Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Код: 9789660725713
75 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Барна І. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 304 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 390 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Барна І.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 304
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 390
Видавництво «Підручники та посібники»

Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з біології, яке проводиться у формі тестування. Запропоновані тестові завдання складені за чинною програмою з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. Їх зміст охоплює всі розділи біології. Матеріал поділено на чотири частини, кожна з яких містить кілька тем.

Використання запропонованих тестів допоможе вчителям в індивідуальній роботі з учнями, сприятиме підвищенню об’єктивності контролю та оцінювання знань, а учням дасть змогу самостійно перевірити свій рівень засвоєння матеріалу, спонукатиме їх до засвоювання термінології та понять з біологічних дисциплін. Вступникам до ВНЗ допоможе відновити, систематизувати та конкретизувати знання, успішно підготуватись до вступних випробувань.

Завдання посібника аналогічні до тих, які міститимуться в зошитах під час проведення державного зовнішнього незалежного оцінювання; тобто, тренування відбуватиметься в обстановці, «максимально наближеній до бойової». Отже, …

У завданнях з вибором однієї правильної відповіді сформульоване певне твердження або запитання й запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких потрібно обрати лише один правильний варіант. Відповідь, яку ви вважаєте правильною, позначте в табличці значком ×.

Наприклад:

Укажіть назву сполуки, яка утворюється внаслідок з’єднання кількох амінокислот:

А  пептид;

В  полісахарид;

Б  ліпід;

Г  нуклеотид.

Завдання на встановлення відповідності вимагають встановлення відповідності одних біологічних понять і термінів іншим. Вони складаються з інструкції та двох колонок, у яких частини матеріалу позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Деякі завдання містять рисунки з цифровими позначеннями об’єктів, органів і їх складових частин.

Виконуючи завдання, потрібно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари) і в табличці поруч зробити позначки значком ×.

Наприклад:

Установіть відповідність між назвою науки та предметом її вивчення:

1  анатомія;

2  ембріологія;

3  цитологія;

4  ліхенологія;

 

А  вивчає гриби;

Б  вивчає лишайники;

В  вивчає зародковий розвиток;

Г  вивчає будову клітин;

Д  вивчає будову організму.

Завдання на встановлення правильної послідовності вимагають встановлення правильної послідовності певних подій і явищ у часі, де перша подія (етап) має відповідати цифрі «1», друга — «2», третя — «3», четверта — «4».

Необхідно встановити правильну послідовність певних подій і в табличці поруч зробити позначки значком ×.

Наприклад:

Установіть послідовність рівнів організації живого, починаючи з найнижчого:

А  еритроцит;

Б  молекула ДНК;

В  багатошаровий плоский епітелій;

Г  нирка.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю містять три стовпчики інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що позначає правильну, на вашу думку, відповідь. Запишіть три цифри зліва направо у відведеному місці. Отримане тризначне число є відповіддю на завдання.

Наприклад:

Виберіть ознаки, властиві організму, зображеному на рисунку.

Систематичне положення:

Місце поширення:

Спосіб живлення:

1  Тип Губки;

1  на суходолі;

1  хижацький;

2  Тип Кишковопорожнинні;

2  у ставках і прісних озерах;

2  фільтрування;

3  Тип Молюски;

3  у морях;

3  фотосинтез;

4  Тип Круглі черви.

4  у солоних озерах.

4  хемосинтез.

 

Передмова ……………………………………………………………………………… 3
ЧАСТИНА ПЕРША
Вступ. Основні ознаки живого. Рівні організації життя ………………………………………4
Молекулярний рівень організації життя ………………………………………………6
Клітинний рівень організації життя ……………………………………………………….20
Поділ клітин. Мітоз. Мейоз …………………………………………………………………35
Обмін речовин і енергії в клітині ………………………………………………………42
Віруси, пріони, віроїди ………………………………………………………………….54
Бактерії ……………………………………………………………………………………55
ЧАСТИНА ДРУГА
Рослини ……………………………………………………………………………………58
Різноманітність рослин …………………………………………………………………80
Гриби. Лишайники …………………………………………………………………………..97
ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Загальна характеристика тварин ……………………………………………………….102
Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші …………………………………….104
Типи Губки та Кишковопорожнинні ………………………………………………………..107
Тип Плоскі черви …………………………………………………………………………...109
Типи Круглі черви та Кільчасті черви ………………………………………………………...113
Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні. КласПавукоподібні. Клас Комахи …………………..116
Тип Молюски ……………………………………………………………………………127
Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Клас Головохордові ………………………………………131
Тип Хордові. Підтип Безщелепні. Клас Круглороті ………………………………………133
Тип Хордові. Підтип Хребетні. Класи Хрящові та Кісткові риби ……………………………134
Клас Земноводні, або Амфібії …………………………………………………………………140
Клас Плазуни …………………………………………………………………………………….146
Клас Птахи …………………………………………………………………………………….152
Клас Ссавці …………………………………………………………………………………….160
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
Організм людини як цілісна біологічна система ………………………………………168
Опорно-рухова система. Скелет. М’язи ………………………………………………..169
Кров та кровообіг. Імунітет ……………………………………………………………………177
Лімфатична система ……………………………………………………………………………..189
Ендокринна система …………………………………………………………………………......190
Система органів дихання ……………………………………………………………………196
Травлення ……………………………………………………………………………………….198
Обмін речовин. Вітаміни та їх роль в обміні речовин ………………………………………..207
Система органів виділення ……………………………………………………………………209
Терморегуляція. Шкіра ……………………………………………………………………211
Репродуктивна функція та індивідуальний розвиток людини ………………………………215
Нервова система ………………………………………………………………………………218
Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи ……………………………….227
Вища нервова діяльність людини. Біологічні основи поведінки людини ………………………232
ЧАСТИНА П’ЯТА
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів ……………………………………….236
Спадковість і мінливість організмів …………………………………………………………..245
Основи селекції. Основні напрями сучасної біотехнології ……………………………….264
Надорганізмові рівні організації життя ………………………………………………….266
Основи вчення про біосферу …………………………………………………………………….276
Основи еволюційного вчення ……………………………………………………………………..278
Історичний розвиток та різноманітність органічного світу ………………………………290
Підсумки ……………………………………………………………………………………….293
Видатні біологи ………………………………………………………………………………295
Відповіді ………………………………………………………………………………………..297

Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 1 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 2 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 3 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 4 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 5 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 6 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 7 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 8 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 9 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 10 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 11 Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Барна І. Вид-во: Підручники і посібники. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно