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 10 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 11 Математика ЗНО 2020. (Бевз В.) Комплексне видання для підготовки. Освіта купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно