• Главная /
  • ЗНО 2019 Географія /
 Доставка 
  • Нова Пошта
  • Укрпошта
  • Доставка на вказану адресу
 Оплата 
  • Готівкою при отримані
  • На картковий рахунок Приватбанку
Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Готуємось до ЗНО 2019 Географія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями. Авт: Кобернік С. Вид-во: Літера. купити

Код: 9789661784320
169 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Кобернік С., Коваленко Р. / Рік видання: 2015 / Обкладинка: тверда / Кількість сторінок: 656 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Літера»

Характеристики
Автор Кобернік С., Коваленко Р.
Рік видання 2015
Обкладинка тверда
Кількість сторінок 656
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Літера»

Готуємось до ЗНО 2019 Географія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями. Авт: Кобернік С. Вид-во: Літера. купити

У посібнику докладно подано теоретичний матеріал основних курсів шкільної географії для підготовки до проходження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у вищі навчальні заклади та державної підсумкової атестації учнів (9 та 11 класів).
Книга є сучасним навчально-методичним посібником для абітурієнтів та школярів, який враховує вимоги навчальних програм для зовнішнього тестування та іспитів з географії. Довідник містить програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії, за результатами якого відбувається зарахування у вищі навчальні заклади географічного та економічного профілів. Згідно з програмою матеріал посібника розподілено за 4 розділами: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Географія України», «Економічна і соціальна географія світу».
У довіднику знайшли відображення новітні освітні технології та авторські методичні ідеї щодо вивчення шкільних курсів географії.

Як готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та державної атестації з географії
Шановні абітурієнти та старшокласники!
Під час складання тестування або іспиту з географії Вам слід продемонструвати висо¬кий рівень теоретичних знань, уміння застосовувати здобуті знання на практиці, ана¬лізувати сучасні процеси і явища, які відбуваються у природі та суспільстві.
У процесі підготовки до випробувань Вам доведеться пригадати матеріал з таких шкільних курсів географії: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Географія України», «Економічна і соціальна географія світу». Вам необхідно буде продемонструвати вміння аналізувати тематичні карти, показувати об’єкти географічної номенклатури, ро¬бити висновки та складати перспективні прогнози.
Для зручності роботи з матеріалами довідника до кожного питання Вам пропонується орієнтовний план відповіді, перелік необхідних тематичних карт, висновок та різнома¬нітні таблиці, опорні схеми, картосхеми тощо. Кожне питання розглядається окремим блоком. У додатку Ви знайдете визначення основних понять з курсів фізичної та еко¬номічної і соціальної географії. Все це сприятиме швидкому та якісному повторенню значного за обсягом географічного матеріалу.
А зараз спробуємо надати Вам корисні рекомендації і поради, що знадобляться під час підготовки до усних іспитів, співбесід та державної атестації з географії в школі:
окрім цього навчального посібника, бажано перед собою мати атласи та підручники з географії для 6—10 класів (з метою поглиблення окремих теоретичних знань та повторення об’єктів географічної номенклатури);
завжди починайте відповідь з визначення і роз ’яснення основних географічних термінів і понять, про які йдеться у запитанні;
намагайтеся будувати відповідь логічно й послідовно. Це буде свідчити, що Ви маєте системні знання з географії і володієте типовими планами характеристики географічних об’єктів та явищ;
наприкінці відповіді спробуйте зробити певний висновок з метою узагальнення вислов¬лених суджень;
не забувайте про своє право на користування атласами та настінними картами під час підготовки до відповіді. Якщо Ви володієте вмінням читати і порівнювати тематичні карти, це буде Вам істотною допомогою та своєрідною підказкою;
у процесі відповіді намагайтеся демонструвати географічні об’єкти, про які йдеться у запитанні, на тематичних картах. При цьому правильно стійте біля карти (не затуляючи собою об’єкти для показу) та, не поспішаючи, демонструйте указкою місцезнаходження відповідних географічних об’єктів і явищ;
після того, як Ви витягли білет і сіли готуватися до відповіді, в першу чергу заспо¬койтеся. Починайте з підготовки тих питань, які Ви знаєте краще. До кожного запитання пригадайте орієнтовний план відповіді (краще його записати) і, використовуючи карти атласів, спробуйте знайти і швидко повторити необхідну інформацію для висвітлення питання.
Сподіваємося, що ці поради і запропоновані матеріали довідника допоможуть Вам швидко і якісно підготуватися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з географії.
Хай Вам щастить!

Як готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та державної атестації
з географії З
ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2014 року 4
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників зовнішнього
незалежного оцінювання з географії 12
Що треба знати про тест з географії 12
Розділ І ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
Тема: ПЛАН МІСЦЕВОСТІ І ГЕОГРАФІЧНА КАРТА 15
Способи зображення Землі. Масштаб 15
Сторони горизонту. Способи орієнтування на місцевості 17
Абсолютна і відносна висота точок. Зображення рельєфу на плані і карті 20
Типи географічних карт. Особливості картографічного зображення 22
Градусна сітка Землі. Географічні координати 26
Окомірна зйомка місцевості 28
Тема: ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ 29
Сонячна система та її будова 29
Форма та розміри Землі 32
Рухи Землі в Сонячній системі 33
Тропіки і полярні кола 35
Зміна часу на Землі * 37
Тема: ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ 38
Внутрішня будова Землі 38
Зовнішні сили Землі. Вивітрювання 41
Робота текучих вод 43
Робота вітру 45
Робота льодовиків 46
Внутрішні сили Землі. Рухи літосфери 47
Внутрішні сили Землі. Магматизм 51
, Походження материків і океанів 53
Форми земної поверхні 57
Рельєф дна Світового океану 61
Мінерали і гірські породи 62
Тема: АТМОСФЕРА І КЛІМАТ 65
Будова атмосфери 65
Погода 67
Температура повітря 69
Атмосферний тиск 71
Атмосферний тиск та вітер 72
Вологість повітря 75
Хмарність та атмосферні опади 77
Клімат. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація та підстилаюча поверхня. ... 79
Кліматотвірні чинники. Атмосферна циркуляція 81
Повітряні маси. Атмосферні фронти 84
Кліматичні пояси і області Землі 86
Тема: ГІДРОСФЕРА 89
Склад гідросфери 89
Світовий океан та його частини 91
Властивості вод Світового океану 93
Рухи води у Світовому океані 97
Господарське значення морів та океанів 100
Річки 103
Озера • 106
Болота 109
Підземні води 110
Льодовики та багаторічна мерзлота 112
Тема: БІОСФЕРА 114
Біосфера, її склад та межі 114
Взаємозв’язок біосфери з іншими оболонками Землі 117
Тема: ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА 121
Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі 121
Природні комплекси Землі 124
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 127
Розділ II
ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
Загальні уявлення про поверхню Землі 139
Тема: МАТЕРИКИ 140
Типовий план характеристики материка 140
Євразія 141
Північна Америка 148
Південна Америка 155
Африка 161
Австралія 166
Океанія 171
Антарктида 173
Тема: ОКЕАНИ 175
Типовий план характеристики океану 175
Тихий океан 175
Атлантичний океан 178
Індійський океан 180
Північний Льодовитий океан 182
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 185
Розділ III ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Географія України, її предмет і значення 199
Тема: ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ 200
Формування території України як держави 200
Географічні відомості про Україну від античних часів до сучасності 203
Географічне положення України 205
Державний устрій та адміністративно-територіальний поділ України 207
Час місцевий, поясний, літній 208
Тема: РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА БУДОВА ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ 210
Рельєф України 210
Тектонічна будова і тектонічні структури України 214
Геологічна будова України 217
Геоморфологічна будова України 220
Паливні корисні копалини України 223
Рудні корисні копалини України 227
Нерудні корисні копалини України 228
Тема: КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ 231
Загальні риси клімату України. Кліматотвірні чинники 231
Територіальні відмінності клімату України 235
Господарська оцінка клімату України 237
Тема: ВНУТРІШНІ ВОДИ 239
Основні річкові системи України 239
Озера України 243
Лимани, болота та підземні води України 244
Водні ресурси України. Штучні водойми 246
Тема: ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 248
Умови ґрунтоутворення 248
Основні типи грунтів України 251
Земельні ресурси України 254
Тема: РОСЛИННИЙ ПОКРИВ І ТВАРИННИЙ СВІТ 256
Рослинність України 256
Тваринний світ України 261
Тема: НЕСПРИЯТЛИВІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ І ЯВИЩА 266
Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території
України 266
Тема: ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ... 267
Класифікація ландшафтів. Фізико-географічне районування України 267
Зона мішаних лісів України 270
Лісостепова зона України 272
Степова зона України 274
Українські Карпати 276
Кримські гори 282
Природні умови і природні ресурси Чорного моря 288
Природні умови і природні ресурси Азовського моря 290
Тема: НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ 292
Розділ III
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Географія України, її предмет і значення 199
Тема: ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ 200
Формування території України як держави 200
Географічні відомості про Україну від античних часів до сучасності 203
Географічне положення України 205
Державний устрій та адміністративно-територіальний поділ України 207
Час місцевий, поясний, літній 208
Тема: РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА БУДОВА ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ 210
Рельєф України 210
Тектонічна будова і тектонічні структури України 214
Геологічна будова України 217
Геоморфологічна будова України 220
Паливні корисні копалини України 223
Рудні корисні копалини України 227
Нерудні корисні копалини України 228
Тема: КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ 231
Загальні риси клімату України. Кліматотвірні чинники 231
Територіальні відмінності клімату України 235
Господарська оцінка клімату України . '. 237
Тема: ВНУТРІШНІ ВОДИ 239
Основні річкові системи України 239
Озера України 243
Лимани, болота та підземні води України 244
Водні ресурси України. Штучні водойми 246
Тема: ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 248
Умови ґрунтоутворення 248
Основні типи ґрунтів України 251
Земельні ресурси України 254
Тема: РОСЛИННИЙ ПОКРИВ І ТВАРИННИЙ СВІТ 256

Рослинність України 256
Тваринний світ України 261
Тема: НЕСПРИЯТЛИВІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ І ЯВИЩА 266
Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території
України 266
Тема: ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ... 267
Класифікація ландшафтів. Фізико-географічне районування України 267
Зона мішаних лісів України 270
Лісостепова зона України 272
Степова зона України 274
Українські Карпати 276
Кримські гори 282
Природні умови і природні ресурси Чорного моря 288
Природні умови і природні ресурси Азовського моря 290
Тема: НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ 292
Природний рух населення України 292
Міграції населення України 294
Українська діаспора та причини її виникнення 296
Національний та етнічний склад населення України 298
Розселення в Україні. Типи населених пунктів 301
Трудові ресурси України 305
Тема: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 306
Галузева структура господарства України 306
Територіальна структура господарства України 308
Основні принципи розміщення та форми організації виробництва 310
Паливно-енергетичний комплекс України 311
Вугільна промисловість України 317
Нафтова та газова промисловість України 319
Електроенергетична,промисловість України 320
Чорна металургія України 321
Кольорова металургія України 325
Машинобудування України 327
Хімічна промисловість України 331
Лісопромисловий комплекс України 334
Промисловість будівельних матеріалів України 337
Соціальний комплекс України 339
Агропромисловий комплекс України 342
Загальна характеристика сільського господарства України 344
Рослинництво України 346
Тваринництво України 348
Агропромислові зони та райони України 349
Харчова промисловість України 351
Транспортний комплекс України 352
Україна і світове господарство 354
Тема: ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ 355
Економічне районування України 355
План характеристики економічного району 356
Донецький економічний район 356
Придніпровський економічний район 359
Північно-Східний економічний район 362
Столичний економічний район 364
Центральний економічний район 367
Причорноморський економічний район 369
Подільський економічний район 372
Північно-Західний (Волинський) економічний район 374
Карпатський економічний район 376
Тема: РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ
І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 386
Зміна компонентів природи під впливом діяльності людини.
Екологічні проблеми України 386
Природоохоронні території України 388
Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України 393
Тема: ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ 395
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 396
Розділ IV
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ
Тема: ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ ЯК НАУКА ,426
Тема: СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ 428
Політична карта світу та періоди її формування 428
Типологія країн світу 431
Державний лад 436
Міжнародні організації 440
Тема: ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 447
Взаємодія природи та суспільства 447
Природні ресурси світу та проблеми їх використання 449
Тема: ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ 454
Чисельність та природний рух населення 454
Вікова та статева структура населення. Трудові ресурси 458
Національна та етнічна структура населення 460
Релігії народів світу 463
Розміщення населення на Землі 465
Міське та сільське населення 468
Міграційні процеси в світі 473
Тема: СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ
ПОДІЛ ПРАЦІ 475
Світове господарство та його формування 475
Науково-технічна революція та її вплив на світове господарство 480
Тема: ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ 485
Структура промисловості. Паливно-енергетична промисловість 485
Металургія 490
Машинобудування 493
Хімічна, лісова та легка промисловості 495
Тема: ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 498
Загальна характеристика сільського господарства 498
Рослинництво 500
Тваринництво 505
Тема: ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 508
Транспорт 508
Зовнішні економічні зв’язки 518
Тема: ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 522
Найважливіші глобальні проблеми людства 522
Тема: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ 530
Типовий план характеристики регіону 530
Типовий план характеристики країни 530
Загальна характеристика країн Європи 531
Німеччина 541
Велика Британія 543
Франція 546
Італія 549
Польща 552
Білорусь 554
Молдова 555
Росія . . 557
Загальна характеристика країн Азії 561
Японія 569
Індія • 572
Китай 576
Країни Америки 580
Сполучені Штати Америки 580
Канада 584
Загальна характеристика країн Латинської Америки 587
Бразилія - 594
Загальна характеристика країн Африки 596
Нігерія 602
Загальна характеристика країн Австралії та Океанії 604
Австралія 606
Тема: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 621
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 625
Відповіді на тестові завдання 637
Короткий словник термінів і понять 640
Основні фізико-географічні поняття 640
Основні економіко-географічні поняття 645

Готуємось до ЗНО 2019 Географія. Довідник для абітурієнтів та школярів з тестовими завданнями. Авт: Кобернік С. Вид-во: Літера. купити
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно