• Головна /
 • ЗНО 2018 Математика /
Будь ласка, ввійдіть для коментування
Ваша відповідь
Ваш коментар буде опублікований після модерації адміністратором

Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити

109 грн
Порівняти

Автор: Клочко І. / Рік видання: 2018 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 368 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: Навчальна книга - Богдан

Характеристики
Автор Клочко І.
Рік видання 2018
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 368
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво Навчальна книга - Богдан

Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити

Підготовка старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) знань вимагає впровадження у навчання тестових завдань різноманітного характеру та змісту , удосконалення методів самостійної роботи учнів над навчальним матеріалом . Метою пропонованого тестового зошита є організація самостійної роботи учнів при підготовці до ЗНО . Зошит містить тести з усіх основних тем геометрії 7-го - 9-го класів , усього 22 теми. Тести укладено за темами , що сприяє успішному засвоєнню учнями матеріалу. Структура кожного тематичного тесту є аналогічною структурі тестів , що пропонуються на зовнішньому оцінюванні знань математики абітурієнтами. Кожний тест з тієї чи іншої теми укладено у двох рівноцінних варіантах , а тестові завдання підібрано за трьома рівнями складності . Завдання з першого по двадцяте передбачають вибір правильної відповіді з п'яти запропонованих . Серед наведених відповідей є лише одна правильна відповідь. Далі пропонуються два завдання (21, 22) на встановлення відповідностей , у яких до кожного із чотирьох або трьох завдань потрібно підібрати логічну пару з п'яти запропонованих . Завдання з 23-го по 30-е - без поданих відповідей , тому потрібно розв'язати кожну із запропонованих задач і вписати отриману відповідь . Завдання з 28*-го по 30*-е помічено зірочкою , тобто це завдання поглибленого рівня. Тестовий зошит містить також сім тестів на повторення, які подано наприкінці останньої теми . Тести на повторення містять по 12 задач-запитань і слугують для повторення вивченої теорії певного блоку тем. Тести на повторення мають назви , тому очевидно, після яких вивчених тем їх потрібно розв'язувати. До тестового зошита пропонується довідник, у якому викладена теорія до кожної теми - означення , теореми, опорні задачі, а також запропоновано розв'язання задач , що створює практичну базу для самостійного розв'язування завдань тестового зошита . Наприкінці тестового зошита подано відповіді до всіх тестових завдань або вказівки щодо їх розв'язання (передовсім, це задачі на доведення тверджень) . Цей посібник є третьою частиною програми підготовки старшокласників до написання сертифікаційної роботи . У четвертій частині буде запропонована стереометрія . Програма підготовки з геометрії наведена нижче . Вона розрахована на 36 робочих тижнів навчального року. Посібник є важливою складовою комплексної авторської програми підготовки старшокласників до ЗНО . До кожної із 22-ох тем записано відеоуроки , в яких можна ознайомитися з основними теоретичними і практичними аспектами теми. У сі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо знань абітурієнтів на зовнішньому тестуванні. Для вчителів і учнів загальноосвітніх шкіл і профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.
Передмова......................................................................................................3 Навчальнітемитапослідовністьїхвивчення..................................4 ТЕстовіЗАВДАННЯ Тема1.Найпростішігеометричніфігури......6 Варіант1.....................................................6 Варіант2.....................................................11 Тема2.Взаємнерозміщеннятрьохпрямихнаплощині..16 Варіант1.:...............................................16 Варіант2...........................................................22 Тема3.Трикутншш.Ознакирівностітрикутників.Рівнобедрений трикутник.Сумакутівтрикутника.Нерівністьтрикутника27 Варіант1...............................................27 Варіант2...................................33 Тема4.Зовнішнійкуттрикутника.Прямокутнийтрикутник.39 Варіант1...............................................39 Варіант2.................................................45 Тема5.Колотайогоелементи.Коло,вписанеутрикутник,іколо, описаненавколотрикутника.Геометричнемісцеточок51 Варіант1...............................51 Варіант2.....................................57 Тема6.Багатокутники.Чотирикутники.Паралелограм...63 Варіант1.............................................................................................63 Варіант2.........................68 Тема7.Прямокутник,квадрат,ромб.73 Варіант1...............................................73 Варіант2.........................................................78 Тема8.Середнялініятрикутника.Трапеція.Середнялініятрапеції.83 Варіант1...................................................83 Варіант2....................................................88 Тема9.Центральнітавписанікути..92 Варіант1.....................................92 Варіант2.......................................98 Тема10.Вписанітаописанічотирикутники.103 Варіант1.......................................103 Варіант2...........................................................................................108 Тема11.ТеоремаФалеса.Теоремапропропорційнівідрізки. Теоремапромедіанитрикутника.Теоремапробісектрису трикутника.........................................113 Варіант1.113 Варіант2...118 Тема12.Подібністьтрикутників124 Варіант1.......................................124 Варіант2.130 Тема13.Подібністьіколо.Застосуванняподібності.............................135 Варіант1...............................................................................135 Варіант2.............................................................................141 Тема14.Метричніспіввідношенняупрямокутномутрикутнику. ТеоремаПіфагора...................................................147 Варіант1.....................................................................147 Варіант2.................................................................152 Тема15.Співвідношенняміжкутамитасторонамипрямокутного трикутника.....................................................................157 Варіант1...................................................................157 Варіант2.............................................................................162 Тема16.Теоремакосинусів.Теоремасинусів..........................167 Варіант1...............................................................................167 Варіант2...............................................172 Тема17.Площапаралелограма(квадрата,прямокутника,ромба)177 Варіант1.......................................................177 Варіант2...................................................................................182 Тема18.Площатрикутника...................................................187 Варіант1.............................................................................187 Варіант2.............................................................................192 Тема19.Площатрапеції.......................................................197 Варіант1.......................................................................197 Варіант2.........................................................................202 Тема20.Описанітавписаніправильнібагатокутники.Довжина кола.Площакруга.Площасектора.Площасегмента..............207 Варіант1.....................................................................207 Варіант2.................................................................212 Тема21.Декартовікоординатинаплощині.............................217 Варіант1.................................................................217 Варіант2.............................................................222 Тема22.Вектори............................................................................226 Варіант1.......................................................................226 Варіант2...................................................................231 ТЕСТИНАПОВТОРЕННЯ Тест1.Взаємнерозташуванняпрямихнаплощині.Вертикальні тасуміжнікути.Трикутники.........................236 Тест2.Неосновніелементитрикутника.Колотайогоелементи........238 Тест3.Багатокутники.Чотирикутники............................240 Тест4.Центральнітавписанікути...........................................242 Тест5.Застосуванняподібності.......................................244 Тест6.Вписанейописанекола........................................247 Тест7.Прямокутнийтрикутник......................................249 Довідник Тема1.Найпростішігеометричніфігури........................251 Тема2.Взаємнерозміщенняпрямихнаплощині..................255 Тема3.Три:кутнmш.Ознакирівностітри:кутни:ків.Сума:кутів три:кутни:ка.Зовнішній:куттри:кутни:ка.Рівнобедрений трикутникНерівністьтри:кутни:ка.........258 Тема4.Прямокутнийтри:кутни:к...265 Тема5.Колотайогоелементи.Коло,вписанеутри:кутни:к,і:коло, описаненавколотри:кутни:ка.Геометричнемісцеточо:к..270 Тема6.Багато:кутни:ки.Чотири:кутни:ки.Паралелограм.275 Тема7.ПрямокутникКвадрат.Ромб....280 Тема8.Середнялініятри:кутни:ка.Трапеція.Середнялініятрапеції. Властивостітрапеції...............................283 Тема9.Центральнітавписані:кути....287 Тема10.Вписанійописанічотири:кутни:ки...292 Тема11.ТеоремаФалеса.Теоремапропропорційнівідрізки. Теоремапромедіанитри:кутни:ка.Теоремапробісектрису три:кутни:ка.......................297 Тема12.Подібністьтри:кутни:ків..301 Тема13.Подібністьі:коло.Застосуванняподібності.....307 Тема14.Метричніспіввідношенняупрямокутномутри:кутни:ку. ТеоремаПіфагора.........................................311 Тема15.Співвідношенняміж:кутамитасторонамипрямокутного три:кутни:ка.......................................................316 Тема16.Теоремакосинусів.Теоремасинусів....321 Тема17.Площапаралелограма(прямокутника,квадрата,ромба)328 Тема18.Площатри:кутни:ка.........332 Тема19.Площатрапеції.......337 Тема20.Описанітавписаніправильнібагатокутники. Довжина :кола.Площа:круга.Площасектора.Площасегмента.340 Тема21.Декартові:координатинаплощині...344 Тема22.Вектори....................................349 Історичнадовідка..................................................355 Відповідідотестів.........................356 Опорний:конспектзгеометріїпрямокутноготрикутника.363
Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 1 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 2 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 3 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 4 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 5 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 6 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 7 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 8 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 9 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 10 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 11 Математика ЗНО 2018 : комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ : геометрія. Авт: Клочко І. Я. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 12
Фільтр
Знайдено 5 
Підтвердіть
Для того, що б додати товар в список бажань, що Вам потрібно